ERP (Enterprise Resource Planning)

 

หลายคนคงได้ยินคำว่า ERP มาเยอะแล้ว แต่ยังค่อยเข้าใจว่าคืออะไร วันนี้ทางทีม ARES จะมาอธิบายให้ฟังกันทีละขั้นนะคะ

ต้องกล่าวก่อนเลยว่า ERP นั้น เป็น Software ตัวหนึ่งที่สามารถช่วยธุรกิจของคุณในการจัดการและวางแผนทรัพยากรขององค์กรให้มีประสิทธิภาพและได้ประโยชน์สูงสุด ซึ่งถูกออกแบบและพัฒนามาสำหรับธุรกิจทุกรูปแบบ

Blog_What is ERP.jpg

การทำงานของ ERP

สามารถเก็บข้อมูลได้ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ และนำข้อมูลทั้งหมดของฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น บัญชี (Accounting) การเงิน (Finance) การขาย (Sales) การจัดซื้อ (Purchasing) การวางแผน (Planning) การผลิต (Production) และระบบอื่น ๆ ที่เชื่อมต่อกับ ERP มาวิเคราะห์และแสดงผลออกมาเพื่อให้ผู้ประกอบการรับรู้ถึงผลการดำเนินงานของธุรกิจ โดยมีลูกค้าและพนักงานเป็นศูนย์กลางการทำงาน

ธุรกิจใดที่เหมาะกับระบบ ERP?

ระบบ ERP สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกธุรกิจ และวางแผนเรื่องข้อมูลทั้งหมดให้อยู่บนแพลตฟอร์มเดียวกันได้ จึงเป็นระบบที่ช่วยให้ผู้บริหารระดับสูงและผู้ปฏิบัติงานสามารถดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กรอย่างมี ประสิทธิภาพ รวดเร็ว และทันสถานการณ์

ทำไมต้องมีระบบ ERP?

การดำเนินงานในปัจจุบันได้แยกเป็นแผนกส่วนงานที่สำคัญคือ แผนกขาย ผลิต จัดซื้อ-จัดหา คลังสินค้า บัญชี-การเงิน ทรัพยากรบุคคล และแผนกซ่อมบำรุง เป็นต้น อาจทำให้เกิดความล่าช้าและความผิดพลาดสูง โดยสาเหตุหลัก ๆ มักจะมาจากวิธีการทำงานของบุคคลที่ไม่เหมือนกัน

 • จัดเก็บข้อมูลตกหล่น

 • ไม่รู้จำนวนที่ต้องสั่งวัตถุดิบให้เหมาะสมกับคลังสินค้า
 • ไม่มีการประสานงานระหว่างแผนก
 • วัตถุดิบในคลังสินค้าหายและไม่สามารถตรวจสอบได้
 • สั่งงานซ้ำซ้อน
 • มีปัญหาการผลิต

ERP สร้างประโยชน์อะไรให้กับผู้ประกอบการ ?

1. กระบวนการทำงานที่ง่ายและโปร่งใส - ระบบ Argro ERP เป็นเสมือนศูนย์กลางข้อมูลที่รวบรวมกระบวนการจากทุกฝ่ายไว้ในที่เดียว สามารถตรวจดูข้อมูลการผลิตโรงงานที่ตั้งอยู่ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ หรือข้อมูลฝ่ายขาย ข้อมูลคลังสินค้าก็ตรวจสอบได้แบบ Real time โดยข้อมูลทุกอย่างจะถูกแสดงตามสิทธิการเข้าถึงที่กำหนดไว้ ทุกท่านสามารถเช็คได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ที่สำนักงานใหญ่หรืออยู่นอกสถานที่

2. เชื่อมต่อระบบระบบธุรกิจอัจฉริยะ (Business intelligence) - Argo ERP แสดงผลข้อมูลที่แม่นยำ ช่วยใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ สามารถเชื่อมต่อเครื่องมือ Business intelligence (BI) เพื่อวิเคราะห์ภาพรวมข้อมูลได้อย่างง่ายดาย รวมถึงกำหนดมุมมองการวิเคราะห์ได้เอง และสามารถออกเป็นรายงานสถิติแบบ Dynamic ได้

3. การจัดการและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล - หากองค์กรของท่านต้องจัดการข้อมูลที่เป็นความลับจำนวนมาก ระบบ ERP เพียงระบบเดียวสามารถรวบรวมข้อมูลที่สำคัญทั้งหมดมารวมไว้ในที่เดียวกันและสามารถ Backup ข้อมูลที่ใดก็ได้ ง่ายต่อการจัดการพื้นที่จัดเก็บอีกด้วย

4. รองรับการใช้งานกับธุรกิจที่หลากหลาย - ถึงแม้ว่าวิธีการใช้งานระบบ ERP ที่ง่ายที่สุดคือการนำระบบสำเร็จรูปไปใช้โดยตรง แต่ในความเป็นจริงแล้วมีองค์กรมากมายที่มีรูปแบบการทำงานและการบริหารจัดการที่เป็นแบบเฉพาะของตัวเอง Argo ERP จึงพัฒนาให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น โดยผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าการใช้งานได้เอง (Customization) เช่น การปรับแต่งฟังก์ชัน การแจ้งเตือน (email) การตรวจสอบและการควบคุม หรือหากบริษัทมีการขยายกิจการในอนาคตก็สามารถ Add-on ฟังกชันเพิ่มได้เช่นกัน

5. ทำงานผ่านระบบได้ทุกที่ - การใช้งานระบบ Argo ERP ไม่จำเป็นต้องใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์เพียงอย่างเดียว ผู้ใช้สามารถใช้งานได้ทุกที่ผ่านหน้าเว็บ แอพพลิเคชั่น หรือหน้าจอดิจิตอลอื่นๆ อีกทั้งยังอนุมัติเรื่องต่างๆ ผ่านระบบ หรือสร้าง QR Code สำหรับข้อมูลคลังสินค้าได้อีกด้วย

6. บริการอัพเดทซอฟต์แวร์ - เพื่อให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงด้านการบัญชีและหลักกฎหมายของประเทศ ระบบ Argo ERP มีทีมงานที่หมั่นอัพเดทระบบให้ทันสมัยตลอดเวลา พร้อมทีมบริการลูกค้าที่คอยช่วยแก้ปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับระบบได้อย่างดีเยี่ยม

7. ได้ผลลัพธ์ตามความคาดหวังของผู้ประกอบการ - โครงสร้างของระบบ ERP สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน กรอบการทำงานของระบบ ERP จะถูกควบคุมให้ได้ตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนดไว้หรือควรปฏิบัติตาม รวมถึงการออกรายงานงบการเงินและรายงานส่วนอื่นๆ ได้อย่างแม่นยำ ช่วยให้ผู้ประกอบการเห็นภาพรวมในการทำงานได้อย่างละเอียด

องค์กรของคุณต้องการระบบ ERP หรือไม่?

หากองค์กรของคุณมีสถานการณ์ดังต่อไปนี้ แสดงว่าคุณอาจจะต้องใช้ระบบ ERP มาช่วยในการบริหารจัดการกระบวนการทำงานขององค์กร

 1. ข้อมูลคลังสินค้าเกิดความผิดพลาดหรือไม่? ซื้อเข้าตรงกับขายออกหรือไม่?

 2. การทำงานของพนักงานไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ทำงานไม่เป็นขั้นตอน เช่น การทำงานของแผนก A มากกว่าแผนก B อย่างเห็นได้ชัด ทั้งๆ ที่สองแผนกมีการทำงานที่เกี่ยวข้องกัน
 3. ต้องใช้ซอฟท์แวร์หรือระบบหลายๆ ตัวในการดำเนินงาน จึงจะสามารถสรุปข้อมูลออกมาได้หรือสรุปออกมาแล้วข้อมูลไม่ตรงกัน
 4. ไม่สามารถออกรายงานผลประกอบการได้แบบ Real-time
 5. ซอฟท์แวร์ที่ใช้อยู่เป็นระบบเก่า ไม่มีการอัพเดทหรือไม่สามารถรองรับความต้องการของบริษัทได้อีกต่อไป
 6. ต้องเลียนแบบกระบวนการทำงานของบริษัทอื่นเพื่อมาปรับปรุงกระบวนการภายในของบริษัทตัวเอง

เนื่องจากบุคลากรในองค์กรขาดการรับรู้ข้อมูลที่ทันสถานการณ์ (Real time) ทำให้การตัดสินใจในการบริหารจัดการเต็มไปด้วยความล่าช้า และเกิดความผิดพลาดสูงซึ่งวิธีการหนึ่งในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อป้องกัน ไม่ให้เกิดความผิดพลาดและการสูญเสีย ขอแนะนำระบบ ArgoERP เข้ามาใช้ในองค์กรเพื่อช่วยจัดการและวางแผนทรัพยากรในองค์กรให้มีประสิทธิภาพและประโยชน์สูงที่สุด จุดเด่นของเรานั้นคือเราเป็นผู้ผลิตเอง สามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกธุรกิจตามโครงสร้างขององค์กรที่มีอยู่ เรียกได้ว่าบริษัทของท่านแทบไม่ต้องเปลี่ยนวิธีการทำงานใด ๆ เลย

มาถึงตรงนี้แล้วทางทีม ARES หวังว่าจะให้ข้อมูลกับทุกๆ ท่านได้แบบกระชับและครบครันนะคะ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 0633253640

หรือ 02-6863000 ต่อ 3042

Email: support@aresth.co.th