ERP (Enterprise Resource Planning)

หลายคนคงได้ยินคำว่า ERP มาเยอะแล้ว แต่ยังไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไหร่ว่าคืออะไร วันนี้ทางทีม ARES จะมาอธิบายให้ฟังกัน ค่อย ๆ ไปทีละขั้นตอนด้วยกันนะคะ

ต้องกล่าวก่อนเลยว่า ERP นั้น เป็น Software ตัวหนึ่งที่สามารถช่วยธุรกิจของคุณในการจัดการและวางแผนทรัพยากรขององค์กรให้มีประสิทธิภาพและได้ประโยชน์สูงสุด ซึ่งถูกออกแบบและพัฒนามาสำหรับธุรกิจทุกรูปแบบ

Blog_What is ERP.jpg

การทำงานของ ERP

สามารถเก็บข้อมูลได้ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ และนำข้อมูลทั้งหมดของฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น บัญชี (Accounting) การเงิน (Finance) การขาย (Sales) การจัดซื้อ (Purchasing) การวางแผน (Planning) การผลิต (Production) และระบบอื่น ๆ ที่เชื่อมต่อกับ ERP มาวิเคราะห์และแสดงผลออกมาเพื่อให้ผู้ประกอบการรับรู้ถึงผลการดำเนินงานของธุรกิจ โดยมีลูกค้าและพนักงานเป็นศูนย์กลางการทำงาน

ธุรกิจใดที่เหมาะกับระบบ ERP ?

ระบบ ERP สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกธุรกิจ และวางแผนเรื่องข้อมูลทั้งหมดให้อยู่บนแพลตฟอร์มเดียวกันได้ จึงเป็นระบบที่ช่วยให้ผู้บริหารระดับสูงและผู้ปฏิบัติงานสามารถดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กรอย่างมี ประสิทธิภาพ รวดเร็ว และทันสถานการณ์

ทำไมต้องมีระบบ ERP ?

การดำเนินงานในปัจจุบันได้แยกเป็นแผนกส่วนงานที่สำคัญคือ แผนกขาย ผลิต จัดซื้อ-จัดหา คลังสินค้า บัญชี-การเงิน ทรัพยากรบุคคล และแผนกซ่อมบำรุง เป็นต้น อาจทำให้เกิดความล่าช้าและความผิดพลาดสูง โดยสาเหตุหลัก ๆ มักจะมาจากวิธีการทำงานของบุคคลที่ไม่เหมือนกัน

  • จัดเก็บข้อมูลตกหล่น
  • ไม่รู้จำนวนที่ต้องสั่งวัตถุดิบให้เหมาะสมกับคลังสินค้า
  • ไม่มีการประสานงานระหว่างแผนก
  • วัตถุดิบในคลังสินค้าหายและไม่สามารถตรวจสอบได้
  • สั่งงานซ้ำซ้อน
  • มีปัญหาการผลิต
  • อื่น ๆ อีกมากมาย

เนื่องจากบุคลากรในองค์กรขาดการรับรู้ข้อมูลที่ทันสถานการณ์ (Real time) ทำให้การตัดสินใจในการบริหารจัดการเต็มไปด้วยความล่าช้า และเกิดความผิดพลาดสูงซึ่งวิธีการหนึ่งในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อป้องกัน ไม่ให้เกิดความผิดพลาดและการสูญเสีย ขอแนะนำระบบ ArgoERP เข้ามาใช้ในองค์กรเพื่อช่วยจัดการและวางแผนทรัพยากรในองค์กรให้มีประสิทธิภาพและประโยชน์สูงที่สุด จุดเด่นของเรานั้นคือเราเป็นผู้ผลิตเอง สามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกธุรกิจตามโครงสร้างขององค์กรที่มีอยู่ เรียกได้ว่าบริษัทของท่านแทบไม่ต้องเปลี่ยนวิธีการทำงานใด ๆ เลย

มาถึงตรงนี้แล้วทางทีม ARES หวังว่าจะให้ข้อมูลกับทุก ๆ ท่านได้แบบกระชับและครบครันนะคะ

Visit on more on social media : Facebook Page