ArgoMES ปฏิรูปการผลิตเข้าสู่โรงงานอัฉริยะ

 

       บริษัท LIXIN เป็นบริษัทผลิตเครื่องสำอางดูแลผิวชื่อดังชั้นนำของจีนที่รับจ้างผลิต ODM และ OEM มีพนักงานมากกว่า 800 คนที่มีระบบการผลิตแบบอัตโนมัติทั้งหมด ซึ่งเป็นระบบการผลิตที่มีคุณภาพมาตรฐานสูงและห้องผลิตปลอดเชื้อในระดับ Class 100,000 ที่มีประสิทธิภาพสูง ตลาดที่สำคัญของ LIXIN คือ ยุโรป อเมริกาและจีน

ก่อนที่บริษัท LIXIN จะนำระบบ ArgoMES มาใช้นั้น บริษัทใช้คนงานในกระบวนการผลิต ส่วนรายงานและต้นทุนต่างๆทำใน ระบบ ERP แต่ไม่มีการตรวจสอบที่เข้มงวด ทำให้ข้อมูลตัวเลขที่ออกมาไม่ค่อยแม่นยำ ขาดความโปร่งใส  ทำให้เกิดช่องโหว่ในการบริหารจัดการ

Consultant ของ ARES ได้ช่วยทำการเรียบเรียงกระบวนการทำงานใหม่และคัดเอกสารออกถึง 80%

เนื่องจากบริษัทใช้คนงานในกระบวนการผลิตเอกสารที่เป็นกระดาษจึงมีมากกว่า 60 แผ่น/วัน สัดส่วนงานที่ซ้ำกันมีค่อนข้างมาก ที่ปรึกษาของ ARES และพนักงานของ LIXIN เองก็ได้ช่วยกันเรียบเรียงกระบวนการทำงานด้านเอกสารต่างๆ สุดท้ายแล้วได้คัดเอกสารออกถึง 80% เหลือเอกสารที่สำคัญจำนวนไม่มาก เพื่อเป็นการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบและจัดทำเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ นี่ถือเป็นก้าวแรกของบริษัท LIXIN ที่ก้าวเข้าสู่กระบวนการผลิตรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

การจัดทำกระบวนการทำงานให้เป็นมาตรฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าและลดการสิ้นเปลืองของวัตถุดิบ

การใช้แรงงานในการทำการผลิตทั้งหมดของบริษัท LIXIN ทำให้เกิด การไม่คงที่ของคุณภาพสินค้า และ สิ้นเปลืองวัตถุดิบ เป็นอย่างมาก

ในช่วงแรกที่เริ่มนำเข้า ระบบ ARGO เข้ามาใช้ ARES Consultant ได้ทำงานร่วมกับพนักงานในหน้างานผลิต(โรงงาน) จัดทำกระบวนการทำงานให้เป็นมาตรฐาน ไม่เพียงแต่ทำให้คุณภาพสินค้าคงที่สม่ำเสมอเป็นมาตรฐาน แต่ยังช่วยลดการสิ้นเปลืองของวัตถุดิบและควบคุมการเคลื่อนไหวของสินค้าตั้งแต่เริ่มสั่งซื้อเข้ามาในรูปวัตถุดิบ ตลอดไปจนถึงผลิตเป็นสินค้าสำเร็จรูปและจัดเก็บเข้าคลังสินค้า ระบบ ARGO สามารถรวบรวมและบันทึกข้อมูลวัตถุดิบ ข้อมูลการทำงานของเครื่องจักรการผลิต ข้อมูลปฏิบัติงานของพนักงานและข้อมูลขั้นตอนการผลิต จึงสามารถนำมาเป็นหลักการในการทำงานเพื่อปรับปรุง พัฒนา และช่วยควบคุมคุณภาพของสินค้าได้ นอกจากนั้นยังสามารถกำหนดปัญหาคุณภาพจากการตรวจสอบ เพื่อง่ายต่อการหามาตรการแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว

หลังจากที่บริษัท LIXIN นำระบบ ARGO มาใช้แล้ว ข้อมูลทุกอย่างที่เกี่ยวกับการผลิตจะถูกบันทึกลงในระบบทั้งหมด เพื่อให้ง่ายต่อการดึงข้อมูลมาเปิดดูและบริหารจัดการในด้านการติดตามวัตถุดิบแบบย้อนกลับ การควบคุมคุณภาพและการผลิตนั้นสามารถรับรู้ได้แบบ Real time ซึ่งทำให้การผลิตใช้วัตถุดิบคงที่ ขั้นตอนการทำงานราบรื่นและควบคุมคุณภาพการผลิตได้ตามมาตรฐาน สามารถป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในการผลิตได้เป็นอย่างมาก ทรัพยากรต่างๆในโรงงานก็ถูกใช้อย่างเกิดประโยชน์ที่สุดทำให้การบริหารขององค์กรมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ARES ช่วยให้ผู้ประกอบการใช้วิธีการผลิตแบบดั้งเดิมก้าวเข้าสู่ระบบการผลิตอัจฉริยะ(Intelligent Manufacturing) สนับสนุนให้ลูกค้าก้าวทันอุตสาหกรรม 4.0

ผลการติดตั้งระบบ ARGO

  • อุปกรณ์การผลิตแบบอัตโนมัติสามารถควบคุมตรวจสอบข้อมูลได้แบบ Real time (E-SOP)
  • สามารถควบคุมการผลิต ต้นทุน และคุณภาพได้อย่างแม่นยำ
  • ติดตามความคืบหน้าของงานและข้อมูลของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตแต่ละรอบและติดตามวัตถุดิบแบบย้อนหลังได้
  • ควบคุมการตรวจสอบคุณภาพ (QC) ได้ตามมาตรฐาน
  • ควบคุมความแม่นยำของลำดับการเติมวัตถุดิบ ความเร็วรอบและเวลาของเครื่องจักร พนักงานในไลน์ผลิต และคุณภาพสินค้าได้

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 0633253640

หรือ 02-6863000 ต่อ 3042

Email: support@aresth.co.th