เกี่ยวกับเรา

ARGO_ERP

WHO ARE WE ?

     บริษัท เอรีส อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด (ARES International (Thailand) Co., Ltd.) ก่อตั้งในปี 2018 ซึ่งเป็นการจัดตั้งระหว่างบริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ARES International Corp., Ltd. (ARES) ซึ่งเป็นเจ้าของ software "Argo ERP" ที่มีชื่อเสียงในไต้หวัน ด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปี

pexels-manuel-geissinger-325229.png
Group 48.svg

บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด

เป็นผู้ให้บริการด้านไอซีทีแบบครบวงจรที่ให้กลุ่มธุรกิจที่หลากหลาย เช่น การธนาคาร การประกันภัย โรงพยาบาล การโทรคมนาคม หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ดาต้าวันยังได้รับมาตรฐานการให้บริการ IT Outsourcing ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยสูงและตรงตามมาตรฐานบริหารสากล เช่น ISO 20000-1 IT Service Management และ ISO 27001 Information Security ให้องค์กรสามารถไว้ใจเรื่องไอทีกับเราและสามารถมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจหลักขององค์กร

เยี่ยมชมเว็บไซต์

pexels-manuel-geissinger-325229 copy.png
Group 87.svg

บริษัท ARES International Corp., Ltd. (ARES)

ก่อตั้งขึ้นในปี 1997 สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลก จึงสร้างระบบข้อมูลแอปพลิเคชันและบริการให้คำปรึกษาที่จำเป็นสำหรับการดำเนินธุรกิจสมัยใหม่ด้วยความคิดสร้างสรรค์ โดยยึดหลักปรัชญา "นวัตกรรมความหลากหลาย ความเป็นมืออาชีพ และความซื่อสัตย์" เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในทุกอุตสาหกรรมต่าง ๆ ให้มีการเปลี่ยนแปลงทาง Digital

เยี่ยมชมเว็บไซต์