ciMES_Logo

 

ciMES (Computer Integrated Manufacturing Execution System) เป็นระบบ MES หรือระบบปฏิบัติการผลิตของ ARES ที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมผลิต โดยระบบจะเชื่อมต่อกับเครื่องจักรหรือคีย์ข้อมูลด้วยมือในระหว่างการทำงานเพื่อเก็บข้อมูลและส่งต่อไปยังผู้ควบคุมกระบวนการผลิตเพื่อดูแลกระบวนการผลิตทั้งหมดในโรงงานอุตสาหกรรม

 

CiMES เป็นระบบที่ครอบคลุมตั้งแต่ ข้อมูลใบสั่งซื้อจากลูกค้า (SO) ➤ การวางแผนผลิต (MRP) ➤ การคํานวณวัตถุดิบให้ตรงกับ BOM ➤ ข้อมูลใบสั่งซื้อวัสดุเพิ่มเติม (PO) ➤ ควบคุมกระบวนการผลิต ➤ เก็บข้อมูลการผลิต ➤ และสังเกตการณ์คุณภาพการผลิต ข้อมูลการผลิตของสินค้าทุกอย่างจะถูกเชื่อมโยงเพื่อสร้าง “Product Resume

 

 

ciMES

 

 

 

MODULES


ciMES BENEFITS

 

ciMES Benefit

 

 

​​​​​

 

 • แจ้งเตือนการผิดปกติแบบ Real-time ทำให้ติดตามการแก้ไขและซ่อมแซมของเครื่องจักรได้ทันที ทำให้เห็นภาพรวมการผลิตของเครื่องจักรและติดตามแหล่งที่มาที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพได้ เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพสูงระดับ Tier 1 ได้เร็วขึ้น
 • ควบคุมสายการผลิตด้วยฐานเซ็นเซอร์หลายตัวในสภาพแวดล้อมการทํางานที่แตกต่างกัน ใช้ได้กับอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่หรือสแกน ลดความซับซ้อนของกระบวนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงาน
 • ตรวจสอบและบํารุงรักษาอุปกรณ์เพื่อลดความเสื่อมสภาพและความผิดปกติของอุปกรณ์ได้อย่างง่ายดาย
 • บันทึกรายละเอียดการผลิต ปรับปรุงกระบวนการผลิตและติดตามคําสั่งซื้อ รวบรวมข้อมูลเครื่องจักรแบบเรียลไทม์เพื่อลดการคํานวณ OEE และ yieldrate แบบ manual เชื่อมต่อโครงข่ายทําให้ เครื่องจักรมีการโต้ตอบทันที
 • ตรวจสอบความถูกต้องของการใช้วัตถุดิบเพื่อหลีกเลี่ยงการทำผิดสูตรที่จะนำไปสู่อัตรา Defect สูง
 • สามารถดูการทํางานได้หลายมุมมองในเวลาเดียวกันเมื่อเชื่อมต่อกับ ERP ไม่ว่าจะเป็น KPI ของพนักงาน กระบวนการผลิต ไปจนถึงการคํานวณต้นทุนที่แม่นยํา ฯลฯ

 ความสัมพันธ์ระหว่างระบบ MES และ ค่า OEE

ความสัมพันธ์ของทั้ง 2 คือ ระบบ MES สามารถคำนวณค่า OEE (ตัวชี้วัดสมรรถภาพของกระบวนการผลิต) ได้โดยตรง เนื่องจากระบบ MES มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอย่างละเอียด และสามารถจัดเก็บข้อมูลเหล่านี้ไว้อย่างเป็นระบบ ส่วนค่า OEE จะนับค่าผลผลิตที่ได้จริงเทียบกับผลผลิตสูงสุดที่เป็นไปได้ ซึ่งค่า OEE จะถูกคำนวณจากข้อมูลการใช้งานเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ เช่น เวลาหยุดทำงานของเครื่องจักร ความล้มเหลวของอุปกรณ์ และข้อผิดพลาดของผู้ปฏิบัติงาน ที่ได้รับจากระบบ MES โดยนับระยะเวลาการทำงานของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ในกระบวนการผลิต และนับจำนวนชิ้นงานที่ผลิตได้จริง เพื่อใช้ในการคำนวณค่า OEE และในแต่ละปัจจัยจะถูกคำนวณจากข้อมูลที่ระบบ MES รวบรวมมาจากการผลิตทั้งหมด
 
ดังนั้นเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบ MES สามารถคำนวณค่า OEE ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำมากกว่าการคำนวนแบบ manual เพราะอาจเกิดการจดค่าผิดก็เป็นได้ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความมั่นคงในการผลิตของโรงงานในอนาคต
 
MES and OEE relationship.jpg
 

ciMES FEATURES

 • ciMes กับงานวิจัยของ Gartner
 • ciMes ได้ Taiwan Excellence Award
 • web-base HMI browser platform
 • รองรับหลายภาษา
 • กำหนดชื่อหน้าจอเองได้
 • Customized Logic Rules
 • การตั้งค่ากราฟิกและเงื่อนไข
 • การทำงานแบบขนานของใบสั่งงาน
 • Template ที่หลากหลาย
 • เชื่อมต่อกับระบบ ERP ต่างๆได้ง่าย
 • กำหนดข้อความโต้ตอบ
 • รายงานที่หลากหลาย

การทำงานที่ไม่จำกัดพื้นที่และเวลา

ciMes สามารถใช้กับอุปกรณ์พกพา (แท็บเล็ต, โทรศัพท์มือถือ) เพื่อให้ข้อมูลการจัดการการผลิตไม่ถูกจำกัดด้วยเวลา สภาพแวดล้อมการทำงานของโรงงาน ขนาดพื้นที่ สายการผลิต เป็นต้น ผู้ปฏิบัติงานในสายการผลิตสามารถป้อนข้อมูล สอบถาม และบันทึกข้อมูลที่มีข้อบกพร่องในสถานที่ทำงานผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ขนาดเล็ก และรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การตรวจสอบกระบวนการผลิต และการส่งมอบได้แบบเรียลไทม์ ช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องผ่านการดูข้อมูลเหล่านี้

 

1. Platform ที่รองรับ

 • ciMes ได้พัฒนาและสามารถรองรับระบบปฏิบัติการ Android, iOS และ Windows

 

2. หน้าจอ

 • รวบรวมข้อมูลตามสถานีการผลิตและข้อมูลผลิตที่บกพร่อง

 • นำไปใช้กับการ QC ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการตรวจสอบกระบวนการ เป็นต้น

 • ดูรายงานต่างๆ


3. ผู้ใช้งาน

 • สามารถกำหนดความสามารถแสดงฟังก์ชันต่างๆของผู้ใช้งานได้ตามสิทธิ์ที่ต่างกัน


4. ประโยชน์

 • ตระหนักถึงการตรวจสอบและการจัดการ

 • ลดเวลาที่ใช้ในการถ่ายทอดข้อมูลด้วยตนเอง

คอมพิวเตอร์เคลื่อนไหว.gif

มือถือเคลื่อนไหว.gifOUR'S CUSTOMER

GOGORO     STL     SUNNYHILLS     MORE BUTTON​​​​​​​​​​​​​​