นโยบายความเป็นส่วนตัว

1.บทนำ
     ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ “เรา” หรือ “เอรีส” หมายถึง บริษัท เอรีส อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด ขอชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจว่าเรารวบรวม ใช้ และแบ่งปันข้อมูลของคุณ เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ ARES International Thailand และ/หรือ สินค้าหรือบริการของเรา นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ จะอธิบายถึงเหตุผลและจุดประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งเราอาจมีการแก้ไขนโยบายเพื่อให้เป็นปัจจุบัน โดยเราจะโพสต์ไว้บนเว็บไซต์ตลอดเวลา หากนโยบายฉบับใดมีการแก้ไข หรือมีผลต่อสิทธิของคุณ เราจะแจ้งให้คุณทราบผ่านทางอีเมลที่คุณได้ให้ไว้

 

2.บทบาทและความรับผิดขอบของ เอรีส
     เอรีส คือ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งจะได้อธิบายในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น โปรดทราบว่านโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่สามารถนำไปปรับใช้กับการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบของบริษัท (หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ ผู้ให้บริการ” ตามกฎหมาย) ในฐานะของลูกค้า (และ/หรือ บริษัทในเครือ) ที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น ในแพลตฟอร์มที่เราให้บริการ ทั้งนี้ การจำหน่าย การเสนอสินค้า และ/หรือ การบริการของเรา ที่สื่อสารผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ไปยังบุคคลอื่นใด การจัดเก็บ รวบรวม การใช้ การเผยแพร่ หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลผ่านสินค้าและบริการของเรา

 

     หากข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกส่งมาถึงเราในฐานะของลูกค้า คุณจะได้รับความคุ้มครอง ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง การให้ข้อมูลของลูกค้านั้น เราจะต้องสอบถามข้อมูลจากลูกค้าโดยตรง เนื่องจากเราสามารถเข้าถึงข้อมูลของลูกค้าได้ก็ต่อเมื่อมีคำสั่งจากลูกค้ารายนั้นเท่านั้น หากคุณมีข้อสงสัยหรือคำร้องขอ คุณสามารถส่งคำร้องขอให้เราโดยตรง และโปรดแจ้งชื่อของคุณ เราจะดำเนินการพิจารณาคำร้องขอของคุณภายในระยะเวลาที่สมเหตุสมผล

 
3.ข้อมูลส่วนบุคคลและแหล่งข้อมูลที่เรารวบรวม
     เมื่อคุณเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ หรือใช้สินค้าและบริการของเรา เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับคุณโดยอัตโนมัติ รวมถึงข้อมูลเว็บเบราว์เซอร์, ที่อยู่ของ IP, เขตเวลา และคุกกี้บางส่วนที่ได้ติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ  โดยเราเก็บ “ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล”และ “ข้อมูลส่วนบุคคล” นอกจากนี้ ขณะที่คุณเข้าชมเว็บไซต์ เราเก็บรวบรวมข้อมูลแต่ละหน้าหรือสินค้าที่คุณเข้าชม, เว็บไซต์หรือข้อความที่คุณใช้ค้นหาในเว็บไซต์ และข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่คุณใช้โต้ตอบกับเว็บไซต์ ซึ่งต่อไปเราเรียกว่า "ข้อมูลอุปกรณ์" เราเก็บข้อมูลอุปกรณ์โดยใช้เทคโนโลยีต่อไปนี้

 

-  “คุกกี้” คือ ไฟล์ข้อมูลที่วางอยู่บนอุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์ของคุณ และมักระบุข้อมูลเฉพาะที่ไม่ระบุตัวตน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้และวิธีปิดการใช้งานคุกกี้ โปรดไปที่ All About Cookies.org

 

-  "ล็อกไฟล์" คือ การติดตามการกระทำที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์และรวบรวมข้อมูล รวมถึงที่อยู่ IP ประเภทเบราว์เซอร์, ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต, หน้าอ้างอิง / ออก และการประทับวันที่/เวลา

 

-  “ เว็บบีคอน” “แท็ก” และ“ พิกเซล” คือ ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าถึงเว็บไซต์บนเบราว์เซอร์ของคุณ ที่อยู่ Mac, ที่อยู่ IP, พิกัด GPS, ที่อยู่ผู้ใช้ ทั้งหมดนี้ได้รับการเข้ารหัสเพื่อความปลอดภัยของลายเซ็นต์

 

     นอกจากนี้เมื่อคุณสั่งซื้อหรือจะสั่งซื้อสินค้าและบริการของเราผ่านเว็บไซต์ เราจะจัดเก็บและรวบรวมข้อมูล ชื่อ ที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงิน ที่อยู่สำหรับการจัดส่ง ข้อมูลการชำระเงิน (รวมถึงหมายเลขบัตรเครดิต) อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ ซึ่งต่อไปนี้เราเรียกว่า "ข้อมูลการสั่งซื้อ"

เรารวบรวมข้อมูลการติดต่อ และ/หรือข้อมูลเชิงลึกของคุณ ผ่านการสื่อสารและผ่านเว็บไซต์ของเรา ตัวอย่างเช่น คุณให้ข้อมูลการติดต่อและข้อมูลเชิงลึกแก่เรา เมื่อคุณลงทะเบียนเพื่อใช้ศึกษาสินค้าและบริการของเรา ดาวน์โหลดเนื้อหา ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน และเยี่ยมชมสำนักงานของเรา เมื่อคุณเลือกลงทะเบียน หรือให้นามบัตร หรือวิธีการอื่น ๆ ที่คุณแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับเรา โดยปกติแล้วข้อมูลการติดต่อจะประกอบด้วย ชื่อ และวิธีการติดต่อของคุณ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล ที่อยู่ทางไปรษณีย์ และข้อมูลเชิงลึก จะรวมถึงรายละเอียดต่างๆ เช่น องค์กรที่คุณเป็นพันธมิตรตำแหน่งงานของคุณ และอุตสาหกรรม ซึ่งต่อไปนี้เราเรียกว่า "ข้อมูลติดต่อทางการตลาด”

 

ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ความหมายของ“ ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง เกี่ยวกับข้อมูลอุปกรณ์การติดต่อทางการตลาดและข้อมูลการสั่งซื้อของคุณ

 

4. เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร
     เราใช้ข้อมูลการสั่งซื้อที่เรารวบรวมโดยทั่วไปเพื่อตอบสนองคำสั่งซื้อใด ๆ ที่ใช้บนเว็บไซต์ (รวมถึงการประมวลผลข้อมูลการชำระเงินของคุณ การจัดเตรียมการจัดส่ง และการให้ใบแจ้งหนี้และ / หรือการยืนยันคำสั่งซื้อแก่คุณ) นอกจากนี้ เราใช้ข้อมูลคำสั่งซื้อนี้เพื่อ: ติดต่อกับคุณ; คัดกรองคำสั่งซื้อของเราเพื่อป้องกันความเสี่ยงหรือการฉ้อโกงที่อาจเกิดขึ้น และเมื่อคุณมีส่วนเกี่ยวข้องกับการแบ่งปันให้กับเรา เราจะให้ข้อมูลหรือโฆษณาเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของเราแก่คุณ เมื่อคุณใช้ข้อมูลอุปกรณ์ เราจะเก็บรวบรวมเพื่อช่วยในการคัดกรองความเสี่ยงและการฉ้อโกงที่อาจเกิดขึ้น (โดยเฉพาะที่อยู่ IP ของคุณ) และโดยทั่วไปเพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ของเรา (ตัวอย่างเช่น การสร้างข้อมูลวิเคราะห์เกี่ยวกับวิธีที่ลูกค้าของเราเรียกดูและโต้ตอบเว็บไซต์และเพื่อประเมินความสำเร็จของแคมเปญการตลาดและโฆษณาของเรา

 

การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล

เราใช้ Google Analytics เพื่อช่วยให้เราเข้าใจพฤติกรรมที่ลูกค้าใช้เว็บไซต์

- คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ Google ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ที่นี่: Google Privacy & Terms

- คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Google Analytics ได้ที่นี่: Analytics Help

สุดท้ายนี้เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อปฏิบัติตามหมายศาล หมายค้น หรือคำขอทางกฎหมายอื่น ๆ สำหรับข้อมูลที่เราได้รับหรือเพื่อปกป้องสิทธิของเรา

 

การโฆษณาเชิงพฤติกรรม

ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อจัดหาโฆษณาที่ตรงเป้าหมาย หรือการสื่อสารทางการตลาดที่เราเชื่อว่าคุณอาจสนใจ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำงานของโฆษณาตามเป้าหมายคุณสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ Network Advertising Initiative (“ NAI”)

 

5. สิทธิของคุณ
     คุณมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีเกี่ยวกับคุณ และคุณสามารถขอให้แก้ไขข้อมูล ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากคุณต้องการใช้สิทธินี้ โปรดติดต่อเราผ่านข้อมูลการติดต่อด้านล่าง

นอกจากนี้ เราทราบว่า เรากำลังประมวลผลข้อมูลของคุณเพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่เราอาจมีกับคุณ (ตัวอย่างเช่น หากคุณทำการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์) หรือเพื่อติดตามผลประโยชน์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา ตามที่ระบุไว้ข้างต้น โปรดทราบว่าข้อมูลของคุณจะไม่ถูกถ่ายโอนไปยังบุคคลที่สามที่อยู่นอกประเทศไทย

 

6. การเก็บรักษาข้อมูล
เมื่อคุณสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์หรือให้ข้อมูลติดต่อกลับ เราจะเก็บรักษาข้อมูลของคุณ เพื่อเป็นบันทึกของเรา เว้นแต่คุณจะขอให้เราลบข้อมูลนี้

 

7. การถ่ายโอนข้อมูลระหว่างประเทศ
เราอาจเก็บ รวบรวม และโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในประเทศไทย ไปยังบริษัทในเครือของเราที่อยู่ในประเทศอื่น ๆ

ทั้งนี้ ที่อยู่สำนักงานและบริษัทในเครือของเรา สามารถพบได้ทางออนไลน์ที่ DataOne & ARES International Taiwan

 

8. ผู้เยาว์
เว็บไซต์นี้ไม่ได้มีไว้สำหรับบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี

 

9. การเปลี่ยนแปลงนโยบาย
นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อาจได้รับการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว ซึ่งแนวทางการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นไปตามเทคโนโลยีและปัจจัยที่เพิ่มเติม และเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เมื่อเราได้ดำเนินการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง/แก้ไข นโยบายดังกล่าว เราจะระบุ “วันที่มีผลบังคับใช้” บนหน้าเว็บนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หากเราทำการอัปเดตเนื้อหาเราอาจแจ้งให้คุณทราบก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ เช่น การโพสต์ประกาศที่ชัดเจนบนเว็บไซต์ของเรา หรือแจ้งผ่านที่อยู่อีเมลที่คุณให้ไว้

 

ติดต่อเรา
หากคุณต้องการติดต่อ ในกรณีที่มีคำถามหรือข้อกังวลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว

และแนวปฏิบัติของเราคุณสามารถติดต่อเราด้วยวิธีการใด ๆ ต่อไปนี้:

อีเมล: support@aresth.co.th

เบอร์ติดต่อ: +66 2686 3000 ต่อ 3042

ที่อยู่ทางไปรษณีย์:

บริษัท เอรีส อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด

1023 อาคาร MS Siam Tower ชั้น 30 ถนน พระราม 3, ช่องนนทรี, ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย

 

การเข้าถึง

หากคุณไม่สามารถเข้าถึงแบบฟอร์มของเรา

คุณสามารถขอให้เราส่งสำเนาในรูปแบบอื่นได้ โดยโทรไปที่ +66 2686 3000 ต่อ 3042 หรือส่งอีเมลไปที่ support@aresth.co.th