OEE (ประสิทธิภาพของอุปกรณ์การผลิตโดยรวม)

OEE (ประสิทธิภาพของอุปกรณ์การผลิตโดยรวม) เป็นมาตรฐานในการวัดประสิทธิภาพของอุปกรณ์ในการผลิต คือ การระบุอัตราของเวลาการผลิตที่ได้ผลิตไปจริงๆ ค่าของ OEE ที่ 100% หมายความว่าคุณผลิตเฉพาะชิ้นส่วนที่ดีเท่านั้นในความเร็วที่เป็นไปได้แบบไม่มีเวลาหยุดพัก ในภาษาของ OEE หมายถึง คุณภาพ 100% (เฉพาะชิ้นส่วนที่ดี) ประสิทธิภาพ 100% (ความเร็วที่เป็นไปได้) และความพร้อมใช้งาน 100% (ไม่มีหยุดเวลา)

การวัดค่า OEE เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการผลิต คุณจะได้รับข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการผลิตให้เป็นระบบได้อย่างไรจากผลลัพธ์ในการวัดค่า OEE และความสูญเสียพื้นฐานจากการผลิต OEE เป็นตัวชี้ที่ดีที่สุดสำหรับการระบุความสูญเสีย การเปรียบเทียบความคืบหน้า และปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของอุปกรณ์การผลิต (เช่น การกำจัดของเสีย)

สูตรมาตรฐานในการวัดค่า OEE
 

ค่า OEE คืออะไร-01.jpg

A (Availability) x P (Performance) x Q (Quality) = OEE

ความพร้อมใช้งาน x ประสิทธิภาพ x คุณภาพ = ประสิทธิภาพของอุปกรณ์การผลิตโดยรวม

ความพร้อมใช้งาน (Availability) เท่ากับ 100% = เครื่องจักรทำงานตลอดเวลาในช่วงเวลาการผลิตที่วางแผนไว้โดยไม่ต้องมีการหยุดแผนการผลิต

ค่าประสิทธิภาพ (Performance) เท่ากับ 100% = เครื่องจักรทำงานตามกระบวนการผลิตอย่างรวดเร็วที่สุดที่กำหนดไว้โดยไม่มีความช้าหรือหยุดในระหว่างการผลิต

หากค่าคุณภาพ (Quality) เท่ากับ 100% = เครื่องจักรทำงานแบบไม่มีข้อบกพร่อง (ผลิตเฉพาะชิ้นส่วนที่ดีเท่านั้น)

 

ความสัมพันธ์ระหว่างระบบ MES และ ค่า OEE

อย่างที่ทุกคนทราบกันแล้วว่า (OEE) หรือ Overall Equipment Effectiveness คือ ”ตัวชี้วัดสมรรถภาพของกระบวนการผลิต” ใช้เพื่อประเมินประสิทธิภาพของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิต เป็นเครื่องมือที่มีค่าสำหรับผู้ผลิตที่ต้องการปรับปรุงกระบวนการผลิต ลดของเสีย และการหยุดทำงาน

ciMES (Computer Integrated Manufacturing Execution System) เป็นระบบ MES หรือระบบปฏิบัติการผลิตของ ARES ที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมผลิต โดยระบบจะเชื่อมต่อกับเครื่องจักรหรือคีย์ข้อมูลด้วยมือในระหว่างการทำงานเพื่อเก็บข้อมูลและส่งต่อไปยังผู้ควบคุมกระบวนการผลิตเพื่อดูแลกระบวนการผลิตทั้งหมดในโรงงานอุตสาหกรรม

ciMES

ความสัมพันธ์ของทั้ง 2 คือ ระบบ MES สามารถคำนวณค่า OEE ได้โดยตรง เนื่องจากระบบ MES มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอย่างละเอียด และสามารถจัดเก็บข้อมูลเหล่านี้ไว้อย่างเป็นระบบ ส่วนค่า OEE จะนับค่าผลผลิตที่ได้จริงเทียบกับผลผลิตสูงสุดที่เป็นไปได้ ซึ่งค่า OEE จะถูกคำนวณจากข้อมูลการใช้งานเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ เช่น เวลาหยุดทำงานของเครื่องจักร ความล้มเหลวของอุปกรณ์ และข้อผิดพลาดของผู้ปฏิบัติงาน ที่ได้รับจากระบบ MES โดยนับระยะเวลาการทำงานของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ในกระบวนการผลิต และนับจำนวนชิ้นงานที่ผลิตได้จริง เพื่อใช้ในการคำนวณค่า OEE และในแต่ละปัจจัยจะถูกคำนวณจากข้อมูลที่ระบบ MES รวบรวมมาจากการผลิตทั้งหมด

MES and OEE relationship.jpgดังนั้นเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบ MES สามารถคำนวณค่า OEE ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำมากกว่าการคำนวนแบบ manual เพราะอาจเกิดการจดค่าผิดก็เป็นได้ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความมั่นคงในการผลิตของโรงงานในอนาคต

ARES International Corp., Ltd. (ARES) เป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้าน ciMES ระบบ MES (ระบบปฏิบัติการผลิต) ได้พัฒนาช่องเก็บค่าต่างๆมากมายเพื่อเชื่อมต่อกับเครื่องจักรและสามารถเก็บข้อมูลต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน ทำให้สามารถ export ข้อมูลออกมาดูค่า OEE หรือจะเรียกดูจากระบบได้อย่าง Real-Time และยังสามารถเชื่อมต่อกับ Dashboard เผื่อดูผ่านจอประมวลผลได้อย่างง่ายอีกด้วย

ข้อมูลต่างๆเหล่านี้สามารถใช้ระบุปัญหาหรือความไร้ประสิทธิภาพของการผลิต และเพิ่มโอกาสในการปรับปรุงจากการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างแม่นยำ สามารถช่วยให้ผู้ผลิตตรวจสอบและปรับปรุงค่า OEE ได้ด้วยการให้ข้อมูลแบบ      เรียลไทม์เกี่ยวกับประสิทธิภาพของเครื่องจักร

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 0633253640

หรือ 02-6863000 ต่อ 3042

Email: support@aresth.co.th