Inventory System

ระบบจัดการคลังสินค้า

     รับเข้า จัดเก็บ และ นำส่ง สินค้าอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการคีย์ข้อมูลหรือสแกนบาร์โค๊ดหรือคีย์เข้าระบบ Argo ERP เพื่อนำไปจัดเก็บตามที่คลังต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ สามารถระบุได้ว่าสินค้าชนิดนี้จัดเก็บอยู่โกดังไหน ชั้นอะไร แถวอะไร เพื่อสะดวกต่อการนำจ่ายให้ลูกค้า

ARGO_INVENTORY_SCAN.jpg

 1. ตรวจสอบคลังสินค้าได้ตลอดเวลาจากที่ไหนก็ได้เพื่อให้สะดวกต่อการทำงาน
 2. ระบุตำแหน่งที่แน่ชัดได้ว่าจัดเก็บอยู่โกดังอะไร แถวที่เท่าไหร่ เชลฟ์เบอร์อะไร เพื่อง่ายต่อการค้นหาและนำจ่าย
 3. เชื่อมต่อกับระบบ QR Code/Bar code เพื่อประหยัดเวลาในการนำข้อมูลและรายละเอียดสินค้าเข้าคลัง
 4. ระบบจะตัดสต๊อกทันทีเมื่อเบิกของออกไปแล้วและนำข้อมูลส่งต่อไปยังแผนกอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 5. แจ้งเตือน ! เมื่อสินค้าคลงคลังมีปริมาณต่ำกว่าค่าเฉลี่ยที่กำหนด หรือ เมื่อส่งสินค้าช้ากว่ากำหนด
 6. สร้าง/ปรับแต่งฟอร์มเอกสารพื้นฐาน เช่น ใบส่งสินค้า ใบเบิกสินค้า และอื่น ๆ
 7. ส่งรายการสินค้าที่ต้องการไปยังฝ่ายจัดซื้อผ่านระบบ Argo
 8. ประวัติการนำสินค้าเข้า-ออกสินค้า
 9. ข้อมูลคงเหลือในคลังเชื่อมต่อไปยังฝ่ายต่างๆแบบอัตโนมัติ
 10. ทำเอกสารการคืนสินค้า
 11. สั่งพิมพ์เอกสารหรือบันทึกเป็นไฟล์ PDF ออกจากระบบได้โดยตรง
Inventory Management

โซลูชั่นที่เกี่ยวข้อง

#

Purchasing system

ระบบจัดการจัดซื้อ

เรียนรู้เพิ่มเติมarrow right
#

Sales System

ระบบจัดการการขาย

เรียนรู้เพิ่มเติมarrow right
#

Financial System

ระบบบริหารทางการเงิน

เรียนรู้เพิ่มเติมarrow right