Production Module

โมดูลจัดการวางแผนการผลิต (MRP)

     การเชื่อมโยงข้อมูลของแผนการผลิตและการจัดซื้อเป็นเรื่องที่ค่อนข้างซับซ้อน หากคุณต้องการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพสูงอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อนอื่นเลย คุณต้องเตรียมแผนการผลิตและวัสดุเพื่อควบคุมการผลิตให้สมบูรณ์

     ARES Production ช่วยให้คุณสามารถควบคุมการเตรียมแผนการผลิต วัสดุก่อนการผลิต กระบวนการผลิต ต้นทุนการผลิต และสิ่งแวดล้อมในการผลิตอื่นๆ ได้อย่างง่ายดายด้วย MRP (วางแผนและความต้องการวัสดุในการผลิต) ที่มีฐานข้อมูลแบบไดนามิกและการปรับใช้งานต่างๆ แบบเรียลไทม์ ทำให้องค์กรของคุณทำการผลิตได้ดียิ่งขึ้น สามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างมีคุณภาพ
 

การทำงานของ ARES Production ประกอบด้วย

แผนการผลิต MRP
การเตรียมวัสดุ | การผลิต | การจัดการการผลิตจาก outsources
รายงานกระบวนการผลิต
การจัดการต้นทุน
การจัดการคุณภาพ
 
 
 

แผนการผลิต MRP

     ต้องใช้ Work Flow ในการผลิตผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่ใบสั่งขาย(SO) ใบสั่งผลิต(MO) ใบสั่งซื้อ(PO) ตรวจสอบสินค้าคงคลัง(Inventory) และขั้นตอนอื่นๆตามแต่ละองค์กร ต้องใช้ระบบที่มีประสิทธิภาพในการคำนวณ Demands และ Supply ของวัสดุให้เสร็จสมบูรณ์ จากนั้นกำหนดสถานการณ์สั่งซื้อของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป วัสดุ และความต้องการในการผลิต MRP จาก ARESสามารถดึงและจัดเก็บข้อมูลต่างๆเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์เหล่านี้ได้อย่างง่ายดายและจัดส่งได้ทันทีเมื่อผลิตเสร็จ

- ควบคุมสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ
- รับรู้เวลาและวัสดุที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการผลิตล่วงหน้าอย่างรวดเร็ว
- จัดทำแผนการจัดซื้อและข้อเสนอแนะสำหรับวัสดุที่จำเป็น (ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับแผนกจัดซื้ออย่างมาก)
- สร้างแผนใบสั่งงานการผลิตเพื่อให้ข้อมูลอ้างอิงกับบุคลากรด้านการจัดการการผลิต
 
 
 

การเตรียมวัสดุ | การผลิต | การจัดการการผลิตจาก outsources

     คุณมีปัญหากับการจัดหาวัสดุอยู่เสมอใช่ไหม ? การสำรองวัสดุที่มากเกินไปหรือการสำรองน้อยเกินไปส่งผลต่อความคืบหน้าในการผลิต โมดูล Production จาก ARES ช่วยจัดการปัญหาต่างๆของการเตรียมวัสดุ การผลิต และการจัดการการผลิตจาก outsources สามารถแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปรับปรุงความสามารถในการผลิตได้อย่างราบรื่น

- การจัดการการเตรียมวัสดุสำหรับการผลิต
- การจัดการรับและส่งคืนที่ผิดปกติในการผลิต
- การจัดการการหยิบวัสดุ
- การจัดการคลังสินค้า
- การจัดการใบสั่งงานจาก outsources
- การจัดการคำสั่งซื้อจากภายนอก
 
 
 

รายงานกระบวนการผลิต

     วัตถุประสงค์ของการจัดการการรายงาน คือ การรับรู้ข้อมูลหลักๆเหล่านี้เช่น ชั่วโมงการทำงานของแรงงาน เครื่องจักร การใช้ต้นทุนวัสดุ เป็นต้น เพื่อเป็นเกณฑ์ในการแบ่งส่วนดำเนินการจัดการโดยรวมของใบสั่งงานและจัดทำรายงานของกระบวนการผลิต ARES Production จะทำการเก็บข้อมูลใบสั่งผลิตอย่างละเอียด เพื่อให้หน่วยงานต่างๆเข้าใจสถานะของใบสั่งงานได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งยังสามารถปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้าและควบคุมการส่งมอบอย่างเชี่ยวชาญ

- บันทึกเวลาที่ใช้ในการผลิต (ทั้งการผลิตสินค้า เวลาทำงานของพนักงานและการใช้งานเครื่องจักร)
- บอกจำนวนและต้นทุนวัสดุที่ใช้
- การจัดการกระบวนการจัดส่ง
 
 
 

การจัดการต้นทุน

     ไม่ว่าจะเป็น activity-based Costing , moving/monthly weighted average และ standard costing แน่นอนว่าคุณจำเป็นต้องควบคุมต้นทุนเนื่องจากปัจจัยต่างๆ เช่น กลยุทธ์และความต้องการของลูกค้า คุณต้องเข้าใจต้นทุนการผลิตที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์ให้ชัดเจน โซลูชั่นการจัดการต้นทุนของ ARES Production นั้นให้วิธีการคำนวณต้นทุนการผลิตที่ถูกต้องและสมเหตุสมผล และคำนวณต้นทุนของใบสั่งผลิตด้วยโปรแกรมที่ง่ายที่สุด ด้วยรายงานการวิเคราะห์ที่หลากหลาย ทำให้เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจที่ดีที่สุดได้อย่างรวดเร็ว

- ควบคุมต้นทุนการผลิตที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์และสร้างความมั่นใจให้กับการทำกำไรขององค์กร
- การชำระต้นทุนที่มีผลบังคับใช้ตามเกณฑ์ต้นทุนขององค์กร
- ความยืดหยุ่นในการเฉลี่ยต้นทุน
- กำหนดวิธีการคำนวณต้นทุนที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการดำเนินงาน
- ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการต้นทุน หลีกเลี่ยงการสูญเสียสินค้าคงคลัง
 
 
 
 

การจัดการคุณภาพ

     เพื่อให้มั่นใจว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์ตรงตามมาตรฐานการผลิต นอกเหนือจากการวิจัยอย่างต่อเนื่องและปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตแล้ว การควบคุมกระบวนการผลิตอย่างเข้มงวดจึงเป็นสิ่งสำคัญมากขึ้น การจัดการคุณภาพ ARES Production เป็นเครื่องมือการจัดการเพื่อช่วยปรับปรุงกระบวนการผลิตและลดอัตราการสูญเสียการผลิต  ด้วยการตั้งค่าพารามิเตอร์ที่ยืดหยุ่นทำให้สามารถตอบสนองความต้องการในการควบคุมคุณภาพของอุตสาหกรรมต่างๆ และประเภทการผลิตที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- กำหนดมาตรฐานการ QC และระบบจะทำการ QC อัตโนมัติ
- ลดความประมาทเลินเล่อของพนักงาน
- บันทึกผลการดำเนินการตรวจสอบเพื่อลดปัญหาที่เกิดจากคุณภาพของวัตถุดิบที่ไม่ดี
- บันทึกผลการตรวจสอบอย่างละเอียดและควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบได้อย่างแท้จริง
- ตรวจสอบความคืบหน้า เพื่อให้แน่ใจว่ามีการจัดซื้อจัดจ้างและกระบวนการผลิตอย่างแท้จริง
- บันทึกการตรวจสอบวัตถุดิบและสถานะการจัดส่ง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการควบคุมคุณภาพของซัพพลายเออร์

 

Visit on more on social media : Facebook Page

Call us : 0633253640

โซลูชั่นที่เกี่ยวข้อง

#

Accounting Module

โมดูลจัดการบัญชี

เรียนรู้เพิ่มเติมarrow right
#

Budget Module

โมดูลจัดการงบประมาณ

เรียนรู้เพิ่มเติมarrow right
#

RMA & FAE Module

โมดูลรับประกันสินค้า

เรียนรู้เพิ่มเติมarrow right