RMA

การจัดการด้านอนุมัติรับคืนสินค้า

"Bring customer be your loyalty"

เชื่อมโยงเข้าถึงกระบวนการซ่อมบำรุง ทำให้ทราบถึงสถานะของการบริหารจัดการซ่อมบำรุงได้ตลอดเวลา และวิเคราะห์ทางสถิติด้านข้อมูลการซ่อมบำรุงเพื่อพัฒนาคุณภาพการผลิต อีกทั้งยังมีตารางการซ่อมบำรุงอิเล็กทรอนิกส์ช่วยประหยัดเวลาและแรงงานอีกด้วย

กระบวนการทำงาน

  • จัดการคำร้องของลูกค้า
  • ดำเนินการด้านซ่อมบำรุง
  • จัดการเปลี่ยนสินค้าซ่อมบำรุง
  • ข้อมูลสินค้าคงคลัง
  • จัดการบาร์โค้ด
  • สถิติสินค้าชำรุด

Why ArgoRMA?

การให้บริการบำรุงรักษาภายในระยะเวลาการรับประกัน แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบขององค์กรที่มีต่อลูกค้า เพิ่มมูลค่าให้แบรนด์และตอกย้ำถึงคุณภาพของสินค้า

การจัดการซ่อมบำรุงตามระยะเวลารับประกันครอบคลุมถึงการรับคำสั่งซ่อม การซ่อมบำรุงให้เสร็จสิ้น การมอบใบรับรองการซ่อมให้ลูกค้า และการบันทึกการซ่อมบำรุง แต่ละครั้งควรมีการจัดเก็บอย่างเหมาะสม เพื่อชี้ให้เห็นถึงข้อผิดพลาดในการผลิต การอ้างอิงสำหรับการพัฒนาผลิตภัทณ์ การผลิตสินค้าที่คล้ายกัน และการใช้วัสถุใดครั้งถัดไป ArgoRMA จึงเป็นผู้ช่วยที่ดีที่สุดในกระบวนการคืนสินค้า

โซลูชั่นที่เกี่ยวข้อง

#

Budget Management

การจัดการงบประมาณ

เรียนรู้เพิ่มเติมarrow right
#

Project Management

ระบบบริหารจัดการโครงการ

เรียนรู้เพิ่มเติมarrow right
#

ARES MES

ระบบปฏิบัติการผลิต

เรียนรู้เพิ่มเติมarrow right