About ciMES

เรียนรู้เกี่ยวกับระบบ ciMES

     ระบบ MES หรือ ระบบปฏิบัติการผลิต Manufacturing Execution System ที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมผลิต ระบบจะเชื่อมต่อกับเครื่องจักรเพื่อเก็บ ข้อมูลและควบคุมกระบวนการผลิตทั้งหมดในอุตสาหกรรม

CiMES เป็นระบบที่ครอบคลุมตั้งแต่ ข้อมูลใบสั่งซื้อจากลูกค้า (SO) ➤ การวางแผนผลิต (MRP) ➤ การคํานวณวัตถุดิบให้ตรงกับ BOM ➤ ข้อมูลใบสั่งซื้อวัสดุเพิ่มเติม (PO) ➤ ควบคุมกระบวนการผลิต ➤ เก็บข้อมูลการผลิต ➤ และสังเกตการณ์คุณภาพการผลิต

ข้อมูลการผลิตของสินค้าทุกอย่างจะถูกเชื่อมโยงเพื่อสร้าง “Product Resume

ARES Brochure Download

 

ARESERP > ARESMES > FACTORY

ARESMES MODULES

โมดูลหลักในการทำงานต่างๆของระบบ MES เพื่อจัดการและตั้งค่าระบบทั้งหมด
 
จัดการวัสดุ/วัตถุดิบในการผลิตตลอดจนจบกระบวนการผลิตและส่งต่อไปยังคลังสินค้า
 
บำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องจักรเพื่อตรวจสอบคุณภาพได้ตรงตามเวลา equipment cycle
 
จัดการขนส่งในกระบวนการผลิตเป็น batch ไปยังจุดผลิตต่างๆตามที่ตั้งค่าไว้
 
ควบคุมคุณภาพการผลิตโดยรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นระหว่างผลิตและจัดการทันทีเมื่อพบปัญหา
 
ส่งการแจ้งเตือนทางอีเมล ข้อความ หรือวิธีการอื่นๆ เพื่อเตือนผู้ใช้เกี่ยวกับปัญหาในการผลิต
 
สร้างฉลากจากข้อมูลในระบบเพื่อควบคุมวัสดุ/วัตถุดิบ ตลอดจนสินค้าที่ผลิตเสร็จสิ้น
 
จัดเตรียมได้ทั้งในรูปแบบรายงานและหน้าจอกราฟฟิกแสดงข้อมูลการผลิตทั้งหมด
 

ARES MES Benefits

  1. แจ้งเตือนการผิดปกติแบบ Real-time ทำให้ติดตามการแก้ไขและซ่อมแซมของเครื่องจักรได้ทันที ทำให้เห็นภาพรวมการผลิตของเครื่องจักรและติดตามแหล่งที่มาที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพได้ เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพสูงระดับ Tier 1 ได้เร็วขึ้น

  2. ควบคุมสายการผลิตด้วยฐานเซ็นเซอร์หลายตัวในสภาพแวดล้อมการทํางานที่แตกต่างกัน ใช้ได้กับอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่หรือสแกน ลดความซับซ้อนของกระบวนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงาน

  3. ตรวจสอบและบํารุงรักษาอุปกรณ์เพื่อลดความเสื่อมสภาพและความผิดปกติของอุปกรณ์ได้อย่างง่ายดาย

  4. บันทึกรายละเอียดการผลิต ปรับปรุงกระบวนการผลิตและติดตามคําสั่งซื้อ รวบรวมข้อมูลเครื่องจักรแบบเรียลไทม์เพื่อลดการคํานวณ OEE และ yieldrate แบบ manual เชื่อมต่อโครงข่ายทําให้ เครื่องจักรมีการโต้ตอบ ทันที

  5. ตรวจสอบความถูกต้องของการใช้วัตถุดิบเพื่อหลีกเลี่ยงการทำผิดสูตรที่จะนำไปสู่อัตรา Defect สูง

  6. สามารถดูการทํางานได้หลายมุมมองในเวลาเดียวกันเมื่อเชื่อมต่อกับ ERP ไม่ว่าจะเป็น KPI ของพนักงาน กระบวนการผลิต ไปจนถึงการคํานวณต้นทุนที่แม่นยํา ฯลฯ 

Our's Customer

โซลูชั่นที่เกี่ยวข้อง

#

Budget Module

โมดูลจัดการงบประมาณ

เรียนรู้เพิ่มเติมarrow right
#

Inventory Module

โมดูลจัดการคลังสินค้า

เรียนรู้เพิ่มเติมarrow right
#

Accounting Module

โมดูลจัดการบัญชี

เรียนรู้เพิ่มเติมarrow right