MES System คืออะไร อนาคตจะมีบทบาทแค่ไหน ทำไมโรงงานขนาดกลางถึงใหญ่จึงควรให้ความสำคัญ
 

MES-system-ระบบปฏิบัติการผลิต

ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าอัตราการแข่งขันของอุตสาหกรรมการผลิตสูงกว่าในอดีต เนื่องจากมีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทันสมัยมาใช้ในกระบวนการผลิตมากขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการต่างต้องมองหาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตของตนเอง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดได้อย่างรวดเร็วและมีความยืดหยุ่นควบคู่กัน รวมถึงสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า “MES System” ระบบปฏิบัติการผลิตจึงเป็นสิ่งจำเป็นในการขับเคลื่อนประสิทธิภาพการผลิตให้เหมาะสมที่ไม่ว่าโรงงานขนาดกลางหรือใหญ่ก็ควรนำมาปรับใช้อย่างจริงจัง

ทำความรู้จัก MES System คืออะไร ?

ระบบปฏิบัติการผลิต (MES: Manufacturing Execution System) เป็นระบบซอฟต์แวร์ที่ใช้ในโรงงานเพื่อติดตาม บันทึกการเปลี่ยนแปลง และจัดการกระบวนการผลิต เปรียบเสมือนระบบประสาทส่วนกลางของโรงงาน ทำหน้าที่ควบคุมดูแลทุกสิ่งทุกอย่างจากแหล่งต่างๆ ตั้งแต่เครื่องจักร เซนเซอร์ วัตถุดิบและอุปกรณ์ ไปจนถึงพนักงานและตารางการผลิต เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องและอัปเดตสถานะการผลิตแบบเรียลไทม์ ง่ายต่อการตรวจสอบย้อนกลับ อีกทั้งระบบ MES ยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบ ERP เพื่อให้สามารถดูภาพรวมการทำงานของทั้งองค์กรแบบเรียลไทม์

ทำไมโรงงานขนาดกลางถึงใหญ่จึงควรให้ความสำคัญกับ MES System

โรงงานขนาดกลางถึงใหญ่ต้องเผชิญกับความท้าทายหลายประการในการบริหารจัดการกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็น

 • มีกระบวนการผลิตที่ซับซ้อนและยุ่งยาก 

 • ระบบซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่ล้าสมัย ไม่สามารถรองรับความต้องการของธุรกิจ

 • ขาดการเก็บข้อมูลประวัติการผลิต หรือมีข้อมูลไม่เพียงพอที่จะวิเคราะห์และปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์

 • ปัญหาคุณภาพสินค้า ค่า NG สูง การควบคุมคุณภาพที่ไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น

โดย MES System สามารถช่วยในการจัดการข้อมูลและกระบวนการผลิตที่ซับซ้อนได้ เพื่อนำพาธุรกิจของคุณไปสู่ผลลัพธ์ที่สำเร็จ

 • วางแผน ติดตาม และควบคุมการผลิต เพื่อให้กระบวนการเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

 • ดูแลกระบวนการผลิตแบบเรียลไทม์ ตรวจจับปัญหาและแก้ไขได้ทันท่วงที ป้องกันข้อผิดพลาดที่ไม่คาดคิด  

 • ระบบสามารถตั้งค่าเพื่อให้คำแนะนำหน้าที่งานการผลิต เส้นทาง และสถานีผลิตเพื่อเตือนพนักงานที่ดำเนินการอยู่ได้

 • เก็บรวบรวมข้อมูลประวัติการผลิตทั้งหมด ทำให้ได้ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารที่ง่ายขึ้นเพราะมี Data Support

MES System มีฟังก์ชันหลักการทำงานอย่างไรบ้าง 

MES-System-หลักการทำงาน

ฟังก์ชันการทำงานของ MES System จะแตกต่างกันไปตามแต่ละโมดูล ซึ่งฟังก์ชันหลัก ๆ จะมี ดังนี้

 • วางแผนและกำหนดตารางการผลิต MES System ช่วยให้ผู้ใช้งานวางแผนกำหนดตารางการผลิตที่เหมาะสมและตรงตามมาตรฐานคุณภาพที่กำหนด โดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น 

  • ออเดอร์ของลูกค้า 

  • กำลังการผลิต 

  • วัตถุดิบ 

  • ทรัพยากรที่มีอยู่

 • จัดสรรทรัพยากร ช่วยจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ เช่น ระบบจะช่วยวางแผนการผลิตและระบุปริมาณของวัตถุดิบที่ใช้ผลิตแต่ละครั้ง รวมถึงคำนวณว่าวัตถุดิบที่เหลือนั้นเพียงพอต่อการผลิตครั้งต่อไปหรือไม่ จากนั้นผู้ใช้งานจะทราบได้ทันทีว่าวัตถุดิบเหลืออยู่จำนวนเท่าไร ต้องสั่งซื้อเพิ่มหรือไม่ ระบบ MES ช่วยให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีงานใดที่ถูกหยุดชะงัก เนื่องจากขาดแคลนวัตถุดิบหรือทรัพยากร

 • จัดลำดับความสำคัญของงาน ระบบสามารถตั้งค่าและช่วยจัดลำดับความสำคัญของงานต่าง ๆ ตามความเร่งด่วน ความสำคัญ และความซับซ้อนให้เสร็จสิ้นตามกำหนดเวลาได้

 • ติดตามความคืบหน้าของงานได้แบบเรียลไทม์ ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลความคืบหน้าของงานและเครื่องจักรต่าง ๆ แบบเรียลไทม์ที่หน้าแดชบอร์ด

 • เชื่อมต่อกับ ERP และอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น PLC และอุปกรณ์ IoT ต่าง ๆ ได้ง่าย ให้ผู้ใช้งานสามารถดูภาพรวมการผลิตแบบครบวงจร

 • ศูนย์กลางข้อมูลการผลิต รวบรวมข้อมูลการผลิตโดยละเอียด MES System ทำหน้าที่เป็นเสมือนศูนย์กลางข้อมูลการผลิต รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เช่น ข้อมูลทางวิศวกรรมของเครื่องจักร หรือประวัติการผลิต รวมถึงจัดเก็บและวิเคราะห์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

 • ระบบแจ้งเตือน มีการส่งการแจ้งเตือนทางช่องทางต่าง ๆ เช่น อีเมล ข้อความ เพื่อเตือนพนักงานเกี่ยวกับปัญหาในการผลิต 

Dashboard รายงานและสรุปข้อมูล แสดงภาพตลอดทั้งกระบวนการผลิตรวมถึงข้อมูลการผลิต เช่น สถานะ WIP การใช้งาน สถานะวัสดุ การบำรุงรักษาอุปกรณ์ และความปลอดภัย สามารถปรับให้เป็นไปตามรูปแบบของแต่ละโรงงานได้

MES System ในอนาคต เทรนด์การผลิตแห่ง 2030

การผสานรวม MES System กับเทคโนโลยีล้ำสมัยอย่าง ปัญญาประดิษฐ์ (AI), Automation, No human worker  จะช่วยยกระดับโรงงานสู่ Smart Industry ได้อย่างสมบูรณ์ เทคโนโลยีขั้นสูงอย่าง ปัญญาประดิษฐ์ (AI) สามารถช่วยวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาลในการดำเนินงานที่ผ่านมา ยกระดับ MES System ให้ตอบสนองรวดเร็ว สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ด้วยความฐานข้อมูลที่มีอย่างแม่นยำ ลดความเสียหายของกระบวนการผลิตที่อาจเกิดขึ้นได้

Automation ขับเคลื่อนการผลิตไร้คนหรือ No human worker แทนที่แรงงานด้วยหุ่นยนต์ อุปกรณ์อัตโนมัติ และระบบควบคุมอัจฉริยะ ลดข้อผิดพลาด เพิ่มคุณภาพสินค้า เทคโนโลยีสุดล้ำเหล่านี้ช่วยให้โรงงานในทุกอุตสาหกรรมสามารถแข่งขันในยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการผู้ใช้งานด้วยความสามารถในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ปรับแต่งได้ตามความต้องการ มีต้นทุนต่ำกว่า แต่คุณภาพการผลิตสูงกว่า

อุตสาหกรรมแบบใดที่ต้องการระบบ MES System

MES-System-ในอุตสาหกรรม

โซลูชันของ MES System สามารถนำไปใช้และปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้ แต่วิธีการนำไปใช้และคุณลักษณะเฉพาะของแต่ละโมดูลอาจแตกต่างกันไป มาดูกันว่าอุตสาหกรรมแบบใดที่ต้องใช้ระบบ MES System 

 • การผลิต (Manufacturing)

 • งานประกอบ (Assemble) 

 • ยานยนต์ (Automotive)

 • อิเล็กทรอนิกส์ (Electronics)

 • เหล็ก (Matal)

 • พลาสติก (Plastic)

 • เคมีภัณฑ์ (Chemical)

 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food and beverage)

และอุตสาหกรรมอื่น ๆ สามารถใช้ MES System ได้เช่นกัน

ประโยชน์ของ-MES-Systemประโยชน์ของการใช้งานระบบ MES System (ciMES)

 • จัดการข้อมูลระหว่างดำเนินการ ข้อมูลที่ถูกต้องจะช่วยให้ประสิทธิภาพการผลิตดีขึ้น รับรู้กำลังการผลิตทันที ลดเวลาที่ใช้ในการค้นหาข้อมูล ตัดสินใจได้รวดเร็ว บริหารจัดการคุณภาพ รักษามาตรฐานการผลิต และแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที

 • จัดการชั่วโมงและ KPI พนักงาน โดยประมวลผลชั่วโมงการทำงานและระบบสามารถวัดประสิทธิภาพด้านอื่น ๆ ได้ด้วยว่าการปฏิบัติงานเป็นไปตาม KPI หรือไม่

 • Monitoring และ Tracking บันทึกข้อมูลการผลิตทั้งหมด ตรวจสอบข้อมูลขั้นตอน ดูประวัติการผลิตย้อนกลับของผลิตภัณฑ์ได้อย่างสมบูรณ์ หากสินค้าลอตใดพบปัญหาหรือมีลูกค้าต้องการเคลม ระบบสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ทันที

 • รวบรวมข้อมูลการใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ ในโรงงาน เช่น เชื่อมต่อ ERP, SCADA และอุปกรณ์ IOT อื่นๆ 

 • ข้อมูลโปร่งใส ระบบ ciMES เป็นศูนย์กลางข้อมูลทำให้มีรายงานที่ถูกต้อง ชัดเจน

บทสรุป MES System

ในยุคดิจิทัลที่การแข่งขันรุนแรง ธุรกิจโรงงานขนาดกลางถึงใหญ่ต้องเผชิญกับความท้าทายในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต MES System ระบบที่จะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหากระบวนการผลิตที่ซับซ้อนและยุ่งยาก ให้ผู้ใช้งานติดตามกระบวนการได้แบบเรียลไทม์ ตรวจสอบและบํารุงรักษาเครื่องจักรเพื่อลดการเสื่อมสภาพ บันทึกรายละเอียดการผลิตเพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์ปรับปรุง อีกทั้งยังช่วยช่วยลดต้นทุนการผลิต ควบคุมคุณภาพสินค้า และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ก้าวทันหรือลำ้สมัยคู่แข่งในอุตสาหกรรมนั้น ๆ

ระบบ MES ciMES เปรียบเสมือนผู้ช่วยอัจฉริยะที่ตอบโจทย์ความต้องการเหล่านี้ นำพาท่านสู่การผลิตยุค 4.0  และปลดล็อกศักยภาพสู่ความสำเร็จ

ติดต่อเรา
คุณสามารถติดต่อเราเพื่อดู DEMO ได้ที่ Contact Us
หรือสอบถามข้อมูลต่างๆ เพิ่มเติมได้ตามช่องทางด้านล่าง 
โทร 0633253640 หรือ 02-6863000 ต่อ 3042
Email: support@aresth.co.th