เรื่องต้องรู้ !ก่อนเลือกใช้ระบบ ERP

       ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้บริหารองค์กรที่ต้องอาศัย ERP ในการลดต้นทุนองค์กรและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ หรือแผนกไอทีที่ได้รับมอบหมายให้เปลี่ยนระบบที่ใช้งานมานาน ล้าหลัง ไม่ทันสมัย นอกจากความสมบูรณ์ของตัวผลิตภัณฑ์แล้วสิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการจัดหาระบบ ERP คือ ความเหมาะสมในการใช้งาน  ความยืดหยุ่นสูงที่สามารถพัฒนาและสามารถรองรับการพัฒนาในอนาคตได้ในราคาที่เหมาะสมกับประสิทธิภาพการใช้งาน ระบบ ERP ที่เลือกใช้นั้นต้องสามารถรองรับการใช้งานในอนาคตอย่างน้อย 10 ปี หรือ 20 ปี ข้างหน้า เรามาทำความรู้จักกับ 3 สิ่ง ต่อไปนี้ก่อนตัดสินใจเลือกใช้ระบบ ERP กันดีกว่า

Blog เรื่องต้องรู้ - Body.jpg

 1. การกำหนดกระบวนการทำงานให้เป็นมาตรฐานเพื่อลดความซับซ้อนของงาน

ระบบ ERP เป็นแพลตฟอร์มแบบศูนย์รวม นอกจากจะถูกหลักกฎหมายแล้วยังสามารถเชื่อมต่อการทำงานระหว่างกระบวนการต่างๆเข้าด้วยกันได้ เริ่มตั้งแต่ต้นทุนทางบัญชี  จัดซื้อไปจนถึงแรงงาน ระบบ ERP เป็นตัวนำข้อมูลจากส่วนต่างๆที่เชื่อมต่อเข้ามารวมอยู่ในแพลตฟอร์ม ซึ่งการใช้ระบบ ERP สามารถช่วยให้ผู้ประกอบการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานของพนักงานและขององค์กรได้อย่างเป็นสัดเป็นส่วนมากขึ้น ก่อนที่จะเลือกซื้อระบบ ERPนั้นต้องทำความเข้าใจกระบวนการทำงานขององค์กรอย่างละเอียดและจัดทำให้กระบวนการทำงานต่างๆเป็นระบบมากขึ้นโดยไม่กระทบต่อความสามารถในการแข่งขันทางตลาดขององค์กร  หนึ่งในจุดประสงค์ที่สำคัญคือทำงานที่ยุ่งยากซับซ้อนให้ง่ายขึ้นเพื่อลดขั้นตอนการทำงานลง

 • กำหนดกระบวนการทำงาน (Standard Operating Procedure (SOP)) ของแต่ละแผนกให้ชัดเจน
 • ตั้งคำถามกับทุกการกระทำว่า “ ทำไมถึงทำแบบนี้ ? ” เพื่อทำความเข้าใจถึงความสำคัญในการมีอยู่หรือจุดประสงค์ของกระบวนการต่างๆ
 • กำหนดกฎระเบียบในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเชื่อมต่อข้อมูลตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำของกระบวนการทำงานที่เป็นหัวใจสำคัญขององค์กร
 • พิจารณาสิ่งสำคัญในการบริหารจัดการใหม่ เพื่อปรับปรุง ลดขั้นตอน และทำให้เป็นกระบวนการที่เป็นระบบมากขึ้น
 • คงไว้ซึ่งกระบวนการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐานที่ยืดหยุ่นสูงเพื่อคำนึงถึงทิศทางของการขยายอุตสาหกรรมในอนาคต
 1. เข้าใจถึงประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับจากระบบ ERP

ระบบ ERPสามารถเชื่อมต่อการทำงานของแผนกต่างๆขององค์กรเข้าด้วยกันได้ ซึ่งทุกแผนกสามารถจัดการข้อมูลเอกสารได้จากระบบ สามารถแชร์ข้อมูลที่แท้จริงแบบ Realtime ได้  จึงทำให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและเกิดผลลัพธ์ที่ดีมากขึ้น โดยก่อนการเลือกซื้อระบบ ERP ต้องมั่นใจก่อนว่า ERP ที่เลือกนั้นจะสามารถสร้างประโยชน์หรือคุณค่าให้กับองค์กรตลอดจนเข้าใจในจุดประสงค์ที่จะนำระบบ ERP เข้ามาใช้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการนี่ถือเป็นหนึ่งในเรื่องสำคัญที่ต้องคำนึงถึง

 • ประหยัดเวลาในการรวบรวมข้อมูล
 • เพิ่มความแม่นยำของข้อมูล
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและการทำงานร่วมกันของพนักงาน
 • ลดขั้นตอนการทำงานให้สั้นลงและง่ายขึ้นแต่คงข้อมูลยังคงเดิม
 • จัดสรรทรัพยากรบุคคลเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและให้ระบบทำหน้าที่เรียบเรียงข้อมูลแทน
 1. การวางแผนเป้าหมายระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวขององค์กร

ทุกครั้งที่เปลี่ยนมาใช้ระบบในการทำงาน นอกจากจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายแล้ว การที่ต้องให้พนักงานจำนวนมากมาศึกษาเรียนรู้นั้นก็เป็นต้นทุนแฝงที่มีจำนวนไม่น้อยเลย ดังนั้นก่อนจะเลือกซื้อระบบ ERP เข้ามาใช้ในองค์กร ต้องรู้ก่อนว่าองค์กรของคุณมีจุดประสงค์ที่จะทำอะไร จึงจะสามารถจัดหาระบบ ERP ที่เหมาะแก่การใช้งานหรือเหมาะกับองค์กรได้ ควรกำหนดเป้าหมายเป็นช่วงๆเพื่อช่วยวิเคราะห์ผลลัพธ์และคำนึกถึงความยึดหยุ่นและความสามารถในการพัฒนาต่อของระบบ ERP ว่าสามารถรองรับการเติบโตขององค์กรในอนาคตได้หรือไม่

ArgoERP เป็นระบบสำเร็จรูปมาตรฐานที่มีการจัดการข้อมูลมากมายเหมาะกับธุรกิจหลากหลายประเภท มีการรวบรวมข้อมูลเพื่อวิจัยและพัฒนาให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง ระบบจะพัฒนาและปรับให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการ เพื่อเติบโตและพัฒนาไปด้วยกัน

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 0633253640

หรือ 02-6863000 ต่อ 3042

Email: support@aresth.co.th