ตรวจสุขภาพประจำปี 2566

วันนี้พนักงานบริษัท เอรีส อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีที่สำนักงานใหญ่อาคาร MS Siam Tower พระราม 3 โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและพยาบาลจากโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล

ARES Annual Health Check Up_ERP MES MRP OEE_1.jpg

ARES Annual Health Check Up_ERP MES MRP OEE_2.jpg

ARES Annual Health Check Up_ERP MES MRP OEE_3.jpg

ARES Annual Health Check Up_ERP MES MRP OEE_4.jpg

ARES Annual Health Check Up_ERP MES MRP OEE_5.jpg

ARES Annual Health Check Up_ERP MES MRP OEE_6.jpg

ARES Annual Health Check Up_ERP MES MRP OEE_7.jpg