SVOA

บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) SVOA

SVOA เป็นบริษัทผู้แทนจำหน่ายคอมพิวเตอร์ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ ทั้งนำเข้าจากต่างประเทศและมีฐานการผลิตของตนเองภายใต้ชื่อทางการค้า SVOA รวมถึงการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปในหลายประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นที่ปรึกษาเรื่องการวางระบบคอมพิวเตอร์สำหรับเครือข่ายขนาดใหญ่ (Mainframe) จัดหาผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์-อุปกรณ์เสริม ให้กับหน่วยงานราชการ องค์กรธุรกิจ และสถาบันการศึกษาต่างๆ

Hardware.jpg

ในหลายๆปีที่ผ่านมา บริษัท SVOA มีฐานลูกค้าและรายการขายที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้ ERP ระบบเดิมที่ใช้อยู่ทำงานไม่ได้ตามประสิทธิภาพและไม่ครอบคลุม

ในการทำภาษีหักได้หัก ณ ที่จ่ายยังคงต้องทำนอกระบบ ERP ซึ่งทำให้เสียเวลาและมีการคำนวณที่ผิดพลาดเยอะ เรื่องของการนำเข้าและส่งออกสินค้านั้น SVOA จำเป็นต้องแปลงค่าสกุลเงินต่างประเทศเพื่อทำบัญชีในสกุลเงินไทย ระบบ ERP ที่ใช้งานปัจจุบันไม่สามารถทำการแปลงค่าเงินอัตโนมัติได้ ทำให้ยุ่งยากและพนักงานบัญชีต้องทำงานล่วงเวลา

Computer.jpg

และสิ่งสำคัญที่สุดของการทำธุรกิจคือ " การคำนวณต้นทุน " บริษัท SVOA มีโปรเจคการทำงานหลายโครงการซึ่งแน่นอนว่าต้องมีรายละเอียดเรื่องการใช้จ่ายค่อนข้างเยอะ ระบบ ERP ปัจจุบันที่ SVOA ใช้งานอยู่ไม่สามารถดึงข้อมูลที่ซับซ้อนของโปรเจคมาคำนวณต้นทุนในเชิงลึกได้ ทำให้ต้องมีทีมงานคอยทำงานนอกระบบเพื่อให้คำนวณรายการใช้จ่ายของโปรเจคต่างๆ และทำให้เกิดปัญหาต่างๆ เช่น รายการซื้อ-ขายตกหล่น การสื่อสารที่ผิดพลาดจากการไม่มีเลขกำกับใบสั่งของ ใบสั่งของซ้ำกัน เป็นต้น

อีกหนึ่งต้นทุนที่สำคัญคือ " การคำนวณค่าเสื่อมราคา " บริษัท SVOA มีสินทรัพย์ถาวร (Fixed Asset) ค่อนข้างหลายรายการและระบบ ERP ปัจจุบันไม่มี Solution ในการคำนวณค่าเสื่อมราคา ทำให้พนักงานบัญชีต้องทำงานเพิ่มและล่วงเวลาในแต่ละเดือนเพื่อคำนวณค่าเสื่อมราคาออกมา

Working.jpg

 

บริษัท SVOA ได้ทำการหาระบบที่มีประสิทธิภาพในการทำงานที่ครอบคลุมและแก้ไขปัญหาทั้งหมดในราคาที่เหมาะสม จนถึงขั้นตอนสุดท้ายในการตัดสินใจ บริษัท SVOA จึงเลือกระบบ ARGO จากบริษัท ARES เข้ามาช่วยในส่วนของการทำงานตรงนี้ เนื่องจากบริษัท ARES คอยให้คำปรึกษาตั้งแต่แรกเริ่มทั้งเรื่องการออกแบบการทำงาน การติดตั้งระบบ ไปจนถึงการฝึกสอนพนักงานในองค์กรเพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งระบบ ARGO ยังสามารถปรับแต่งตามการทำงานเฉพาะด้านของ SVOA ได้อีกด้วย

หลังจากที่มีการติดตั้งและฝึกสอนพนักงานของ SVOA แล้ว ทำให้ผู้บริหารและผู้จัดการฝ่ายต่างๆของบริษัท SVOA เห็นการทำงานทุกรายการได้ครอบคลุมและสะดวกมากขึ้นจากระบบ ARGO และยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆ และ ระบบ Online ต่างๆของ SVOA ได้อีกด้วย

บริษัท ARES ยังคงสนับสนุนหากพนักงานพบเจอปัญหาจากระบบและอัพเดทระบบให้มีความทันสมัยกับกระบวนการทำงานอยู่ตลอดจนกระทั่งปัจจุบัน