SUN-OPTO TECHNOLOGY CORP

SUN-OPTO TECHNOLOGY CORP

ก่อตั้งขึ้นปี 2013  พันธกิจบริษัทคือให้บริการออปโตอิเล็กทรอนิกส์  พลังงานแสงอาทิตย์ เซมิคอนดักเตอร์ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องอื่น ๆ  โดยนำเข้าเทคโนโลยีวัสดุชั้นสูง  อุปกรณ์และเทคโนโลยี จากทั้งยุโรป อเมริกา ญี่ปุ่น และประเทศเกาหลี มุ่งมั่นที่จะพัฒนาออปโตอิเล็กทรอนิกส์   จอ LCD/FPD  เซมิคอนดักเตอร์   ทดสอบห้องปลอดฝุ่นปลอดเชื้อเทคโนโลยีชั้นสูง และอุตสาหกรรมพลังงาน  นำ ArgoERP เข้ามาใช้ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบและปิดบัญชี 

ความท้าทาย

บริษัท SUN-OPTO TECHNOLOGY CORP  เคยพัฒนาระบบที่ใช้ในการทำงานของภายในบริษัทเอง  โดยมีระบบเข้า ระบบออก จัดเก็บสินค้าแบบกึ่งสมบูรณ์และระบบบัญชีที่ใช้ในสำนักงานที่ไทเปของบริษัท  ข้อมูลต่างๆกระจัดกระจายไปอยู่ในระบบต่างๆ  ซึ่งต้องการระบบ ERP เข้ามาช่วยจัดการเรียบเรียงเข้าด้วยกันให้เป็นระเบียบ และเข้ามาทดแทนการรับส่งข้อมูลด้วยเอกสารกระดาษและการทำงานที่ซ้ำซ้อนของพนักงาน  ระบบที่สามารถจัดการกับข้อมูลที่เกิดขึ้นใหม่ๆได้  มีส่วนช่วยลดต้นทุนทางด้านค่าแรงและลดการขาดแคลนคนงาน  เพิ่มความแม่นยำของบัญชีและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท

ประโยชน์ที่ได้รับ

  • ลดวันปิดบัญชีของฝ่ายบัญชีจาก 3-4 วันเหลือเพียง 0.5 วัน
  • รับส่งข้อมูลโดยไร้กระดาษ
  • ข้อมูลในระบบต่างๆทำงานพร้อมกันในเวลาเดียวกัน
  • รวมระบบที่กระจายตัวสู่ระบบเดียว
  • เพิ่มความแม่นยำในการจัดการการเข้าและการจัดเก็บของสินค้า
  • ติดตามสถานะเอกสารของกระบวนการก่อนหน้าได้ตลอดเวลา
  • ลดการทำงานซ้ำซ้อนและความผิดพลาดของพนักงาน

ผู้อำนวยการฝ่ายธุรการของบริษัท SUN-OPTO TECHNOLOGY CORP  คุณ Chen shao zhong กล่าวว่า ในช่วงที่บริษัทก่อตั้งใหม่ๆนั้น แต่ละแผนกอยู่คนละที่ และต่างใช้ระบบที่ตัวเองคุ้นชินในการทำงาน  ทำให้ข้อมูลต่างๆเดินไม่พร้อมกัน  ยกตัวอย่างเช่น ฝ่ายการตลาดกับบริษัทแม่ที่เมืองซิงจู๋ในระบบการทำงานที่บริษัทพัฒนาขึ้นมาเอง  แผนกบัญชีที่อยู่ในสำนักงานที่ไทเปใช้ระบบบัญชีของผู้ให้บริการรายอื่น แต่ละแผนกต่างใช้วิธีการจัดทำเอกสารและจัดการเรื่องต่างๆด้วยวิธีการของตัวเอง  การที่ข้อมูลเดินไม่พร้อมกันนั้น มักจะทำให้เกิดการตกหล่นหรือเกิดความแตกต่าง  นอกจากนั้นยังต้องใช้รูปแบบกระดาษและโทรสารในการรับส่งข้อมูล ทำให้ข้อมูลชุดเดียวกันเมื่อส่งไปยังแผนกต่างๆ ปลายทางต้องทำการพิมพ์หรือปริ้นออกมาซ้ำอีก กรณีจึงมักเกิดการทำงานซ้ำซ้อนและข้อมูลตกหล่นคลาดเคลื่อนบ่อยครั้ง   ด้วยการเติบโตอย่างต่อเนื่องในธุรกิจของบริษัท SUN-OPTO TECHNOLOGY CORP     ArgoERP จึงเหมาะกับความต้องการเปลี่ยนระบบงานบัญชีและงานเข้า ออกและจัดเก็บสินค้าให้เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท SUN-OPTO TECHNOLOGY CORP  อย่างยิ่ง   

ในช่วงแรกที่บริษัท SUN-OPTO TECHNOLOGY CORP  ก่อตั้งนั้น เกิดปัญหาข้อมูลผิดพลาดไม่ตรงกันเนื่องจากระบบที่หลากหลาย กระจายอยู่ในต่างพื้นที่กันทำให้ข้อมูลไม่สามารถเชื่อมเข้าด้วยกัน   เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวและเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานโดยรวมของบริษัท    จนกระทั่งในปี2014บริษัทจึงได้ตัดสินใจทำการเปลี่ยนแปลงระบบต่างๆทั้งระบบบัญชี ระบบเข้า ออกและจัดเก็บสินค้า  ด้วยระบบที่มีความยืดหยุ่นสูง สามารถจัดทำส่วนประกอบ(module)ต่างๆตามที่ลูกค้าต้องการ  และง่ายต่อการตั้งค่าให้เหมาะกับกระบวนการทำงานต่างๆของลูกค้า เหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญที่บริษัท SUN-OPTO TECHNOLOGY CORP  เลือกใช้  ArgoERP มาเปลี่ยนระบบของบริษัทเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

คุณZhuang yang hui  ยังกล่าวอีกว่า  ArgoERP นอกจากจะสามารถปรับตั้งและเริ่มใช้งานได้อย่างรวดเร็วแล้ว ที่สำคัญคือร้อยละ 80 ของระบบ เหมาะกับรูปแบบกระบวนการทำงานและความต้องการที่เป็นหัวใจสำคัญของบริษัท SUN-OPTO TECHNOLOGY CORP ในตอนนั้น  ทำให้คนที่ใช้งานไม่ต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานก็สามารถรวมระบบภายในได้ นี่จึงเป็นหัวใจสำคัญในการเลือกใช้ ArgoERP   ระบบที่ถูกพัฒนาด้วยรูปแบบมาตรฐาน ผ่านการรับรอง CMMI L3  เห็นได้ว่าผลการพัฒนาส่วนต่างๆของ ArgoERPนั้นล้วนผ่านทดสอบและรับรองอย่างเป็นระบบ  คุณภาพมั่งคงเสถียร  สร้างความมั่นใจในการใช้งานให้กับบริษัท SUN-OPTO TECHNOLOGY CORP  มากขึ้น