AR Group

AR Group

Advanced Research Group Co., Ltd. และบริษัทในเครือ หรือ "AR Group" เป็นกลุ่มบริษัทชั้นนำของไทย ประกอบไปด้วยบริษัท BOL ARIP Aconnect ANET ARAC ARIT ARDI AR soft และ Core & Peak ให้บริการด้านข้อมูล ข่าวสาร และความรู้ (Knowledge) รวมถึงบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศอันทันสมัย และครบวงจร 

AR Group เป็นกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ แต่ละธุรกิจในเครือของ AR Group ก็มีสินค้าและบริการที่แตกต่างกันออกไป ทำให้มีการจัดการที่ซับซ้อนมากขึ้น จึงได้มีการนำ ระบบจัดการองค์กร (ERP) เข้ามาให้เพื่อช่วยในการจัดสรรข้อมูลและการทำงานต่างๆให้เป็นกระบวนการมากขึ้น บริษัทได้มีการพัฒนาและขยายธุรกิจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ระบบที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนั้นไม่รองรับต่อการทำงาน และหากต้องอัพเดทระบบจะต้องใช้ทุนจำนวนมหาศาล

AR Group_Office.jpg

AR Group มองหาผู้บริการใหม่หรือระบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่าหรือคล้ายคลึงกันในราคาที่เป็นไปได้ จึงเลือก ARES ซึ่งให้บริการ ระบบ ArgoERP ที่มีประสิทธิภาพที่มากกว่าระบบปัจจุบันที่ใช้ และราคาสมเหตุสมผล อีกทั้ง consultant ของทาง ARES ยังช่วยแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างรวดเร็ว ทำให้การทำงานของ AR Group เป็นไปได้อย่างราบรื่นและให้บริการตรงกับความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างมาก โซลูชั่นที่ AR Group ใช้ได้แก่

ARES ช่วยในด้านใดบ้าง ?

1. สิทธิ์การอนุมัติ (Approval Flow) ตั้งค่าสิทธิ์การอนุมัติได้แบบไม่จำกัดลำดับขั้น และสามารถตั้งการอนุมัติแบบกลุ่มได้

2. สิทธิ์การเข้าถึง (Authorization Flow) ตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึงของแต่ละหน้าจอได้ไม่จำกัด ตั้งค่าเชิงลึกสำหรับแผนกให้สามารถเห็นหรือไม่เห็นช่องไหนได้ เช่น พนักงานคลังสินค้าเห็นเฉพาะจำนวนสินค้าคงเหลือและไม่เห็นราคาสินค้า เป็นต้น เพื่อป้องกันการทุจริตและสะดวกต่อการตรวจสอบ

3. ควบคุมกระบวนการทำงาน (Work Flow Control) โปรแกรมทำงานตามลำดับขั้นตอนการตั้งค่าของบริษัท แต่ละแผนกมีหน้าที่อย่างชัดเจนว่างานของตัวเองมีอะไรบ้าง ทำให้การทำงานของ AR Group เป็นสัดเป็นส่วนมากขึ้น สามารถตรวจสอบในเชิงลึกได้ว่าใครเป็นผู้กระทำในขั้นตอนใด เวลาใด และกิจกรรมอื่นๆ เป็นต้น

4. ควบคุมคลังสินค้า (Inventory Control) เนื่องจาก AR Group มีกิจกรรมการฝากขายสินค้า กล่าวคือสินค้ายังนับว่าเป็นต้นทุนของบริษัทอยู่ เพียงแต่มีการส่งไปไว้ที่คลังของลูกค้าที่ฝากขายและจะเปิดบิลจริงก็ต่อเมื่อร้านค้าสามารถขายสินค้าได้

5. ควบคุมบัญชีแยกประเภททั่วไป (General Ledger Control) จากการบันทึกทุกกิจกรรมค่าใช้จ่าย โดยทุกกิจกรรมจะมีรหัสบัญชีควบคุมอยู่ เพื่อให้ปิดงบเดือนได้ง่ายและเร็วขึ้น อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบได้อย่างละเอียดและหมดปัญหาเมื่อมี Audit เข้ามาตรวจ

6. สนับสนุนการทำงานของระบบบัญชี (Accounting Function Support) เนื่องจาก ระบบ ArgoERP สามารถบันทึกค่าใช้จ่ายได้ในทุกกิจกรรม แผนกบัญชีจึงได้รับการสนับสนุนหลายๆอย่างจากระบบ เช่น การชำระเงินล่วงหน้า (Prepaid) การเก็บเงินล่วงหน้า (Pre-collect) บันทึกรายได้และค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี อัตราการสมบูรณ์ของบัญชี เป็นต้น ทำให้การทำงานเป็นไปตามกระบวนการและร่นระยะเวลาการทำงาน