VIVO TAIWAN

VIVO

VIVO จัดตั้งบริษัทสาขาที่ไต้หวันขึ้นเมื่อประมาณเมษายน 2017 เนื่องจากต้องกำหนดกระบวนการและแนวทางการบริหารบริษัทให้ได้ภายในระยะเวลาอันสั้น ได้ทำการประเมินและพิจารณาบริษัทผู้ให้บริการอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาระบบที่มีความเสถียรและการใช้งานของระบบที่ง่ายและครบครันอย่าง ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร ArgoERP (ต่อไปนี้เรียกว่า ArgoERP) ผู้จัดการฝ่ายบัญชีของบริษัท VIVO คุณMo yu ping กล่าวด้วยสีหน้ายิ้มแย้มว่า โชคดีที่ได้เจ้าหน้าที่ทั้งการตลาดและที่ปรึกษาของ ArgoERP มาให้การช่วยเหลือในการนำข้อมูลเข้าระบบ ทำให้ระบบของเราสามารถเริ่มใช้งานจริงได้ภายในระยะเวลาเพียง 3 เดือน พร้อมทั้งยังอบรมการใช้ระบบ ERP แบบครบวงจรให้อีกด้วย  ทำให้ผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องสามารถใช้งานได้เองภายในเวลาสั้นๆ โดยไม่กระทบกับงานที่ต้องทำ

ความท้าทาย

บริษัท VIVO จัดตั้งบริษัทสาขาที่ไต้หวัน เพื่อตอบสนองความต้องการของการเติบโตอย่างรวดเร็วของธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของภายในของบริษัท จึงต้องการระบบ ERP และฟังก์ชั่นการจัดการคลังสินค้าที่สมบูรณ์ครบครัน มาช่วยในการบริหารจัดการและตรวจติดตามสถานะของสินค้า และเพื่อตอบสนองนโยบายของบริษัทที่ใช้ใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์อย่างเต็มรูปแบบ บริษัท VIVO จึงได้เพิ่มส่วนประกอบ (Modules) ด้านการจัดการใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์เข้าไปด้วย เพื่อลดการผิดพลาดจากคนงาน ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของบริษัท

ประโยชน์ที่ได้รับ

  • ลดความยุ่งยากในการจัดการคลังสินค้าและสามารถควบคุมสินค้าคงคลังของร้านค้า
  • เชื่อมต่อข้อมูลด้านการขนส่งกับ ERP เข้าด้วยกัน ลดการผิดพลาด เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดส่ง
  • รายงานทางการเงินประจำเดือนในแต่ละเดือนจะถูกจัดทำขึ้นและส่งไปยังสำนักงานใหญ่โดยอัตโนมัติ  ทำให้สามารถทราบถึงผลการดำเนินงานของร้านค้าต่างๆได้อย่างชัดเจน
  • ใช้ส่วนประกอบ (Modules) การจัดการใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ อัพโหลดผ่านผู้ให้บริการแพลดฟอร์ม ซึ่งถูกต้องตามกฎหมาย 
  • ลดความยุ่งยากในการจัดการคลังสินค้า และสามารถควบคุมสินค้าคงคลังของร้านค้า

บริษัท VIVO จัดการกับสถานะสินค้าคงคลังได้อย่างไร ในกรณีที่ต้องนำส่งโทรศัพท์มือถือให้ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายแต่ละครั้งมากกว่า 100 เครื่อง  โดยผู้จัดการ Mo เล่าถึงผลการหารือกับที่บรึกษาของ ArgoERPในช่วงแรกว่า พวกเราตัดสินใจใช้ระบบจัดการคลังสินค้าในการบันทึกข้อมูลการเคลื่อนไหว เข้า ออกและสถานะปัจจุบันของสินค้า จัดการข้อมูลสินค้าคงคลังของร้านค้าต่างๆได้อย่างทันท่วงที  รวมไปถึง ArgoERP สามารถสร้างรายงานและข้อมูลการเคลื่อนไหวต่างๆของคลังสินค้ารายวันได้ ทำให้ไม่เพียงแต่ช่วยลดกระบวนการทำงานลง ยังมีส่วนช่วยให้ผู้จัดการสามารถจัดซื้อ หรือตัดสินใจทำการใดที่เหมาะสมได้อีกด้วย

ที่ปรึกษา ArgoERP  Zeng si mi กล่าวว่า  ในกรณีที่ยังไม่ได้ใช้ระบบ ERP นั้น ต้องใช้คนในการส่งข้อมูลสินค้าที่ต้องการส่งให้กับผู้ให้บริการขนส่ง  เช่นนี้หากมีการส่งสินค้าจำนวนมากแล้ว ย่อมมีโอกาสเกิดความผิดพลาดหรือความล่าช้าในการจัดส่งได้  ดังนั้นบริษัท VIVO นอกจากจะใช้ระบบมาควบคุมและจัดการการเข้าออกของสินค้าแล้ว ยังได้บูรณาการระบบ ERP เข้ากับการขนส่ง เพื่อลดระยะเวลาเตรียมการก่อนส่ง เพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่ง  ArgoERP สามารถสร้างใบส่งของให้กับผู้ให้บริการขนส่งได้ทันทีหลังจากที่ระบบได้รับการยืนยัน  สามารถช่วยลดความซับซ้อนการส่งออกสินค้าได้  ArgoERP นอกจากจะสามารถลดภาระและความผิดพลาดของพนักงานแล้ว ยังสามารถตอบสนองความต้องการสินค้าที่เร่งด่วนของตัวแทนร้านค้าต่างๆได้  ทำให้บริษัท VIVO สามารถส่งมอบสินค้าและบริการที่ดีให้กับผู้บริโภคได้อย่างมั่งคงและสม่ำเสมอ

mac.png

กระทรวงการคลังได้ออกประกาศฉบับแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายการใช้ใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 19 มกราคม ปี 2107(พ.ศ.2561) กำหนดให้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ปี 2109(พ.ศ.2563)เป็นต้นไป ให้ผู้ประกอบการทั้งหมดเริ่มใช้ใบเสร็จแบบอิเล็กทรอนิกส์  บริษัท VIVO จึงได้เพิ่มส่วนประกอบ (Modules)จัดการใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์มาใช้พร้อมๆกับนำ ArgoERP มาใช้  จากการบูรณาการเข้าด้วยกันของระบบ ERP และระบบใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้สามารถลดงานป้อนข้อมูลที่ซ้ำกัน เพื่อลดความผิดพลาดที่เกิดจากคนได้  และยังสามารถใช้ระบบอัพโหลดไปยังแพลตฟอร์มอื่นๆได้โดยตรง แล้วจึงส่งต่อไปยังแพลตฟอร์มใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์กรมสรรพากรของประเทศ โดยขั้นตอนทั้งหมดไม่มีการใช้กระดาษ ทำให้ผู้ประกอบการสามารถลดต้นทุนได้

บริษัท VIVO  ยึดมั่นในหลักการที่กล้าที่จะไขว่คว้าความเป็นที่สุด ไม่หยุดที่สร้างแบรนด์ให้น่าตื่นตาตื่นใจ  ยืนหยัดสู้ศึกอย่างมั่นคงด้วยสินค้าและบริการที่เป็นเลิศ  ปักหลักสร้างสรรค์ผลงานตระการตาที่ไต้หวัน   ส่วนทีมพัฒนาของ ArgoERP ก็จะปรับปรุงและพัฒนาไปตามความก้าวหน้าของข้อมูล เทคโนโลยีและกฎหมายประเทศ  พัฒนาส่วนงานใหม่ๆให้ลูกค้าได้อัพเดทและใช้งานอย่างต่อเนื่อง ร่วมเดินทางพัฒนาก้าวหน้าไปพร้อมกับองกรของลูกค้าและ win win ทั้งคู่ในที่สุด