YEOU YIH STEEL

YEOU YIH STEEL

Yeou Yih Steel banner 2.png

บริษัท Yeou Yih Steel ก่อตั้งในปี 1996 และเข้าตลาดหลักทรัพย์ (IPO) ในปี 2006 เป็นโรงงานผลิตแผ่นสแตนเลสคุณภาพสูงแห่งแรกที่ก่อตั้งขึ้นในประเทศไต้หวัน โดยใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัยและเทคโนโลยีการผลิตที่มีคุณภาพสูง มีกำลังการผลิตประมาณ 60,000 ตันต่อปี เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

ธุรกิจ : Stainless Steel Sheet (แผ่นสแตนเลส), Stainless Steel Coil (ม้วนคอยล์สแตนเลส), Flat Bar (เหล็กแบน) 

สินค้าหลัก : Hot Rolled Stainless Steel Plate No.1 (สแตนเลสชนิดรีดร้อนที่มีส่วนผสมของนิเกิลและโครเมียม) เกรด 304, 30HL, 304L,316L 

Yeou Yin Steel product 3.jpg Yeou Yin Steel product 4.jpg Yeou Yin Steel product 2.jpg

ความท้าทายขององค์กร 

ความต้องการในการเปลี่ยนระบบ ERP ของทางบริษัท Yeou Yih Steel เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้เป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในและต่างประเทศมีดังนี้ 

 • เตรียมตัวเข้าตลาดหลักทรัพย์ (IPO) จึงต้องมีเอกสารแสดงเว้นทางการเงินให้ตรงกับมาตรฐานสากล IFRS (International Financial Reporting Standards) 

 • ระบบ ERP ที่ใช้อยู่มี Workflow ที่จำกัด ไม่สามารถเชื่อมต่อข้อมูลกับแผนกต่างๆ ได้ ข้อมูลจึงไม่แสดงแบบ Real-time ทำให้ฝ่ายบริหารไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ทันถ่วงที 

 • ไม่สามารถจัดสรรต้นทุนในแต่ละโปรเจคได้อย่างแม่นยำ ยอดไม่สมดุล 

 • แผนกบัญชีมีปัญหาในการปิดบัญชี  

 • พนักงานทำงานซ้ำซ้อนจากการคีย์ข้อมูลต่างๆ แบบ Manual 

 • หัวหน้างานไม่สามารถควบคุมการทำงานของพนักงานได้อย่างครอบคลุม 

 • งานการผลิตมีกระบวนการที่หลากหลายและระบบเดิมไม่สามารถบันทึกประวัติการผลิตได้ ยากต่อการติดตามปัญหาย้อนหลังและแก้ไขปัญหาได้ยาก 

 • ไม่มีการควบคุมวัสดุเหลือใช้และของเสียได้ 

โมดูล ArgoERP ที่เลือกใช้ 

 1. Sales Module 

 1. Purchase Module 

 1. Inventory Module 

 1. Accounting Module (IFRS included) 

 1. Production Module 

หลังจากติดตั้งระบบ ArgoERP 

 1. ด้านการบัญชี - ระบบ Argo ERP มีมาตรฐานการเงินสากลอยู่ในตัวระบบทำให้พนักงานในแต่ละแผนกเช่น แผนกจัดซื้อ แผนกขาย แผนกคลังสินค้า และแผนกบัญชีของบริษัทรับรู้ข้อมูลที่ถูกต้องแบบ Real-time และหัวหน้าเองยังสามารถตรวจสอบผลการทำงานได้อย่างราบรื่น  

 1. กระบวนการทำงานทุกขั้นตอนเชื่อมโยงกับการทำบัญชี - ทำให้การรับรู้รายรับ-รายจ่ายของแต่ละโครงการและการจัดสรรต้นทุนมีความแม่นยำมากขึ้น 

 1. ด้านการผลิต - ตั้งแต่การเตรียมวัสดุ การผลิต ไปจนถึงการควบคุมกระบวนการผลิตและการรวบรวมต้นทุน สามารถจัดการใบสั่งผลิต (WO) และ WIP ได้แบบเรียลไทม์ 

 1. ประวัติผลิตภัณฑ์ (Product Resume) - เชื่อมต่อข้อมูลจากการสร้าง QR Code สามารถติดตามข้อมูลวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ ไปจนถึงเกณฑ์การผลิต ข้อมูลเหล่านี้สามารถสร้างประวัติผลิตภัณฑ์เพื่อตรวจสอบย้อนกลับข้อมูลได้ทั้งหมด 

 1. ใช้เวลาเพียงแค่ 6 เดือนในการติดตั้งระบบและอบรบพนักงานให้สามารถใช้งานได้  

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 0633253640 หรือ 02-6863000 ต่อ 3042 

Email: support@aresth.co.th