UMEC

UMEC

บริษัท Universal Microelectronics จำกัด หรือ UMEC ก่อตั้งขึ้นในปี 1984 เมืองไถจง ประเทศไต้หวัน เข้าตลาดหลักทรัพย์ TSEC OTC (https://www.tpex.org.tw) ในปี 1998 และ TAIEX (https://www.twse.com.tw/en) ในปี 2000 ด้วยทุนจดทะเบียน 43 ล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยยอดขายมากกว่า 135 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี 

UMEC มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองไถจง ประเทศไต้หวันและสาขาบริการระดับนานาชาติทั่วทวีปเอเชีย ทวีปยุโรป และอเมริกาเหนือ อีกทั้งยังมีโรงงานผลิตระดับโลก 2 แห่งที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไถจง ประเทศไต้หวันและเมืองเซินเจิ้น ประเทศจีน โดยการผลิตได้ผ่านการรับรองมาตรฐานสากลมากมาย ได้แก่ ISO-9001/14001, QS- 9000, QS, BABT, TL และ TUV 

RF Balun TRANSFORMERS .jpg

ผลิตภัณฑ์ของ UMEC มีดังต่อไปนี้ 

 • ส่วนประกอบแม่เหล็ก 

 • พาวเวอร์ซัพพลาย (อุปกรณ์จ่ายไฟ) 

 • ส่วนประกอบและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสารสนเทศและการสื่อสาร 

 • อุปกรณ์และส่วนประกอบ Photonics 

 • LCM และผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับโทรทัศน์ 

true 4k UHD HDMI AOC.jpg

ความท้าทายขององค์กร 

 • ต้องการเชื่อมต่อฐานข้อมูล SMT กับเครื่องจักรที่ใช้งานอยู่เพื่อติดตามสถานะของใบสั่งผลิต (WO) และเตรียมวัสดุผลิตให้ถูกต้องตรงตามการทำงานของเครื่องจักร 

 • ไม่สามารถควบคุมวัสดุที่นำไปผลิตจากคลังสินค้าได้ 

 • พนักงานนำวัสดุที่ต้องผลิตใส่เครื่องจักรไม่ถูกต้อง 

 • การควบคุมคุณภาพของสินค้ากึ่งสำเร็จรูป (SFG) หลายเกรดไม่ได้ตามมาตรฐานสากล 

 • ไม่สามารถรู้รอบระยะเวลาการบำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องจักร ส่งผลให้ซ่อมแซมไม่ทันเวลา 

โมดูล CiMES ที่เลือกใช้ 

 1. Work in process (WIP)  

 1. Quality Control (QC) & Statistical Process Control (SPC)  

 1. Preventive Management (PM) & Tooling  

 1. Web Report Portal (WRP)  

 1. Carrier Management System (CMS)  

 1. Label Management System (LMS) 

 1. ERP Integration (เชื่อมกับ ERP ปัจจุบันของบริษัท) 

UMEC Production process.png

ตัวอย่าง SMT Production Process 

หลังจากติดตั้งระบบ ciMES 

หลังจากที่มีการ Implement และ Training ไปพร้อมกับทีม Consultant ของ ARES ระบบ CiMES พบว่าระบบสามารถช่วยในกระบวนการการทำงานต่างๆ ได้ดังนี้ 

 • ระบบ CiMES สามารถเชื่อมต่อข้อมูลการผลิต SMT กับเครื่องจักรยี่ห้อ Panasonic และ Yamaha ได้อย่างราบรื่น 

 • ข้อมูลทั้งหมดเชื่อมต่อกัน ทำให้ติดตามสถานะใบสั่งผลิต (WO) และการทำงานของเครื่องจักรได้ Real-time 

 • สร้างประวัติผลิตภัณฑ์หรือที่เรียกว่า Product Resume เพื่อติดตามการผลิตย้อนกลับได้อย่างสมบูรณ์ 

 • ข้อมูลการผลิตสามารถช่วยสร้างการวิเคราะห์ SPC ออนไลน์ได้แบบอัตโนมัติ 

 • รับรู้การทำงานของพนักงานและเครื่องจักรต่อชั่วโมงได้แบบ Real-time ผ่านระบบ CiMES  

 • ระบบ CiMES เชื่อมต่อข้อมูลเข้ากับระบบคลังสินค้าผ่านการสแกนใบสั่งผลิต (WO) เพื่อสร้าง BOM (ตามที่กำหนดไว้) และแสดงรายละเอียดวัสดุที่ต้องใช้ในการผลิต  

 • ระบบ CiMES ช่วยตรวจสอบความถูกต้องระหว่าง Part# และเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ หากข้อมูลไม่ตรงกันระบบจะทำการแจ้งเตือนทันทีและไม่อนุญาตให้ทำการผลิตต่อ รวมถึงรายละเอียดการผลิตทุกขั้นตอนจะขึ้นใน Product Resume อีกด้วย  

 • การควบคุมคุณภาพของสินค้ากึ่งสำเร็จรูป (SFG) ที่มีหลากหลายเกรดของบริษัทเป็นไปตามมาตรฐานสากลโดยมีเอกสารขั้นตอนการผลิตจากระบบ CiMES สามารถยืนยันได้จากข้อมูลการผลิตที่เกิดขึ้นตามจริง 

 • ระบบ CiMES สามารถตั้งค่าระยะเวลาหรือรอบการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ได้ และทำการแจ้งเตือนทันทีเมื่อถึงเวลาที่กำหนด 

 • ระบบ CiMES เชื่อมต่อกับระบบ QC ได้อย่างสมบูรณ์ 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 0633253640 หรือ 02-6863000 ต่อ 3042  

Email: support@aresth.co.th