Taiwan Farm Industry

Taiwan Farm Industry

     บริษัท Taiwan Farm Industry จำกัด ผลิตแฮม ไส้กรอกสไตล์ตะวันตก เบคอนและผลิตภัณฑ์อาหารประเภทเนื้อสัตว์เป็นหลัก ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1967 เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจมามากกว่า 50 ปี ผ่านการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรของไต้หวัน (TSAS) และ การรับรองมาตรฐานสากลอย่าง ISO 22000 ISO 9001 ในปี 2018 และยังมีร้านอาหารภายใต้แบรนด์ ROU by T-HAM ที่มีอาหารทำจากเนื้อสัตว์คุณภาพดี รสชาติอร่อยเพื่อให้เหมาะกับกลุ่มลูกค้าที่ดูแลใส่ใจสุขภาพ

T-HAM

 

ปัญหาที่มีอยู่ก่อนใช้บริการจาก ARES

        องค์กรเริ่มขยับขยายกิจการและเติบโตมากขึ้น และยังคงใช้ระบบเก่าอยู่ซึ่งผู้ให้บริการระบบเดิมไม่สามารถให้บริการระบบได้แบบต่อเนื่อง ทางองค์กรจึงไม่สามารถรวบรวมข้อมูลได้ครอบคลุมในทุกส่วนการทำงาน พนักงานจึงต้องทำงานหนักขึ้นจนทำให้ใส่ข้อมูลผิดพลาดอยู่หลายครั้ง และด้วยเหตุนี้ทำให้ในการทำงานบางด้านไม่มีเอกสารคอยควบคุมจึงพบเจอปัญหาอื่นๆตามมา ปัญหาในด้านของการจัดส่งสินค้าขึ้นรถควบคุมอุณหภูมิที่ผิดองศาทำให้เนื้อสัตว์เสียหาย อีกทั้งเมื่อลูกค้าเพิ่มขึ้นและต้องส่งออกเยอะขึ้นทำให้ไม่ทราบสาเหตุของต้นทุนค่าขนส่งรถควบคุมอุณหภูมิที่สูงผิดปกติ และพบปัญหาสินค้าศูนย์หายระหว่างการจัดส่งให้ตัวแทนจำหน่ายและลูกค้าอยู่บ่อยครั้ง

การติดตั้งระบบให้กับ T-HAM

     ARES ได้ติดตั้งระบบให้ T-HAM ทั้งหมด 2 เฟส แบ่งเป็น ระบบ ERP เต็มรูปแบบและ โมดูล Production management(การจัดการการผลิต) ตามลำดับ ระบบ ERP เต็มรูปแบบที่ทาง T-HAM ใช้นั้นได้แก่ โมดูล AP(จัดซื้อ), AR(ขาย), จัดการคลังสินค้า และGL(บัญชีและการเงิน) หลังจากที่ติดตั้งระบบ ERP เรียบร้อยแล้วก็ทำการทดสอบระบบเพื่อได้ใช้งานให้ได้อย่างราบรื่น เมื่อทดสอบการใช้งานจนไม่มีปัญหาใดๆเกิดขึ้น จากนั้นก็ทำการติดตั้งเฟสที่ 2 ต่อทันทีเพื่อให้ลูกค้าได้ทำงานอย่างต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นการติดตั้งเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลการผลิตเพื่อให้ไหลเข้ากันได้ดีกับระบบ ERP

argo_thams

 

ประโยชน์ที่ได้รับหลังจากที่ติดตั้งระบบ ERP จาก ARES

ด้านการจัดการข้อมูลและเอกสาร

 • ลดระยะเวลาการปิดรอบบัญชีจากปกติ 10 วันเหลือเพียงแค่ 2 วัน
 • สร้างรายงานออกมาได้ทันที ทำให้ทราบถึงกระบวนการทำงานได้รวดเร็วขึ้น หากมีปัญหาก็สามารถแก้ไขได้ทันที
 • ข้อมูลการเข้า-ออกงานถูกส่งไปที่ระบบ ERP อัตโนมัติ ลดขั้นตอนการคิดเงินเดือนพนักงานของฝ่ายบัญชีได้อย่างมากอย่าง
 • ระบบสามารถรองรับตามข้อกำหนดของภาครัฐ และมีกระบวนการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ระบบจัดการใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ (E-Invoice/Receipt) สามารถส่งข้อมูลการออกบิล นำส่ง และจัดเก็บสินค้าต่างๆ ยัง ERP อัตโนมัติ
 • ช่วยจัดทำเอกสารในการยื่นภาษีได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

ด้านการจัดการการผลิต

 • มี lot# และ date code คอยควบคุมวัตถุดิบส่วนที่เหลือจากการผลิต
 • มีการบันทึกประวัติคอยติดตามการขนส่งให้ตัวแทนจำหน่ายและลูกค้า
 • จัดเตรียมวัตถุดิบให้พอดีกับแผนการผลิต
 • สร้าง “Product Resume” ทำให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์ได้ง่ายขึ้น
 • ควบคุมต้นทุนการขนส่งได้ดีขึ้นเนื่องจากมีการบันทึกประวัติต่างๆ สามารถรู้สาเหตุได้อย่างชัดเจน
 • (เพราะ T-HAM ใช้รถควบคุมอุณหภูมิในการขนส่ง ลูกค้าบางเจ้าอยู่ไกลและทำให้ราคาขนส่งมีต้นทุนที่สูง สามารถนำข้อมูลต่างๆไปหารือกับลูกค้าได้เช่นกัน)
 • ข้อมูลต่างๆถูกบันทึกไว้อย่างละเอียดทำให้ผลิตได้เร็วตามมาตรฐานและออกจำหน่ายได้เพิ่มมากขึ้น
ARES Brochure download