SUNNY HILLS

Sunny Hills

     หลายคนคงรู้จักกับ " ขนมปังไส้สัปปะรส " ที่มีชื่อเสียงโด่งดังจากประเทศไต้หวัน SunnyHills (微熱山丘) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งยี่ห้อดังนี้นักท่องเที่ยวต่างก็ซื้อกลับไปเป็นของฝากใครหลายๆคน และแน่นอนว่า SunnyHills ตระหนักถึงความสะอาดและปลอดภัยของผู้บริโภคทุกคนเป็นอย่างมาก จึงตั้งใจทำการผลิตในสมบูรณ์ที่สุด

Sunny Hills - Pic 1.jpg

การเริ่นต้นธุรกิจของ SunnyHills ในตอนแรกมีแต่ขนมสัปปะรสเท่านั้น ซึ่งมีรสชาติที่อร่อยถูกปากคนส่วนมากจึงมีชื่อเสียงที่โด่งดัง และได้ขยายสาขาไปหลายที่ทั้งในประเทศและนอกประเทศ ทำให้การจัดการมีความซับซ้อนมากขึ้น จึงได้นำระบบ ERP เข้าไปติดตั้งในส่วนของการทำงานด้านการจัดการ ซึ่งประกอบไปด้วย 5 ส่วนใหญ่ๆ 

 

ทำให้ผู้บริหารของ SunnyHills สามารถดูข้อมูลของแผนกต่างๆ สาขาในประเทศและต่างประเทศได้ง่ายขึ้น เมื่อการจัดการตรงส่วนนี้มีความเสถียรแล้ว SunnyHills ได้มีการคิดค้นเมนูใหม่เพื่อออกจำหน่ายได้แก่ ขนมปังไส้สตอเบอรี่ ขนมปังไส้ทุเรียน และไส้อื่นๆ จึงทำให้ในการทำงานส่วนของการผลิตซับซ้อนและมีไลน์ผลิตเพิ่มขึ้น แต่ในขั้นตอนการผลิตระบบที่ใช้อยู่มีประสิทธิภาพไม่มากพอต่อการทำงาน เมื่อระบบขัดข้องทำให้ใช้เวลาแก้ไขนานเกินความจำเป็น มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายในการผลิตเป็นอย่างมาก 

 

SunnyHills จึงได้ติดต่อซื้อระบบปฏิบัติการผลิตจาก ARES เพิ่มขึ้น ซึ่งก็คือระบบ ArgoMES เป็นระบบที่สามารถบันทึกข้อมูลการผลิตเชิงลึกได้อย่างละเอียดครบถ้วน ส่วนหลักๆที่ SunnyHills ใช้บันทึกข้อมูล คือ

 • เลข LOT ในการผลิต
 • เลขวันที่ผลิต และ หมดอายุ
 • อุณหภูมิการอบขนมในแต่ละรอบ (มีค่าเฉลี่ยมาตรฐานตามกำหนด)
 • การ QC คุณภาพวัตถุดิบ (เช่น แป้ง นม และอื่นๆ)
 • การ QC ระหว่างผลิต
 • การ QC หลังจากผลิต (ก่อนส่งออกจากโรงงานไปจำหน่าย)
 • และข้อมูลเชิงลึกอื่นๆของการผลิตอีกมากมาย

หลังจากที่ SunnyHills ได้ติดตั้งทั้ง 2 ระบบจาก ARES เรียบร้อยแล้วทำให้การทำงานปัจจุบันมีการจัดการและมีการผลิตที่สมบูรณ์มากขึ้นเรียกได้ว่าเข้าสู่ Industry 4.0 ได้อย่างเต็มตัวแล้ว

ARES ช่วยในด้านใดบ้าง ?

 • จัดการควบคุมอายุการเก็บรักษา (shelf life) ของคุณภาพและการจัดเก็บของสินค้าผ่านเกณฑ์ของหลักการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมหรือ(HACCP;Hazard Analysis and Critical Control Points)ที่ใช้กับการรับรองความปลอดภัยทางอาหาร
 • ส่งข้อความแจ้งเตือนต่างๆไปยังฝ่ายผลิตและฝ่ายบริหารได้ตรงเวลา
 • ควบคุมและตรวจสอบกระบวนการภายในด้วยตนเองได้ เช่น ข้อมูลด้านการนำสินค้าเข้า-ออก จัดเก็บในคลังสินค้า และข้อมูลด้านภาษี เป็นต้น
 • ใช้ E-mail หรือโทรศัพท์มือถือแจ้งข้อความได้ โดยใช้ระบบเข้ามาช่วยในการควบคุม ตรวจสอบ และจัดการกระบวนการต่าง ๆ เพื่อสามารถกำหนดเป้าหมายล่วงหน้าได้
 • มีเลข LOT ในการผลิต เพื่อให้ตรวจสอบได้ว่าในแต่ละ LOT มีส่วนผสมใดประกอบการผลิตบ้างตามกฏหมายการกำหนดเรื่องอาหารและยาของประเทศไต้หวัน
 • SunnyHills ยังเป็น OEM จึงสามารถตรวจสอบมาตรฐานการผลิตได้ตลอดเวลา
 • ไม่มีปัญหาในการเชื่อมต่อกับเครื่องจักรและระบบอื่นๆ (เช่น POS เป็นต้น)
 • ผู้ให้บริการระบบสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่องและแน่นอนมั่นคง