STL Technology

STL Technology

STL Technology ประกอบกิจการโซลูชั่นการจัดการลิเธียมไอออนที่ครอบคลุมและสามารถปรับแต่งได้สูง ให้บริการด้านกลไกและการออกแบบวงจรแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน ผลิต จำหน่าย และรับรองความปลอดภัย จากการพัฒนาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ภายในองค์กรที่มีกระบวนการและการผลิตที่ทันสมัย และ มุ่งเน้นไปที่ 3 การใช้งานหลัก คือ เครื่องใช้ไฟฟ้า ระบบกักเก็บพลังงาน และยานพาหนะอิเล็กทรอนิกส์พลังงานไฟฟ้า

STL - Product.png

ลูกค้าแบตเตอรี่หลักๆของ STL ได้แก่ HP และ Dell ซึ่งเป็นยี่ห้อที่โด่งดังและมีชื่อเสียงไปทั่วโลก STL จึงจำเป็นต้องมีการผลิตที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน จึงได้เลือกใช้ ArgoMES เพื่อที่จะได้ทำการบันทึกข้อมูลเชิงลึกของการผลิตแบตเตอรี่ในแต่ละรอบการผลิตได้อย่างสมบูรณ์

ข้อมูลหลักๆที่ STL จะบันทึกการผลิตส่วนใหญ่นั้นได้แก่

  • LOT Code การผลิต
  • เลขอะไหล่ที่ใช้ในการผลิต
  • วันที่ผลิต
  • ยี่ห้อและรุ่นที่ผลิต
  • และข้อมูลเชิงลึกอื่นๆของการผลิต​​​​​​

 

ArgoMES ทำหน้าที่รับคำสั่งจาก ERP เพื่อมาทำตามแผนผลิต ตรวจสอบ (QC) คุณภาพวัสดุก่อนนำไปผลิต และแจกจ่ายให้กับเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต เมื่อทำการผลิตเสร็จแล้วสามารถตรวจสอบ (QC) ผลิตภัณฑ์ โดยดูจากแต่ละ Station ผลิตของในแต่ละ LOT ได้จำนวนเท่าไหร่ ใช้วัสดุอะไรไปบ้าง เครื่องจักรตัวใดทำงานได้ไม่เต็มที่ ผลิตภัณฑ์ชิ้นใดไม่ได้มาตรฐาน เป็นต้น และส่งข้อมูลเหล่านี้กลับไปยังระบบ ERP และระบบอื่นๆ เพื่อทำตามกระบวนการขององค์กรต่อไป

Light Electric Vehicle.jpg

ARES ช่วยในด้านใดบ้าง ?

เคยมีเหตุการณ์ครั้งนึงที่แบตเตอรี่ของลูกค้าระเบิด และลูกค้าอยากจากเคลมสินค้าทั้งหมดของเขา แต่โชคดีที่ STL มีข้อมูลบันทึกไว้จากระบบ ArgoRMA ว่าสินค้า LOT ที่ใช้แบตเตอรี่รุ่นที่ระเบิดมีแค่จำนวนหนึ่งซึ่งไม่ใช่ทั้งหมดของสินค้าที่ลูกค้าต้องการเคลม เนื่องจากลูกค้ายังมี Supplier อื่นอีกหลายเจ้า จึงทำให้ STL เคลมสินค้าให้ลูกค้าตามจำนวนที่ผลิตออกไปใน LOT นั้นได้อย่างไม่มีปัญหา อีกทั้งปัจจุบันผู้บริหารสามารถดู "กระบวนการผลิต" และ "ตรวจสอบคุณภาพ" ได้แบบ Real-Time เนื่องระบบทุกระบบสามารถเชื่อมต่อกันได้ทั่วถึง ทำให้การพัฒนาของ STL เติบโตขึ้นเรื่อยๆ และมีความปลอดภัยที่สูงและครอบคลุมขึ้นอย่างเห็นได้ชัด