SMART VISION

SMART VISION

บริษัท SMART VISION จำกัด เป็นบริษัทที่ผลิตเครื่อง Automatic Optical Inspection (AOI) ชั้นนำของประเทศไต้หวัน เริ่มต้นธุรกิจจากการรับจ้างออกแบบและผลิต จนมาภายหลังเริ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตัวเอง ด้วยการเติบโตที่รวดเร็ว ยอดขายที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด  และต้องปรับบริษัทเข้าสู่ระบบอิเลคโทรนิค เพื่อมาช่วยพัฒนาการบริหารจัดการของบริษัท จึงนำระบบ ArgoERP เข้ามาช่วยในเรื่องของการตรวจสอบ ติดตามควบคุมงานและช่วยให้การจัดการของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ความท้าทาย

  • ต้องเหมาะสมกับงานวิจัยและพัฒนา  
  • ระบบ ERP สามารถ customize ให้เข้ากับกับระบบอื่นๆของบริษัท
  • สามารถลดงานซ้ำซ้อนของพนักงานได้ 

ประโยชน์ที่ได้รับ

  • ระบบ ArgoERP มีหน้าจอใช้งานที่เรียบง่ายและน่าใช้ ฟังชั่นที่เป็นส่วนบุคคล สามารถจัดทำรายงานทางบัญชีได้เองโดยไม่ต้องพึ่งผู้เชี่ยวชาญหรือเครื่องมือด้านไอที 
  • ระบบ ArgoERP ใช้ฐานข้อมูล Oracle เป็นเครื่องมือมาพัฒนาใน Java applet ที่สามารถทํางานภายใต้โปรแกรม Web Browser ทำให้มีฟังก์ชั่นหรือคุณสมบัตรที่สมบูรณ์และทันสมัย 
  • ระบบต่าง ๆ ของ ArgoERP ไม่ว่าจะเป็นส่วนจัดการงานผลิต  ส่วนจัดการ Supplier  ส่วนจัดการงานบริการลูกค้าและส่วนอื่น ๆ ล้วนสามารถช่วยในการบริหารจัดการและควบคุมการผลิต การจัดจำหน่ายและการบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถตอบสนองกลยุทธ์หลากหลายสายงานและผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันได้

เริ่มแรกบริษัท SMART VISION จำกัด ต้องการระบบ ERP ที่เหมาะสมกับสายงานวิจัยและการพัฒนาอุปกรณ์  และระบบ ERP ต้องสามารถ customize ให้เข้ากับกับระบบอื่น ๆ ของบริษัทได้อีกด้วย โดยผู้จัดการใหญ่ Mr.Huang hong yue ทำการคัดเลือกบริษัทผู้ให้บริการระบบ ERP ด้วยตัวเอง และสุดท้ายจึงได้คัดเลือก ArgoERP จากบรรดาผลิตภัณฑ์ระบบและผู้ให้บริการมากกมาย  เนื่องจากมีความยืดหยุ่นในการตั้งค่าพารามิเตอร์  สามารถตั้งค่าตามประเภทสายงานได้ตรงตามที่บริษัท SMART VISION ต้องการ 

ในระหว่างที่ใช้งาน  ArgoERP สามารถป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบได้หลากหลายวิธี ลดระยะเวลาในการจัดทำ  ง่ายต่อการทำงานร่วมกันกับระบบอื่น  ลดงานซ้ำซ้อน  พนักงานของบริษัท SMART VISION ต่างก็ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการนำข้อมูลเข้าระบบ จึงสามารถเริ่มใช้งานได้ภายในระยะเวลาไม่นาน

หัวหน้าฝ่ายบัญชีของบริษัท SMART VISION  Mr.Chen กล่าวว่า สิ่งที่เป็นที่พอใจอย่างยิ่ง ก็คือระบบ ArgoERP มีหน้าจอใช้งานที่เรียบง่ายและน่าใช้  ฟังชั่นที่เป็นส่วนบุคคล  สามารถจัดทำรายงานทางบัญชีได้เองโดยไม่ต้องพึ่งผู้เชี่ยวชาญหรือเครื่องมือด้านไอที  นอกจากนั้น ระบบ ArgoERP ยังใช้ฐานข้อมูล Oracle เป็นเครื่องมือมาพัฒนาใน Java applet ที่สามารถทํางานภายใต้โปรแกรม Web Browser ทำให้มีฟังก์ชั่นหรือคุณสมบัตรที่สมบูรณ์และทันสมัย สามารถปรับตั้งค่าสิทธิการเข้าถึงได้ตามต้องการ  เหมาะกับการบริการจัดการภายในของบริษัท SMART VISION  เป็นอย่างยิ่ง

นอกจากประโยชน์ที่เด่นชัดดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัท SMART VISION ให้ความสำคัญกับการควบคุมกระบวนการและขั้นตอนทำงานเป็นอย่างมาก และคาดหวังว่าในระหว่างที่บริษัทกำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดดนั้น  ArgoERP จะสามารถลดความเสี่ยงในการบริหารจัดการ และช่วยให้แสดงต้นทุนของบริษัทได้อย่างแม่นยำ