SHIHLIN

SHIHLIN

บริษัท SHIHLIN ELECTRIC & ENGINEERING CORPORATION ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2498 และ เข้า IPO ในปี พ.ศ. 2512 โดยทำอุตสาหกรรมเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า ผลิตมอเตอร์ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องจักร และระบบอัตโนมัติ มีโรงงานทั้งหมด 14 แห่งในเอเชียและมีพนักงานมากกว่า 4,000 คน ​ อีกทั้งยังเป็น Global Joint Venture ร่วมกับ Mitsubishi สำหรับงานผลิต OEM ODM ให้แก่ลูกค้าระดับโลกเช่น Tesla, BMW, Toyota และอื่นๆ อุตสาหกรรมหลักของ SHIHLIN ELECTRIC ได้แก่ ระบบอุปกรณ์รถยนต์ สวิตช์เกียร์และระบบเบรกเกอร์ ระบบไฟฟ้า ระบบอัตโนมัติในโรงงาน ระบบวิศวกรรม เป็นต้น 

AG_banner_ENG_20161124.jpg

ความท้าทายขององค์กร 

กระบวนการผลิตของบริษัท SHIHLIN ELECTRIC มีผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป (SFG) ที่ซับซ้อนและกระบวนการประกอบจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องมีกระบวนการควบคุมคุณภาพที่เคร่งครัดและสร้าง Product Resume ได้อย่างสมบูรณ์แแบบ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าแบรนด์ดังระดับโลก และต้องสามารถตรวจสอบย้อนกลับการผลิตอย่างละเอียดได้ทั้งหมด ซึ่งปัญหาหลักๆ ก่อนติดตั้งระบบ ciMES มีดังนี้ 

 • ระบบที่ใช้ปัจจุบันเป็นระบบ MES ขนาดเล็กไม่สามารถรองรับขั้นตอนการผลิตที่ซับซ้อนและบันทึก SFG จำนวนมากได้ 

 • ไม่สามารถตรวจสอบ SFG ที่สำคัญอย่าง Stator ให้มีมาตรฐานเดียวกันได้ 

 • ข้อมูลระหว่างการผลิตตกหล่นเนื่องจากระบบต่างๆ ในองค์กรไม่เชื่อมต่อกัน 

 • มี BOM จำนวนมากที่ระบบปัจจุบันไม่สามารถควบคุมได้ 

 • ไม่สามารถดูขั้นตอนการ QC ได้แบบ Real-time 

 • ไม่สามารถเชื่อมต่อกัERP ปัจจุบันได้ ทำให้การคิดต้นทุนการผลิตมีความคลาดเคลื่อน 

48V.jpg96V.jpg100V.jpg

หลังจากติดตั้งระบบ ciMES 

บริษัSHIHLIN ELECTRIC  ได้เลือกโมดูลดังนี้ 

 1. Work in process (WIP)  

 1. Materials Management System (MMS)  

 1. Quality Control (QC) & Statistical Process Control (SPC)  

 1. Report and Dashboard  

 1. ERP Integration 

ทั้งนี้บริษัทได้นำระบบเข้าไปใช้งานในโรงงานการผลิตทุกแห่งทั่วเอเชีย แต่ได้มีการ Implement แค่ 2 แห่งเท่านั้นที่ประเทศไต้หวันและจีน ในส่วนของโรงงานอื่นๆ บริษัท SHIHLIN ELECTRIC ใช้บริการทีม Consultant ของ ARES ในการให้คำปรึกษาจำนวน 30 วันสำหรับการใช้ระบบเท่านั้นและ Implement เองทั้งหมด เนื่องจากมีทีมวิศวกรที่สามารถเข้าใจระบบได้อย่างรวดเร็ว และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตได้ดังนี้ 

 1. ควบคุมขั้นตอนการผลิตที่ยุ่งยากและซับซ้อนให้เป็นไปตามกระบวนการที่กำหนดได้อย่างถูกต้อง 

 1. การผลิต Stator เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด 

 1. ควบคุมวัสดุตั้งแต่การผลิต SFG ผ่านตัวเลขต่างๆ เช่น Lot# Serial# SFG# ไปจนถึงการประกอบที่มี Motor Serial# กำกับเอาไว้ทุกขั้นตอน 

 1. เชื่อมต่อเครื่อง QC เข้ากับระบบ ciMES ผ่าน IoT เพื่อให้สามารถดูข้อมูลได้อย่าง Real-time หากพบปัญหาสามารถแก้ไขได้ทันที 

 1. คำนวณต้นทุนถูกต้องตามกระบวนการผลิต 

 1. มีการบันทึกข้อมูล Product Resume ทำให้ตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกขั้นตอน ซึ่งลููกค้าสามารถตรวจสอบได้ว่าสินค้าผลิตจากบริษัทผู้ผลิตจริงหรือไม่ อีกทั้งยังตรวจสอบระยะเวลาประกันสินค้าได้อีกด้วย 

ระบบ ciMES ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในโรงงานโดยเชื่อมต่อและควบคุมกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนอย่างลงตัว ระบบนี้ทำให้ผู้บริหารและหัวหน้างานสามารถตรวจสอบและควบคุมการทำงานของพนักงานได้อย่างง่ายดาย และยังช่วยรักษามาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามข้อกำหนดอีกด้วย นอกจากนี้ยังรวบรวมข้อมูลการผลิตไว้ในระบบเดียวกันทำให้บันทึกข้อมูลได้ถูกต้องและต่อเนื่อง เป็นระบบที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและความมั่นใจให้กับการผลิตมอเตอร์ในโรงงานแห่งนี้ได้อย่างมาก 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 0633253640  หรือ 02-6863000 ต่อ 3042 

Email: support@aresth.co.th