SAI

SAI Super Alloy

     บริษัท ซุปเปอร์อัลลอย อินดัสเทรียล จำกัด (SAI) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2537 เป็น International company ที่เชี่ยวชาญด้านการผลิตโลหะเบาสำหรับชิ้นส่วนช่วงล่างรถยนต์และล้ออลูมิเนียมสำหรับรถหรูและรถซุปเปอรคาร์ 

    ในปี 2545 บริษัท SAI ได้รับรางวัลจากการรับรองคุณภาพระดับ Tier 1 และเป็นซัพพลายเออร์โดยตรงให้กับแบรนด์ยานยนต์ระดับโลกได้แก่ Rolls-Royce, BMW, BENZ, FERRARI, PORSCHE, FORD, CHRYSLER, TOYOTA, JAGUAR และแบรนด์อื่นๆ ทั่วโลก  

SAI1.jpegSAI2.jpegSAI3.jpeg

ความท้าทายขององค์กร 

โรงงาน SAI ส่วนใหญ่ใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ที่ทันสมัยเช่น เครื่องขึ้นรูป เครื่อง CNC เครื่องขัดเงา หุ่นยนต์ สายพานลำเลียง และเครื่องขนย้าย เป็นต้น แต่ไม่สามารถดึงข้อมูลจากเครื่องจักรเพื่อทำรายงานหรือวิเคราะห์ได้ จึงเป็นที่มาของปัญหาเหล่านี้ 

 • การคำนวณต้นทุนคลาดเคลื่อน เนื่องจากไม่สามารถตรวจสอบวัสดุที่ใช้ผลิตได้อย่างละเอียด 

 • แผนการผลิตคลาดเคลื่อน พนักงานไม่สามารถปฏิบัติตามแผนการผลิตที่กำหนดไว้ เนื่องจากไม่มีการแจ้งเตือนจากเครื่องจักรแบบเรียลไทม์ เช่น การสั่งผลิตเร่งด่วน เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ทำงานผิดปกติ การเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต และสถานการณ์อื่นๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นที่ไม่เป็นไปตามแผนงาน 

 • ปัญหาในการควบคุมและตรวจสอบเครื่องจักรในแต่ละสถานีการผลิต 

 • ไม่สามารถติดตามและตรวจสอบย้อนกลับของกระบวนการผลิต และข้อมูลไม่สามารถแสดงผลได้แบบเรียลไทม์ 

 • Yield rate เพิ่มขึ้น เนื่องจากไม่ทราบสาเหตุหรือต้นตอของปัญหากระบวนการผลิตได้ 

นอกจากนี้แล้ว SAI ยังต้องการให้มีข้อมูลประวัติกระบวนการผลิต หรือ Product Resume อีกด้วย เพื่อแสดงถึงการมีมาตรฐานการผลิตระดับโลกและการขอใบรับรองให้ได้ตามที่กฏหมายกำหนด อีกทั้งทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าเป็นโรงงานที่ได้มาตรฐานการผลิตล้ออลูมิเนียมระดับโลกอย่างสมบูรณ์แบบ 

หลังจากติดตั้งระบบ ciMES 

 บริษัท SAI ได้ติดตั้งระบบ ciMES จาก ARES เพื่อเก็บข้อมูลกระบวนการผลิตทั้งหมดอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเลือกทั้ง 5 โมดูลที่เหมาะสมกับขั้นตอนต่างๆ ของโรงงานดังนี้ 

 1. Work in process (WIP)  

 1. Quality Control (QC) & Statistical Process Control (SPC)  

 1. Preventive Management (PM) & Tooling  

 1. Report and Dashboard  

 1. Carrier Management System (CMS)  

หลังจากที่มีการ Implement พบว่าระบบ ciMES สามารถช่วยในกระบวนการทำงานต่างๆ ได้ดังนี้ 

 • ติดตามความคืบหน้า WIP จาก Part#, Routing, Station, Equipment, Material, QC ได้แบบเรียลไทม์ผ่านระบบ 

 • ตรวจสอบข้อมูลจากการเชื่อมต่อระหว่างหุ่นยนต์ สายพานลำเลียง และ PLC ได้ เพื่อสร้างประสิทธิภาพการให้กระบวนการผลิต  

 • ข้อมูลการเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ หรือแม่พิมพ์ จะเชื่อมต่อกับระบบ ciMES ทำให้สามารถตรวจสอบกับ WO และผลิตภัณฑ์ที่จะทำการผลิตได้ถูกต้องและตรงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้  

 • ระบบ ciMES รวบรวมข้อมูล QC ได้แบบเรียลไทม์  รวมถึงสร้างกราฟ SPC แบบเรียลไทม์ได้เช่นกัน 

 • ระบบ ciMES แสดงข้อมูลสภาพแวดล้อมกระบวนการผลิต เช่น ความแรง ความดัน ไฟฟ้า และอื่นๆ ผ่าน IOT และส่งข้อมูลกลับสู่ WO ได้อย่างถูกต้อง  

 • ติดตั้งฉลากอิเล็กทรอนิกส์และ E-SOP ทำให้กระบวนการผลิตทำงานและตรวจสอบง่ายขึ้น  

 • แสดงข้อมูลด้านการจัดการได้ 5 อย่าง : พนักงาน เครื่องจักร วัสดุ ใบรับรองสภาพแวดล้อม วิธีการตรวจสอบ 

 • ได้รับการรับรองจาก AEC & IATF (certificate of QC Automotive industry) 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 0633253640 หรือ 02-6863000 ต่อ 3042 

Email: support@aresth.co.th