NATION STAR

NATION STAR

โรงงาน LED ระดับ Top Ten ของโลก Nation Star (กั๋วซิง) นำระบบ ciMes เข้ามาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพการผลิต

ความท้าทายของธุรกิจ

เนชั่นแนลสตาร์ เซมิคอนดักเตอร์ บริษัทย่อยแห่งใหม่ของเนชั่นแนลสตาร์ เป็นกลุ่มธุรกิจใหม่ที่จัดตั้งขึ้นหลังการเติบโตของอุตสาหกรรม LED ในสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจให้ครอบคุลมยิ่งขึ้น ประกอบด้วยทีมบุคลากรทางเทคนิครุ่นใหม่จำนวนมาก ทั้งนี้ การฝึกอบรมให้ความรู้ การดูแลจัดการพนักงาน และคุณภาพสินค้า ล้วนเป็นความท้าทายอันยิ่งใหญ่ของเนชั่นแนลสตาร์ เซมิคอนดักเตอร์

ประโยชน์ที่ได้รับ

  1. ควบคุมขั้นตอนในกระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความผิดพลาดจากการปฏิบัติงานของพนักงาน ควบคุมเหตุผิดปกติในสายการผลิตได้ทันท่วงที
  2. ยกระดับความสว่างและคุณภาพของ LED ด้วยการเก็บข้อมูลจำนวนมากและนำมาวิเคราะห์ผ่านระบบปฏิบัติการในกระบวนการผลิตโดยอาศัยคอมพิวเตอร์แบบบูรณาการ (Computer-integrated Manufacturing Execution System: ciMes) เพื่อบรรลุเป้าหมายด้านประสิทธิภาพการผลิตของโรงงาน
  3. ติดตามประวัติการผลิตและข้อมูลการทดสอบ โดยไม่เสียกำลังคนและเวลาในการดำเนินงาน ช่วยลดต้นทุน และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
  4. อัตราผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตามข้อกำหนดเพิ่มสูงขึ้น พร้อมเดินหน้าพัฒนาโรงงานสู่ระดับสากลภายใน 1 ปี      

เนชั่นแนลสตาร์ เซมิคอนดักเตอร์ กล่าวว่า

     การนำระบบ ciMes เข้ามาใช้นั้นช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับพนักงานในสายการผลิต โดยช่วยชี้แนะแนวทางปฏิบัติงานแก่พนักงานตามขั้นตอนที่หน่วยงานรับผิดชอบกำหนดขึ้น ทั้งยังช่วยลดความผิดพลาดและความสูญเสียในการปฏิบัติงานให้น้อยลงและสามารถใช้มาตรการควบคุมเมื่อเกิดเหตุผิดปกติในสายการผลิตได้ทันท่วงที ตลอดจนจัดเตรียมรายงานและแก้ไขปัญหาในสายการผลิตได้ตั้งแต่แรก เมื่อผู้บริหารต้องพิจารณาและตัดสินใจในประเด็นสำคัญ ลดความล่าช้าในการบริหารจัดการได้เป็นอย่างดี

ธุรกิจใหม่หลังอุตสาหกรรม LED เพื่อยกระดับ เนชั่นแนลสตาร์ โรงงาน LED ระดับ Top Ten

บริษัท ฝอซาน เนชั่นแนลสตาร์ เซมิคอนดักเตอร์ จำกัด เป็นบริษัทวิจัยพัฒนา ผลิต ประยุกต์ใช้ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ LED ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก และเข้าร่วมโครงการ Torch Plan ของจีน โดยเป็นบริษัทเทคโนโลยีขั้นสูงระดับแถวหน้าของมณฑลกว่างตง ซึ่งเพียบพร้อมด้วยเครื่องจักรผลิต LED และแผ่นเวเฟอร์นับพันเครื่อง (เซ็ต) ภายใต้การดำเนินงานโดยทีมงานด้านเทคโนโลยีที่เชี่ยวชำนาญในการวิจัยพัฒนา ผลิต และบริหารจัดการจากต่างประเทศ และมีศักยภาพในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพด้วยประสบการณ์อันยาวนานในอุตสาหกรรม LED ของบริษัทแม่ เนชั่นแนลสตาร์ ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ เรามุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจผลิตชิปเซมิคอนดักเตอร์ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล   

ขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจให้กว้างขึ้น พร้อมคัดสรรระบบควบคุมสายการผลิตชั้นยอด

เนชั่นแนลสตาร์ เซมิคอนดักเตอร์ กล่าวว่า เรามุ่งมั่นที่จะสร้างธุรกิจใหม่หลังอุตสาหกรรม LED มีการเติบโต เพื่อขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจให้ครอบคลุมมยิ่งขึ้นด้วยทีมบุคลากรทางเทคนิครุ่นใหม่ทั้งหลาย ดังนั้น ทั้งการฝึกอบรมให้ความรู้ การดูแลจัดการพนักงาน และคุณภาพสินค้า ล้วนเป็นความท้าทายอันยิ่งใหญ่ของเนชั่นแนลสตาร์ เซมิคอนดักเตอร์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว ในการเฟ้นหาระบบที่ตอบโจทย์ เนชั่นแนลสตาร์ เซมิคอนดักเตอร์ ได้ทำการประเมินระบบของซัพพลายเออร์ต่าง ๆ ตามฟังก์ชันการใช้งาน คุณภาพการบริการ ราคา และเงื่อนไขอื่น ๆ ตลอดจนพิจารณาประสบการณ์การใช้งานของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน จนท้ายที่สุดตัดสินใจเลือกระบบ ciMES ของ Ares ซึ่งเป็นโซลูชันสำหรับ LED โดยคาดหวังว่าจะส่งเสริมการยกระดับประสิทธิผลในการผลิตของโรงงานให้สูงขึ้นไปอีกขั้นผ่านการบริหารจัดการและควบคุมสายการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

ยกระดับความสว่างและคุณภาพโดยอาศัยการเก็บข้อมูลจำนวนมากและวิเคราะห์ผ่านระบบ ciMes

เนชั่นแนลสตาร์ เซมิคอนดักเตอร์ กล่าวว่า การนำระบบ ciMes เข้ามาใช้นั้นช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับพนักงานในสายการผลิต โดยช่วยชี้แนะแนวทางปฏิบัติงานแก่พนักงานตามขั้นตอนที่หน่วยงานรับผิดชอบกำหนดขึ้น ทั้งยังช่วยลดความผิดพลาดและความสูญเสียในการปฏิบัติงานให้น้อยลง และสามารถใช้มาตรการควบคุมเมื่อเกิดเหตุผิดปกติในสายการผลิตได้ทันท่วงที ตลอดจนจัดเตรียมรายงานและแก้ไขปัญหาสายการผลิตได้ตั้งแต่แรก เมื่อผู้บริหารต้องพิจารณาและตัดสินใจในประเด็นสำคัญ ลดความล่าช้าในการบริหารจัดการได้เป็นอย่างดี

เป็นที่ทราบกันดีว่าอุตสาหกรรม LED ของจีนนั้นมีการแข่งขันที่สูงมาก ดังนั้น ในการวางรากฐานธุรกิจที่มั่นคง เนชั่นแนลสตาร์จึงตั้งใจผลิตสินค้าที่โดดเด่นกว่าโรงงานใหญ่แห่งอื่นภายในเวลาอันสั้น หลังจากการเก็บข้อมูลจำนวนมากและวิเคราะห์ผ่านระบบ ciMes แล้ว เรามีการปรับปรุงพารามิเตอร์การผลิต ซึ่งช่วยยกระดับความสว่างและคุณภาพผลิตภัณฑ์ LED ของเนชั่นแนลสตาร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อัตราการตรวจรับรองผลิตภัณฑ์เพิ่มสูงขึ้น พร้อมเดินหน้าพัฒนาโรงงานสู่ระดับสากลภายใน 1 ปี 

ภายใต้ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดของทั้งสองฝ่ายเพื่อนำระบบ ciMes ของ Ares มาประยุกต์ใช้ในสายการผลิตของเนชั่นแนลสตาร์ในระยะเวลาไม่ถึงหนึ่งปี เนชั่นแนลสตาร์ก็สามารถยกระดับความสว่างและคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานโรงงานระดับแถวหน้าได้แล้ว นอกจากนี้ เนชั่นแนลสตาร์ เซมิคอนดักเตอร์ ยังเตรียมพร้อมเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตไปอีกขั้น โดยจะใช้ระบบ ciMes เป็นส่วนสนับสนุน เพื่อให้การบริหารจัดการและทีมเทคโนโลยีของเนชั่นแนลสตาร์ เซมิคอนดักเตอร์ ได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ ตลอดจนเพิ่มอัตราผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตามข้อกำหนดให้สูงขึ้นเป็นลำดับ และสร้างอนาคตอันรุ่งโรจน์ให้แก่อุตสาหกรรม LED       

 

Visit on more on social media : Facebook Page