KUANG CHUAN DAIRY CO., LTD. (KC)

KUANG CHUAN DAIRY CO., LTD. (KC)

บริษัท Kuang Chuan Dairy Co., LTD. (KC) ก่อตั้งในปี 1956 เริ่มต้นจากการเลี้ยงวัว 3 ตัว และเริ่มพัฒนาในช่วงห้าทศวรรษที่ผ่านมา โดยบริษัทได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับนมที่อร่อยและดีต่อสุขภาพผ่านนวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิตและการบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์นมของบริษัท KC เป็นมาตรฐานวัดคุณภาพในอุตสาหกรรมนมที่ประเทศไต้หวัน ทำให้เหนือกว่าคู่แข่งด้านเกษตรกร, เทคโนโลยีการผลิต และการพัฒนาผลิตภัณฑ์นมแบบใหม่อยู่เสมอ ปัจจุบันมีผู้ค้าปลีกและพันธมิตรผู้จัดจำหน่ายหลายร้อยราย อีกทั้งผลิตภัณฑ์นมคุณภาพสูงของ KC ยังได้รับการรับรองจากหลายหน่วยงานอีกด้วย 

Taiwan_Hot_coffee-1540x503.png

ใบรับรอง: Taiwantrade Advanced Verified, D-U-N-S® Certified, ISO 22000 

สินค้า : UHT Milk, Tea, Milk Tea, Juice, Coffee, Soy Milk, Rice Milk, Oat Milk 

ลักษณะการผลิต: Formula material สูตรการจัดเตรียมวัดถุดิบ, Continuous process การผลิตที่ต่อเนื่อง, Production time เวลาในการผลิต, Product resume ประวัติกระบวนการผลิต 

KC Product.jpg

ความท้าทายขององค์กร 

           บริษัท KC ต้องการที่จะทำให้โรงงานทันสมัยมากขึ้นเนื่องจากดำเนินกิจการมาเป็นเวลานานและผ่านมาหลายยุคหลายสมัย จึงมีความต้องการที่จะนำระบบเข้ามาใช้สำหรับการผลิตเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยมีข้อกำหนดเกี่ยวกับระบบที่จะใช้ดังนี้ 

 • สูตรการผลิตจำนวนมากต้องตรวจสอบวัตถุดิบก่อนเข้าสถานีการผลิตให้ถูกต้อง 

 • ขั้นตอนกระบวนการผลิตและขั้นตอนการควบคุมต้องดำเนินการไปพร้อมกันตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบไปจนถึงจบกระบวนการผลิต 

 • ระบบต้องตรวจสอบย้อนกลับได้เนื่องจากปัจจุบันไม่มีประวัติกระบวนการผลิต 

 • ระบบต้องคาดการณ์และวางแผนตารางเวลาการผลิตของพนักงานได้อย่างชัดเจน 

 • หัวหน้างานติดตามและควบคุมไลน์ผลิตค่อนข้างลำบากเนื่องจากไม่มีระบบคอยแจ้งเตือนจึงต้องลงไปคุมงานเองทุกวัน 

 • ผลิตตามมาตรฐานของบริษัทและรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้คงที่เนื่องจากต้องใช้เอกสารการผลิตเพื่อต่ออายุใบรับรองในทุกปี 

 • ต้องการให้ข้อมูลการผลิตสามารถเชื่อมต่อกับระบบ ERP ปัจจุบันได้ 

โมดูลของระบบ CiMES  

 1. Work in process (WIP)  

 1. Materials Management System (MMS)  

 1. Quality Control (QC) & Statistical Process Control (SPC)  

 1. Preventive Management (PM) & Tooling  

 1. Report and Dashboard  

 1. Label Management System (LMS) 

หลังจากติดตั้งระบบ CiMES 

 • จากการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างระบบ ERP และระบบ ciMES ทำให้ข้อมูลสูตรการผลิตสามารถจัดเตรียมวัตถุดิบได้ตรงกับใบสั่งผลิต (WO)  และ BOM ก่อนเข้าสถานีผลิตแต่ละครั้ง ระบบจะช่วยยืนยันความถูกต้องของเครื่องจักรและวัตถุดิบที่ใช้ผลิต หากไม่ตรงกันจะไม่สามารถผลิตต่อได้ 

 • ติดตั้ง Sensor ที่เครื่องจักรในแต่ละสถานีผลิต และใช้ QR Code สร้าง Job Card เพื่อดำเนินการผลิตและติดตามข้อมูลการผลิตในทุกขั้นตอน และข้อมูลเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญที่สามารถช่วยสร้าง Product Resume ได้ สามารถตรวจสอบย้อนกลับการผลิตในแต่ละ Lot ได้ชัดเจน หากมีปัญหาใน Lot ใดสามารถระบุเลขที่ Lot และเรียกคืนสินค้าได้อย่างถูกต้อง 

 • ระบบ ciMES ช่วยเก็บข้อมูลเชิงลึกได้อย่างละเอียดและอัตโนมัติ เช่น อุณหภูมิ ความกดอากาศ จำนวนการผลิต เวลาการทำงานของเครื่องจักร และสิ่งแวดล้อมในการผลิตอื่นๆ ทำให้ผลิตภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้อย่างแม่นยำ 

 • ARES ติดตั้ง Dashboard เพื่อเป็นศููนย์กลางในการดูข้อมูลและควบคุมการผลิตได้อย่างสะดวกสบายสำหรับหัวหน้างาน และยังสามารถลงไปดูหน้างานเองเฉพาะเวลาที่มีปัญหาได้ และหากมีปัญหาที่สถานีผลิตใดหัวหน้างานสามารถรับรู้และลงไปดูได้ถูกจุดทันที 

 • บริษัท KC เลือกใช้ Application แบบง่ายเพื่อป้อนข้อมูลการ QC เข้าระบบ ciMES และจากนั้นระบบจะนำข้อมูลเหล่านี้ไปทำ SPC แบบอัตโนมัติ ทำให้เกิด Online SPC หัวหน้าสามารถรับรู้ประสิทธิภาพการผลิตได้ทันที 

 • เนื่องจากบริษัท KC มีการผลิตต่อเนื่องเป็นเวลานานเพราะเป็นสินค้าบริโภคแบบ Dairy เครื่องจักรจำเป็นต้องมีการตรวจเช็คสภาพและบำรุงรักษาอยู่ตลอดเวลา จึงได้เลือกใช้โมดูล Preventive Management (PM) เข้ามาเพิ่ม เพื่อเก็บข้อมูลการบำรุงรักษาและซ่อมแซม ข้อมูลอะไหล่เครื่องจักร และแจ้งเตือนเมื่อถึงรอบที่ต้องเช็คเครื่องจักร เป็นต้น 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 0633253640 หรือ 02-6863000 ต่อ 3042 

Email: support@aresth.co.th