HO SENG ENTERPRISE

Ho Song Enterprise

บริษัท Ho Song Enterprise อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนประเภทเหล็ก โดยใช้ เครื่องกลึง เครื่องมิลลิ่ง เครื่องหล่อ และใช้ผลิตภัณฑ์รักษาพื้นผิวอย่างดีมีคุณภาพ รวมไปถึงให้บริการด้านวิศวกรรมย้อนกลับ (Reverse engineering) ด้วยประสบการณ์ที่มากกว่า 40 ปี ปัจจุบันมีลูกค้าจากทั่วทุกมุมโลกในอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันเช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ หรืออุตสาหกรรมเครื่องจักร เป็นต้น และยังได้รับการรับรอง AS9100 ในปี 2549 ซึ่งมุ่งมั่นที่จะให้บริการอย่างเต็มที่ รวมถึงผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงในราคาที่จับต้องได้ รวดเร็วและแม่นยำตามกำหนดการส่งสินค้า 

Ho Seng Enterprise.png

ความท้าทายขององค์กร 

บริษัท Ho Song Enterprise มีเครื่อง CNC ที่ใช้ในกระบวนการผลิตทั้งหมด 50 เครื่อง และมีไลน์สินค้าที่แตกต่างกันจำนวนมาก ทำให้มีความต้องการในการติดตั้งระบบ ciMES เพื่อเก็บข้อมูลกระบวนการผลิตและเชื่อมต่อกันทั้งกระบวนการดังนี้ 

 • เครื่อง CNC ทั้งหมด 50 เครื่องต้องสามารถเชื่อมต่อข้อมูลกันได้ทั้งหมด 

 • ข้อมูลในกระบวนการผลิตต้องเชื่อมต่อกับระบบ ERP ที่มีอยู่ของบริษัทได้ 

 • สามารถทราบได้ว่าเครื่อง CNC ต้องทำงานอย่างไร ตั้งค่าและเก็บข้อมูลความเร็วในการตัดได้ 

 • ตรวจสอบความถูกต้องของใบมีดที่ใช้ในแต่ละเครื่อง CNC เช่น ที่จับ, ส่วนกลาง, ปลายแหลม 

 • กระบวนการ QC ต้องสามารถเชื่อมต่อกับใบสั่งผลิต (Work Order) ได้ 

 • สามารถสร้างประวัติขั้นตอนกระบวนการผลิต Product Resume ได้ 

​​​​​​​​​​​​​​Ho Seng Enterprise product.pngHo Seng Enterprise product 2.pngHo Seng Enterprise product 3.png

หลังจากติดตั้งระบบ ciMES 

หลังจากที่ได้มีการปรึกษากับทาง ARES เรียบร้อยแล้ว บริษัท Ho Song Enterprise ได้ใช้โมดูลดังนี้เพื่อเพิ่มกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 1. Work in process (WIP)  

 1. Tooling  

 1. Quality Control (QC)  

 1. Web Report Portal  

 1. ERP Integration 

เมื่อทาง ARES ทำการ Implement และ Training ให้กับพนักงานทุกส่วนที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว ระบบ ciMES สามารถช่วยให้บริษัทมีประสิทธิภาพในการผลิตเพิ่มมากขึ้นดังนี้ 

 • ติดตาม WIP ได้แบบเรียลไทม์ผ่านการเชื่อมต่อข้อมูลของระบบ ciMES ทั้งกระบวนการผลิต 

 • มี Electronic labeling และ E-SOP ในงานผลิตและสามารถตั้งค่าต่างๆ เองได้ เช่น Part no., ความเร็วในการตัด หรือตั้งค่าการทำงานของเครื่อง CNC 

 • คำนวนต้นทุนและคาดการณ์ปริมาณการซื้อวัสดุได้แม่นยำขึ้นจากการเชื่อมต่อระบบ ciMES และระบบ ERP ที่มีอยู่เข้าด้วยกันได้อย่างสมบูรณ์ 

 • การบริการลูกค้าทำได้ดีมากยิ่งขึ้นและบริการหลังการขายสามารถทำงานได้เร็ว  

 • Tooling เชื่อมต่อกับข้อมูลการผลิตสินค้า เช่น มีดชิ้นที่ ¾ ใช้กับเครื่อง CNC ตัวใด เป็นต้น 

 • ตรวจสอบความเข้ากันของ ใบมีด, เครื่อง CNC, ใบสั่งผลิตสินค้า ผ่านระบบ ciMES เช่น ที่จับ - ส่วนกลาง - ปลายแหลม ได้อย่างถูกต้อง 

 • ขั้นตอนการ QC สามารถเชื่อมต่อและตรวจสอบกับใบสั่งผลิต (Work Order) ได้อย่างราบรื่น 

 • ตรวจสอบย้อนกลับขั้นตอนการผลิตอย่างละเอียดผ่าน Product Resume ในระบบ ciMES ได้ทุกขั้นตอน 

ระบบ ciMES ช่วยให้โรงงานผลิตชิ้นส่วนเหล็กทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างระบบ ERP และเครื่อง CNC ทำให้บริษัทสามารถผลิตสินค้าจำนวนมากได้อย่างรวดเร็วและควบคุมคุณภาพให้ได้มาตรฐานเดียวกัน และเช็คข้อมูลในระบบได้แบบ Real-time ซึ่งเป็นระบบที่ช่วยให้บริษัททำงานเป็นขั้นเป็นตอนได้ดียิ่งขึ้น 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 0633253640 หรือ 02-6863000 ต่อ 3042 

Email: support@aresth.co.th