GLOBE INDUSTRIES CORPORATION

GLOBE INDUSTRIES CORPORATION

บริษัท Globe Industries Corporation ก่อตั้งเมื่อปี 1951 เป็นหนึ่งในบริษัทการผลิตเทประดับโลก มีโรงงานผลิตอยู่ในประเทศไต้หวันถึง 5 แห่ง ส่งออกและจัดจำหน่ายสินค้าประเภทเทปทั่วทั้งในยุโรป สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และอีกประมาณ 70 ประเทศทั่วโลกภายใต้แบรนด์ GLOBE 

สินค้า : เทปทุกชนิดที่ทำจากวัสดุพิเศษ เช่น อลูมิเนียม, PVC, OPP, ผ้า, เทปไฟฟ้า, กระดาษแก้ว ฯลฯ  

ลักษณะการผลิต : วัตถุดิบทางเคมีหลายชนิดขึ้นรูปเป็นสารเคลือบ ขั้นตอนการผลิตหลายขั้นตอนมี Part# กำกับ  

ใบรับรอง : ISO 9001, ISO 14001, ISO 14064-1, ISO 14067, IEC 60454, CNS, CSA, IMQ, JIS, UL, ЯU, VDE 

Globe product 1.jpg

ความท้าทายขององค์กร 

บริษัท Globe มีผลิตภัณฑ์เทปหลายชนิดจึงมีขั้นตอนการผลิตที่ซับซ้อน มีสูตรและส่วนผสมทางเคมีภัณฑ์ที่แตกต่างกันจำนวนมาก ระบบเดิมที่ใช้อยู่จำกัดการบันทึกข้อมูล ทำให้ไม่สามารถเพิ่มสูตรและส่วนผสมใหม่ๆ หรือข้อมูลอื่นๆ ลงในระบบได้ จึงต้องบันทึกลงใน Excel และจดมือเพิ่มเติม ทำให้บันทึกข้อมูลผิดพลาดเป็นจำนวนมาก  

ต่อมาบริษัทมียอดขายและความต้องการของลูกค้าสูงขึ้น จึงจำเป็นต้องขยายฐานการผลิต ซึ่งขั้นตอนการผลิตเดิมไม่สามารถตรวจสอบและติดตามใบสั่งผลิต (WO) ได้แบบ Real-time ปัญหาที่ตามมาคือไม่สามารถตรวจสอบและติดตามขั้นตอนการผลิตได้อย่างละเอียด เมื่อเกิดการคืนสินค้าหรือสินค้ามีปัญหา ไม่สามารถทราบเลข Lot การผลิตเพื่อตรวจสอบสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน ทำให้ไม่สามารถคำนวนต้นทุนของเสียได้ และยังกระทบต่อการจัดส่งซ้ำหรือล่าช้าให้แก่ลูกค้าและผู้จัดจำหน่ายอื่นๆ อีกด้วย  

จากสาเหตุเบื้องต้น ทำให้บริษัท GLOBE จำเป็นต้องหาระบบใหม่เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของบริษัทและพนักงาน จึงได้เลือกใช้ระบบ CiMES ที่มีฟังก์ชั่นที่ครบครัน ตอบสนองความต้องการของบริษัทได้ทุกประการ 

Globe product 2.jpg

โมดูล CiMES ที่เลือกใช้ 

  1. Work in process (WIP)  

  1. Materials Management System (MMS)  

  1. Quality Control (QC) & Statistical Process Control (SPC)  

  1. Preventive Management (PM) & Tooling  

  1. Web Report Portal (WRP) & Dash Board  

  1. Label Management System (LMS) 

Globe product 3.jpg

หลังจากติดตั้งระบบ ciMES 

  • ระบบ CiMES บันทึกและจดจำสูตรได้แบบไม่จำกัด และสามารถลงรายละเอียดการผลิตได้อย่างละเอียด ช่วยให้บริษัท GLOBE ตรวจสอบสูตรและส่วนผสมให้ตรงกับ BOM ของใบสั่งผลิต (WO) ได้อย่างถูกต้อง  

  • ระบบ CiMES รับรู้กระบวนการทำงานได้จากการติดตั้งบาร์โค้ด (ฉลาก) ที่ติดอยู่กับส่วนผสมและเครื่องจักรที่ใช้ผลิต ซึ่งข้อมูลในบาร์โค้ดเหล่านี้จะถูก Link กับระบบ CiMES โดยตรง (รวมถึงการออกใบสั่งผลิตจากระบบซึ่งมีข้อมูลการผลิตที่ครบถ้วนตามสูตรต่างๆ) หากพนักงานใส่วัตถุดิบผิด ระบบจะแจ้งเตือนทันทีผ่านการสแกนก่อนเข้าเครื่อง ทำให้การติดตามใบสั่งผลิต (WO) หรือติดตาม WIP สามารถดูได้แบบ Real-time เพื่อรับรู้ระยะเวลาในการผลิตและประเมินวันที่จัดส่งได้ตามลำดับ  

  • CiMES บันทึกข้อมูลพนักงาน, ระยะเวลาที่ใช้ทำงานจนถึงส่วนผสมที่นำมาผลิตตามสูตรของผลิตภัณฑ์ในแต่ละสถานีการผลิตได้ สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของพนักงานได้ตามเป้าหมาย  

  • กระบวนการผลิตบาร์โค้ดใช้ติดตามขั้นตอนการผลิตแต่ละ Lot และสร้าง Product Resume ได้ตามความต้องการที่จะต้องตรวจสอบย้อนกลับของบริษัทได้อย่างสมบูรณ์ ทำให้บริษัท GLOBE สามารถยื่นเอกสารเพื่อขอใบรับรองต่างๆ ได้ราบรื่น ในส่วนของกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ (QC) สามารถเชื่อมต่อข้อมูลกับใบสั่งผลิต (WO) เพื่อบันทึกคุณภาพสินค้าของการผลิตได้อย่างราบรื่นเช่นกัน 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 0633253640 หรือ 02-6863000 ต่อ 3042 หรือ Email: support@aresth.co.th