FUKUTA

FUKUTA MOTOR TAIWAN

F05.jpg

FUKUTA MOTOR TAIWAN ก่อตั้งเมื่อปี 1988 ด้วยเงินทุน 600 ล้านบาท เป็นโรงงานอุตสาหกรรมผลิตมอเตอร์ อุปกรณ์ระบายอากาศ มอเตอร์ปั๊มน้ำ และมอเตอร์ยานพาหนะไฟฟ้า ซึ่งให้บริการกับอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ยานยนต์ กลึงขัด การเกษตร เป็นต้น และมีลูกค้าระดับสูง เช่น Tesla, Ford และ Mazda เป็นต้น

A2022120500001.pngA2021101900004.jpgA2021101900005.jpg

ความท้าทายขององค์กร 

FUKUTA MOTOR TAIWAN มีการขึ้นรูปและประกอบเองทำให้มีจำนวนเครื่องจักรและพนักงานมากในหลายส่วน มีการขยายโรงงานออกไป โดยตอนนี้มีโรงงานทั้งหมด 2 แห่งในประเทศไต้หวัน และยังเป็นโรงงานยักษ์ใหญ่ที่ผลิตสินค้าให้กับลูกค้าระดับสูง จึงจำเป็นที่จะต้องสร้างระบบเก็บข้อมูลสำคัญในส่วนต่างๆ ทั้งหมดในกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการคำนวณต้นทุนไอย่างงถูกต้องดังนี้

 • การเชื่อมต่อกันของข้อมูลทั้ง 2 โรงงานและเชื่อมต่อกับ ERP ที่ใช้ในปัจจุบันได้

 • ค่า OEE แบบ Real-time เพื่อควบคุมและดูแลเครื่องจักรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • ระบบการวัดผล KPI ของพนักงานแต่ละคน

 • ระยะเวลาการประกอบชิ้นงานในแต่ละ Station และประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักร

 • เปลี่ยนวิธีการทำงานจากการจด SOP บนกระดาษเป็น E-SOP

 • การเชื่อมต่อข้อมูลกระบวนการผลิตทั้งหมดรวมไปถึงขั้นตอน QC 

 • หากระบบตรวจสอบได้ว่า QC ไม่ผ่าน กระบวนการผลิตใน LOT นั้นต้องถูกยกเลิกทันที

 • ออกรายงานตามรูปแบบที่บริษัทกำหนดและมีหน้าจอ Dashboard แสดงผลรายงาน

 • ฉลากแสดงรายละเอียดสินค้าที่สามารถพิมพ์ออกจากระบบได้โดยตรง 

​หลังจากติดตั้งระบบ CiMES 

FUKUTA MOTOR TAIWAN ได้มีการนำระบบ CiMES จาก ARES เข้าไปติดตั้งเพื่อเก็บข้อมูลกระบวนการผลิตทั้งหมดและแสดงรายงานตามรูปแบบของบริษัท เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์ และทำงานต่อในอนาคตให้ได้มีประสิทธิภาพ FUKUTA MOTOR TAIWAN ได้เลือกทั้ง 7 โมดูลเข้าไปใช้งานในโรงงานดังนี้ 

 1. Work in process (WIP)​ 

 1. Materials Management System (MMS)​ 

 1. Quality Control (QC) & Statistical Process Control (SPC)​ 

 1. Preventive Management (PM) & Tooling​ 

 1. Report and Dashboard​ 

 1. Carrier Management System (CMS)​ 

 1. Label Management System (LMS)  

หลังจากที่มีการ Implement และ Training ไปพร้อมกับทีม Consultant ของ ARES ระบบ CiMES สามารถช่วยในกระบวนการการทำงานต่างๆ ได้ดังนี้ 

 • การเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างโรงงานอย่างทั่วถึง - ข้อมูล​โรงงานทั้ง 2 ที่เชื่อมต่อกันได้อย่างคล่องตัวจากติดตั้งระบบ CiMES เหมือนกันทั้ง 2 โรงงาน ข้อมูลการดำเนินงานทั้งหมดอยู่ในเครือข่ายเดียวกัน ทำให้สามารถค้นหาและติดตามงานได้อย่างรวดเร็ว 

 • การคำนวนต้นทุนที่ถูกต้องและแม่นยำ - ระบบ CiMES สามารถเชื่อมต่อกับระบบ ERP ที่มีอยู่แล้วได้อย่างง่ายดายผ่าน API ที่มีเสถียรภาพ ทำให้การส่งข้อมูลกระบวนการผลิตที่ต้องการไปคำนวณต้นทุนได้อย่างง่ายดาย 

 • ความละเอียดในการเก็บข้อมูลการผลิต - เก็บข้อมูลการผลิตในแต่ละสถานีการผลิตได้อย่างละเอียดไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน เวลาเข้าทำงานของพนักงาน จำนวนเวลาที่เครื่องจักรทำงาน/หยุด/พักเครื่อง วัสดุที่พนักงาน/เครื่องใช้ผลิต เป็นต้น ตามมาตรฐานที่โรงงานกำหนด 

 • Real-time OEE - สามารถนำข้อมูลกระบวนการผลิตทั้งหมดมาคำนวณค่า OEE ได้อัตโนมัติและสามารถดูได้แบบ Real Time 

 • ระบบ E-SOP - ใช้ E-SOP จากระบบ CiMES ผ่านหน้าจอและแท็บเล็ตเพื่อดูความรับผิดชอบการทำงานในแต่ละสถานีการผลิตและยังสามารถบันทึกข้อมูลใส่กลับเข้าไปได้อีกด้วย 

 • ข้อมูลการสั่งผลิตเชื่อมต่อกันทุกส่วน - ข้อมูลการผลิตไม่ว่าจะส่วนของ เครื่องจักร อุปกรณ์ ใบสั่งผลิต(MO) หรือ ชิ้นส่วนการผลิต เชื่อมกันได้ทั้งหมดในระบบ CiMES ทำให้สามารถดึงข้อมูลออกมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพต่อไปในอนาคตได้ 

 • ลดความซับซ้อนของการ QC - กระบวนการ QC ที่ซับซ้อน (IQC, FAI, IPQC, OQC, FQC) สามารถตั้งค่าและทำงานในระบบ CiMES ในระบบเดียวได้อย่างง่ายดาย ระบบสามารถตรวจสอบได้หาก QC ไม่ผ่านต้องยกเลิกกระบวนการผลิตใน LOT นั้นได้ทันทีตามมาตรฐานที่โรงงานกำหนด 

 • การสร้าง Product Resume - เนื่องจากมีระบบ CiMES ที่เก็บและบันทึกข้อมูลขั้นตอนการผลิตให้ทั้งหมดแล้ว เมื่อสิ้นสุดการผลิตสามารถเรียกดูหรือพิมพ์ประวัติกระบวนการผลิตออกมาเป็นรูปแบบเอกสารได้หรือที่เรียกว่า Product Resume ซึ่งสามารถติดตามย้อนกลับได้ว่าการผลิตในแต่ครั้ง LOT หรือ ขั้นตอนไหนมีปัญหาหรือผิดปรกติหรือไม่ ซึ่ง Product Resume ตัวนี้สามารถยืนยันได้ว่าสินค้าที่ลูกค้านำมาเคลมเป็นสินค้าจากการผลิตโรงงานเราจริงหรือไม่อีกด้วย 

 • Report & dashboard - มีรายงานตามรูปแบบที่บริษัทกำหนดและหน้าจอ Dasboard แสดงรายงาน 

 • Label Management - ฉลากแสดงรายละเอียดสินค้าสามารถพิมพ์ข้อมูล Lot และ Barcode ออกจากระบบได้โดยตรง 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 0633253640 หรือ 02-6863000 ต่อ 3042 

Email: support@aresth.co.th