FU SHENG

FU SHENG

บริษัทฟู่เซิ่ง ก่อตั้งเมื่อ ปีค.ศ. 1953 เป็นบริษัทไต้หวันที่เริ่มจากความชำนาญในการถอดประกอบ และซ่อมเครื่องอัดอากาศจากแบรนด์ยุโรป อเมริกา และญี่ปุ่น และค่อยๆ ขยายฐานการผลิตไปตั้งโรงงานที่ประเทศจีน และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น มาเลเซีย, ไทย, อินโดนีเซีย และเวียดนาม จนกลายเป็นธุรกิจระดับภูมิภาค โดยการร่วมทุน และซื้อกิจการจากสหรัฐอเมริกา และยุโรป จึงกลายเป็นกลุ่มผู้ผลิตเครื่องอัดอากาศข้ามชาติระดับโลก ด้วยเทคโนโลยี R&D ซึ่งได้รับสิทธิบัตรที่ล้ำสมัย อุปกรณ์การผลิตอัตโนมัติ และช่องทางการจัดจำหน่ายทั่วโลก 

Fu sheng ERP MES ciMES 5.jpgFu sheng ERP MES ciMES 4.jpgFu sheng ERP MES ciMES 3.jpg

ผลิตภัณฑ์: เครื่องอัดอากาศทุกประเภท เครื่องลูกสูบ เครื่องอัดอากาศแบบเกลียว สโครล และแรงเหวี่ยง เครื่องอัดสารทำความเย็น และผลิตภัณฑ์เสริมอื่นๆ 

ลักษณะการผลิต: ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป (SFG) จำนวนมากจากประเทศต่างๆ แต่ละสินค้าใช้เวลาในการประกอบ และมีกระบวนการ QC หลายขั้นตอน 

Fu sheng ERP MES ciMES 1.jpgFu sheng ERP MES ciMES 2.jpg

ความท้าทายขององค์กร 

เนื่องจาก บริษัทฟู่เซิ่ง มีผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป (SFG) จำนวนมากจากซัพพลายเออร์หลายบริษัท ทำให้ต้องมีการตรวจสอบก่อนเข้ากระบวนการผลิตอยู่เสมอ และในกระบวนการประกอบผลิตภัณฑ์ของบริษัท มีระยะเวลาในการประกอบค่อนข้างนาน ใช้ระยะเวลาตั้งแต่ 2-4 สัปดาห์ขึ้นไป และส่วนมากแล้วเป็นผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป (SFG) แบบง่ายๆ จากฐานการผลิตในประเทศจีน ส่วนผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป (SFG) ที่มีลักษณะพิเศษจะผลิตและประกอบที่ประเทศไต้หวัน เนื่องจากระบบที่ใช้ไม่สามารถเก็บข้อมูลและเชื่อมต่อระหว่างประเทศได้ จึงทำให้พบเจอปัญหาเหล่านี้ 

 • ข้อมูลผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศจีนและประเทศไต้หวันไม่เชื่อมต่อกัน ทำให้คุณภาพผลิตภัณฑ์มีความคลาดเคลื่อนอยู่เสมอ 

 • มีปัญหาตรวจสอบ BOM ก่อนเข้ากระบวนการผลิตและประกอบ 

 • ใช้เวลาตรวจสอผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป (SFG) ก่อนเข้ากระบวนการผลิตค่อนข้างนานเนื่องจากไม่มีระบบบันทึกค่ามาตรฐาน 

 • ไม่สามารถบันทึกข้อมูลการผลิตในแต่ละรอบการผลิตได้อย่างแม่นยำ 

 • ไม่สามารถตรวจสอบ KPI ในการทำงานของพนักงานได้ว่าทำถึงขั้นตอนไหนหรือผลิตสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์ ทำให้การคำนวนต้นทุนมีปัญหา 

 • ขั้นตอนการติดตาม WO ไม่เรียลไทม์ ไม่มีแผนสำรอง ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอยู่เสมอ 

 • ไม่สามารถติดตามส่วนประกอบ (Part) ต่างๆ ในการประกอบได้ 

หลังจากติดตั้งระบบ ciMES 

บริษัทฟู่เซิ่ง ได้เลือกโมดูลต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตของโรงงานทั้งในประเทศจีนและประเทศไต้หวันดังนี้ 

 1. Work in process (WIP)  

 1. Materials Management System (MMS)  

 1. Quality Control (QC) & Statistical Process Control (SPC)  

 1. Web Report Portal  

 1. ERP Integration (เชื่อมกับ ERP ปัจจุบันของบริษัท)

หลังจากที่ทีม Consultant ของ ARES ได้ทำการ Implement และ Training ระบบ ciMES เรียบร้อยแล้ว พบว่าระบบช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้านต่างๆ ดังนี้ 

 • ข้อมูลระหว่างประเทศจีนและประเทศไต้หวันเชื่อมต่อกันผ่านการใช้ระบบ ciMES ทำให้ระบบเป็นเสมือนศูนย์กลางข้อมูลของบริษัท ทำให้การสื่อสารและกระบวนการทำงานสะดวกและรวดเร็วขึ้น 

 • การตรวจสอบ BOM ก่อนเข้ากระบวนการผลิตและประกอบง่ายขึ้น 

 • สามารถตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป (SFG) ก่อนเข้ากระบวนการผลิตได้ 

 • สามารถบันทึกข้อมูลการผลิตในแต่ละรอบการผลิตได้ Real-time และนำไปเข้ากระบวนการ SPC ได้อย่างแม่นยำ ผ่านการเชื่อมต่อระบบ ciMES ในเครื่องจักร 

 • การคำนวนต้นทุนต่างๆ ง่ายขึ้นและสามารถวางแผนการทำงานของพนักงานได้อย่างราบรื่น อีกทั้งยังตรวจสอบ KPI ของพนักงานได้ ตรวจสอบเปอร์เซนต์การผลิตได้ 

 • ติดตาม WO ได้ Real-time มีแผนสำรองสำหรับเหตุฉุกเฉิน 

 • ติดตามส่วนประกอบ (Part) ต่างๆ ใน Assembly line จากการติด Barcode และสแกนดูข้อมูลการทำงานได้อย่างง่ายดาย 

 • ขั้นตอนการ QC เชื่อมต่อระหว่างระบบ ciMES และเครื่อง QC ทำให้สามารถดูผลลัพธ์ได้ Real-time 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 0633253640  หรือ 02-6863000 ต่อ 3042 

Email: support@aresth.co.th