FORTUNE ELECTRIC

FORTUNE ELECTRIC

บริษัทฟอร์จูน อิเล็กทริค จำกัด (บริษัทฮวาเฉิง) เป็นบริษัทไฟฟ้ารายใหญ่ที่มีการทำงานแบบผสานรวมการผลิตอัจฉริยะเข้ากับระบบ ciMes (ระบบดำเนินการผลิตแบบบูรณาการด้วยคอมพิวเตอร์, ระบบดำเนินการผลิต)

ทำความรู้จักกับบริษัทฟอร์จูน อิเล็กทริค จำกัด (บริษัทฮวาเฉิง)

     บริษัทฟอร์จูน อิเล็กทริค จำกัด (บริษัทฮวาเฉิง) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2512 โดยเป็นผู้นำด้านพลังงานขนาดใหญ่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่วนใหญ่เป็นการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายและไฟฟ้า สวิตช์เกียร์ สวิตช์บอร์ด จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องและงานสัญญาจ้างด้านวิศวกรรม บริษัทฟอร์จูน อิเล็กทริค จำกัด (บริษัทฮวาเฉิง) เป็นโรงงานผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่ระดับมืออาชีพที่มีสายผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์ที่สุด มีผลิตภัณฑ์หม้อแปลงที่ความจุมากที่สุด มีใบรับรองการผลิตพลังงานในไต้หวันมากที่สุด และเป็นบริษัทที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในไต้หวัน บริษัทฟอร์จูน อิเล็กทริค จำกัด (บริษัทฮวาเฉิง) พัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่ก้าวทันยุคสมัยและใช้กลยุทธ์ทางธุรกิจระหว่างประเทศอย่างกระตือรือร้น  เป็นผู้ชนะรางวัล Golden Trade Award สำหรับยอดส่งออกครั้งแรกและอัตราส่วนการส่งออกครั้งแรกของอุปกรณ์สำหรับส่งพลังงานและจ่ายพลังงานในประเทศ

Fortune Electric product

ความท้าทายขององค์กร

เนื่องจากต้องใช้วัสดุในการผลิตผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าขนาดใหญ่ปริมาณมาก แต่ทว่าโรงงานมีพื้นที่จำกัด ดังนั้น สินค้าคงคลังและการควบคุมวัสดุจึงมีความสำคัญมากสำหรับบริษัทฟอร์จูน อิเล็กทริค จำกัด (บริษัทฮวาเฉิง) และบริษัทต้องการปรับปรุงบันทึกเกี่ยวกับการผลิตด้วยตนเอง รวมถึงข้อมูลการผลิตและความคืบหน้าที่ไม่เป็นไปตามเวลาจริงและไม่สมบูรณ์ เป็นต้น บริษัทคาดว่าจะใช้ระบบ ciMes (ระบบดำเนินการผลิตแบบบูรณาการด้วยคอมพิวเตอร์) เพื่อเชื่อมข้อมูลการผลิตและเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการสร้างโรงงานอัจฉริยะ

ประโยชน์ของระบบ ciMes

  • เป็นการบูรณาการ ERP และระบบซัพพลายเออร์เพื่อปรับปรุงความถูกต้องของการไหลของข้อมูล

  • สามารถตรวจสอบประวัติการผลิต ความคืบหน้าของการผลิตแบบเรียลไทม์ และควบคุมมาตรฐานคุณภาพอย่างเข้มงวดได้

  • มีการสตรีมแบบดิจิทัลกับซัพพลายเออร์ การจัดหาวัสดุแบบเรียลไทม์ การจัดการวัสดุที่โปร่งใส

  • มีทีมงานมืออาชีพคอยให้คำแนะนำและพร้อมให้ความร่วมมือตลอดเวลา

    "เนื่องจากรูปแบบธุรกิจเป็นงานสั่งผลิต ดังนั้น การออกแบบ และการผลิต การควบคุมวัสดุจึงกลายเป็นประเด็นที่สำคัญมาก" นี่คือปัญหาคอขวดที่บริษัทฟอร์จูน อิเล็กทริค จำกัด (บริษัทฮวาเฉิง) ผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ที่ดำเนินธุรกิจมากว่าครึ่งศตวรรษได้พบเจอมาตลอดหลายปีที่ผ่านมา เมื่อเร็ว ๆ นี้มีการใช้ระบบ ciMes อย่างประสบความสำเร็จในแง่ของการเพิ่มประสิทธิภาพกำลังการผลิตของสายการผลิตของโรงงานและประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต ด้วยการสร้างแพลตฟอร์มการจัดการดิจิทัลสำหรับการผลิตแบบอัจฉริยะ เพื่อปรับปรุงการบันทึกวัสดุ ข้อมูลการผลิต และความคืบหน้าของบริษัทฟอร์จูน อิเล็กทริค จำกัด (บริษัทฮวาเฉิง)  ที่ไม่สมจริง ฝึกฝนการจัดการการผลิตแบบใช้ข้อมูลและแบบเรียลไทม์ที่โปร่งใส ค่อยๆ สร้างการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลในส่วนของการผลิตแบบอัจฉริยะ

     ซีอีโอของบริษัทฟอร์จูน อิเล็กทริค จำกัด (บริษัทฮวาเฉิง)  มีแนวคิดอุตสาหกรรม 4.0 ตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2558 โดยเขาคิดว่าจะรวมการผลิตแบบอัจฉริยะเข้ากับโรงงานได้อย่างไร ก่อนการใช้ระบบ ciMes เขามีประสบการณ์ในการผลิตแบบอัจฉริยะ แต่เนื่องจากคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ เขาจึงตัดสินใจค้นหาชุดระบบ MES ที่สอดคล้องกับกระบวนการผลิตของโรงงานผลิตมอเตอร์เพื่อช่วยในการจัดการแอปพลิเคชันการผลิตอัจฉริยะ หลินเจิ้นจิ่น ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอิเล็กทริคของบริษัทฟอร์จูน อิเล็กทริค จำกัด (บริษัทฮวาเฉิง) กล่าวว่า "ในขั้นตอนการเลือกระบบ MES สถาปัตยกรรมและฟังก์ชันของระบบถือเป็นข้อพิจารณาหลักของเรา บริษัทผู้ผลิตระบบ MES ส่วนใหญ่ให้กรอบงานเดียวเท่านั้น ฟังก์ชันที่เหลือจะต้องปรับแต่งโดยต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม ในขณะที่ฟังก์ชันของ ciMes ค่อนข้างสมบูรณ์ และสถาปัตยกรรมระบบมีความยืดหยุ่นสูง ซึ่งนี่เป็นเหตุผลหลักให้เราเลือกระบบ ciMes!"

บูรณาการ ERP และระบบซัพพลายเออร์เพื่อปรับปรุงความถูกต้องการไหลของข้อมูล

     ผู้อำนวยการหลินยังกล่าวอีกว่า "ciMes เป็นเหมือนไขกระดูกของระบบประสาทส่วนกลาง ซึ่งสามารถเชื่อมต่อระบบที่ต่างกันหลายระบบและรวมข้อมูลการผลิตของระบบต่างๆ เข้าด้วยกันและทำให้สายการผลิตของโรงงานผลิตมอเตอร์ดำเนินการอย่างราบรื่น!" บริษัทฟอร์จูน อิเล็กทริค จำกัด (บริษัทฮวาเฉิง) ให้ความสำคัญกับความถูกต้องของกระบวนการผลิตและการไหลของข้อมูลอยู่เสมอ เมื่อใช้ระบบ ciMes การบูรณาการใบสั่งงาน ERP (การวางแผนทรัพยากรองค์กร) ภายใน หมายเลขวัสดุ BOM (รายการวัสดุ) ข้อมูลความสมบูรณ์และการบูรณาการซัพพลายเออร์ภายนอกจะมีความแม่นยำ ระบบช่วยลดการทำงานซ้ำๆ ของบุคลากร ควบคุมเวลาการส่งมอบของซัพพลายเออร์และรับรองความสอดคล้องของข้อมูล ทำให้การปฏิบัติงานและกระบวนการผลิตดำเนินไปอย่างราบรื่น

ตรวจสอบประวัติและความคืบหน้าของการผลิตแบบ Real-time ควบคุมมาตรฐานคุณภาพอย่างเข้มงวด

     ในการแก้ไขปัญหาการถอดความบันทึกการผลิตด้วยตนเองและการควบคุมความคืบหน้าในการผลิตที่ไม่สมบูรณ์ในอดีต การจัดการบาร์โค้ดด้วย PDA (Personal Digital Assistant; คอมพิวเตอร์แบบพกพาขนาดเล็ก) และ WIP (Work in Process; ระบบจัดการงานที่ยังอยู่ระหว่างการผลิต) มีบทบาทสำคัญในกระบวนการนำเข้านี้  เมื่อรูดบาร์โค้ดเพื่อบันทึกข้อมูลการผลิต เช่น ใบสั่งงาน บุคลากร เครื่องจักร วัสดุ ฯลฯ ระบบ MES จะเชื่อมโยงและผสานรวมเพื่อติดตามและควบคุมความคืบหน้าในการผลิตแบบเรียลไทม์และสร้างประวัติการผลิตเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดการแบบลีน (การจัดการแบบลีนหรือ lean management คือ การปรับการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ผ่านการลดกระบวนการทำงานที่ไม่สร้างมูลค่า พร้อมความสามารถในการปรับตัวเพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง)

     ผู้อำนวยการหลิน กล่าวว่าการตรวจสอบประวัติการผลิตย้อนกลับช่วยให้ฝ่ายบริหารเข้าใจสถานะการผลิตได้ดีขึ้น และง่ายต่อการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานในการติดตามและตรวจสอบวัสดุและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ซึ่งช่วยให้บริษัทฟอร์จูน อิเล็กทริค จำกัด (บริษัทฮวาเฉิง) ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและลดข้อบกพร่องด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์

จัดการแบบดิจิทัลกับซัพพลายเออร์ จัดหาวัสดุแบบเรียลไทม์ จัดการวัสดุที่โปร่งใส

เนื่องจากโรงงานต้องใช้วัสดุหนักและขนาดใหญ่ในการผลิตในขณะที่พื้นที่โรงงานมีจำกัด ดังนั้น จึงไม่สามารถกักตุนวัสดุได้ซึ่งวัสดุถือเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในกระบวนการผลิต  เมื่อมีการสตรีมแบบดิจิทัลกับซัพพลายเออร์และ MMS (ระบบการจัดการวัสดุ) รวมบาร์โค้ดวัสดุจากซัพพลายเออร์ต่างๆ นอกเหนือจากการรวบรวมข้อมูลวัสดุโดยละเอียดแล้ว จะเห็นได้ถึงสถานะการใช้วัสดุที่ไซต์การผลิตและสามารถเติมวัสดุได้แบบเรียลไทม์ตามเงื่อนไขของวัสดุซึ่งช่วยให้โรงงานสามารถจัดการวัสดุได้อย่างโปร่งใส

ทีมโปรเจ็คของศูนย์สารสนเทศไฟฟ้าบริษัทฟอร์จูน อิเล็กทริค จำกัด (บริษัทฮวาเฉิง) กล่าวเสริมว่า “หลังจากนำระบบ MES เข้ามาใช้แล้ว ข้อมูลวัสดุทั้งหมดจะต้องถูกควบคุมและจะมีการจัดทำบันทึกที่สมบูรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ อีกทั้ง ยังช่วยให้เราปรับกระบวนการส่งมอบของซัพพลายเออร์ได้ตรงจุดและแก้ไขปัญหาการผลิตแบบกลุ่มในอดีต ปัญหาที่วัตถุดิบไม่ได้รับการตรวจสอบและนำไปเก็บเข้าคลัง"

ทีมงานมืออาชีพคอยให้คำแนะนำและพร้อมให้ความร่วมมือตลอดเวลา

ทีมที่ปรึกษาระบบ ciMes ของบริษัทซีถง คอมพิวเตอร์ มีประสบการณ์ในการให้การให้คำแนะนำเกี่ยวกับระบบสูง ซึ่งช่วยลดระยะเวลาการเรียนรู้จากจาก 6 เดือน เหลือ 4.5 เดือน ซึ่งบริษัทฟอร์จูน อิเล็กทริค จำกัด (บริษัทฮวาเฉิง) ชื่นชมประสิทธิภาพของพวกเขามาก ทีมโปรเจ็คของบริษัทฟอร์จูน อิเล็กทริค จำกัด (บริษัทฮวาเฉิง) ที่ประกอบด้วยโรงงานจงลี่และศูนย์สารสนเทศกล่าวว่าในช่วงแรกของการเปิดตัวระบบ MES พบว่าขั้นตอนการทดสอบสถานีไม่ราบรื่น แต่โชคดีที่ทีมที่ปรึกษาระบบ ciMes สามารถช่วยเหลือได้ทันทีและหารือกับ PM ในไซต์งานถึงความต้องการในการปรับเปลี่ยนที่เหมาะสมที่สุด เมื่อมีความขัดแย้งในหมู่บุคลากรในไซต์งาน พวกเขายังสามารถให้คำแนะนำจากมุมมองของมืออาชีพซึ่งแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือและความเป็นมืออาชีพระดับสูงของทีมที่ปรึกษาระบบ ciMes

Visit on more on social media : Facebook Page

Call us : 0633253640