FANUC CORPORATION

FANUC CORPORATION

บริษัท FANUC CORPORATION จำกัด เริ่มต้นพัฒนา NCs (numerical controls) ตั้งแต่ปี 1955 ด้านระบบอัตโนมัติในโรงงานและดำเนินงาน ด้าน FA ซึ่งประกอบด้วย NCs (การควบคุมเชิงตัวเลข) เซอร์โว เลเซอร์ และหุ่นยนต์ ซึ่งมีการใช้เทคโนโลยี IoT/AI ร่วมด้วยกับตัวผลิตภัณฑ์ บริษัท FANUC เป็นศูนย์กลางในเอเชียและ RMA Hub ประกอบและส่งออกทั่วโลก  

Fanuc factory.png

ความท้าทายขององค์กร 

ความซับซ้อนหลักของบริษัทคือ ต้องใช้ระบบ ERP ของบริษัทแม่จากประเทศญี่ปุ่นทำให้เกิดความยากในการทำงานดังนี้ 

 • ไม่สามารถคำนวนภาษีตามกฏหมายของประเทศไต้หวันได้ 

 • โปรเจกต์งานที่ไต้หวันต้องปรับเปลี่ยนตามซัพพลายเออร์ไต้หวันค่อนข้างเยอะ ทำให้ยากในการควบคุมประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน 

 • ระบบ ERP ไม่มีโมดูลที่สามารถคำนวนเกี่ยวกับการผลิตได้ 

 • รายละเอียด BOM จากประเทศญี่ปุ่นมี Electronic Data Interchange (EDI) หลายแบบ ทำให้ประเทศไต้หวันทำงานซับซ้อนหากไม่มีระบบ Local รองรับ 

 • บริษัทเป็น Global RMA Hub ซึ่งต้องมีบริการหลังการขายที่เป็นภาษาท้องถิ่น Fanuc product-01.jpg

โมดูล Argo ERP ที่เลือกใช้ 

 1. Sales Module 

 1. Purchase Module 

 1. Inventory Module 

 1. Accounting Module (IFRS included) 

 1. Budget Module 

 1. Production Module 

 1. RMA & FAE Module 

หลังจากติดตั้งระบบ Argo ERP 

ด้านบัญชีและการบริหารจัดการ 

 1. ข้อมูล Project ต่างๆ เชื่อมต่อกับแผนกขาย จัดซื้อ คลังสินค้า และการผลิตได้อย่างครบถ้วน สามารถติดตามสถานะโครงการได้อย่างแม่นยำ และพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพกับซัพพลายเออร์ได้ดียิ่งขึ้น  

 1. มีพารามิเตอร์บันทึกข้อมูลเข้า-ออกวัสดุลงในระบบแบบอัตโนมัติตามมาตรฐานที่กำหนดได้อย่างถูกต้อง สามารถลดเวลาทำงานของพนักงานได้อย่างมาก 

ด้านการผลิต 

 1. วัสดุ -> ผลิต -> ควบคุมกระบวนการผลิต -> รวบรวมต้นทุนและจัดสรรการทำงานในแต่ละสายการผลิตและสถานี สามารถตรวจสอบสถานะใบสั่งผลิต (WO) และ WIP ได้แบบ Real-time 

 1. บันทึกประวัติผลิตภัณฑ์ (Product Resume) สำหรับฝ่ายบริหารและลูกค้าหลักเพื่อติดตามและตรวจสอบย้อนกลับได้อย่างถูกต้อง 

Customization ออกแบบระบบตามความต้องการของลูกค้า 

 1. ปรับแต่งเอกสาร EDI ให้เหมาะสมกับข้อกำหนดของแต่ละแผนก โดยระบบ Argo ERP จะสร้าง API format สำหรับการอัปโหลดอัติโนมัติไปยังระบบ ERP ที่ใช้อยู่เพื่อให้ข้อมูลเชื่อมต่อกับ ERP ของบริษัทแม่ที่ประเทศญี่ปุ่น เพื่อลดขั้นตอนการทำงานแบบเดิมที่ต้องบันทึกผ่าน Excel แล้วจึงบันทึกลงในระบบ ERP 

 1. การปรับแต่งโมดูลรับประกันสินค้า Return Merchandise Authorization (RMA) ตามมาตรฐานของโครงสร้างบริษัทและขยายการใช้งานนี้ไปยังบริษัทในเครือทั่วโลก ระบบ Argo ERP มี Field site Application Engineer (FAE) เป็นแอพพลิเคชั่นที่ให้วิศวกรสามารถตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าเมื่อต้องทำงานนอกสถานที่ผ่านการเชื่อมต่อข้อมูลกับระบบขาย (เช็คระยะเวลาประกันภัย) การผลิต (เช็ครุ่นหรืออะไหล่ที่ต้องเปลี่ยน) การบำรุงรักษา(ระยะเวลาซ่อมบำรุง) และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการดูแลลูกค้าอย่างสมบูรณ์ 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 0633253640 หรือ 02-6863000 ต่อ 3042 

Email: support@aresth.co.th