DOGCATSTAR

DOGCATSTAR

บริษัท DOGCATSTAR ก่อตั้งขึ้นในปี 2013 โดยมุ่งมั่นที่จะผลิตอาหารสัตว์ โดยมีแนวคิดที่ว่าเพื่อให้น้องๆ ที่มีขนนุ่มฟูกินอาหารได้ดีขึ้นและอายุยืนยาว ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ทั้งหมดได้รับการคิดค้นสูตรอย่างพิถีพิถันโดยสัตวแพทย์และนักโภชนาการสัตว์เลี้ยง เพื่อให้มีขนที่ดีและได้รับอาหารจากผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีที่สุด 

บริษัท DOGCATSTAR มีโรงงานในประเทศไต้หวันทั้งหมด 4 แห่ง ผลิตอาหารสัตว์โดยใช้วัตถุดิบคุณภาพเทียบเท่ากับอาหารคน ซึ่งเป็นการลงทุนที่สูงมากเพื่อให้ได้คุณภาพอาหารที่ดี และเจ้าของยังมั่นใจในความปลอดภัยกับเจ้าตัวน้อยอีกด้วย อีกทั้งในการลงทุนบางส่วนยังได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล เนื่องจากผ่านการตรวจสอบคุณภาพอย่างละเอียดและสินค้ายังเป็นประโยชน์กับผู้บริโภคเป็นอย่างมาก โดยบริษัทได้ผ่านการรับรองหลายอย่าง เช่น ISO14001:2015, SGS Inspection เป็นต้น 

Dogcatstar banner.jpg

ความท้าทายขององค์กร 

 • ข้อมูลซับซ้อน - บริษัทไม่มีระบบเก็บข้อมูลใช้อย่างเป็นทางการและใช้ Excel ในการทำงาน ทำให้ข้อมูลตกหล่นและผิดพลาดไปหลายอย่าง 

 • ปัญหาในการควบคุมการหมดอายุของสินค้าคงคลัง - เนื่องจากเป็นการทำงานแบบ Excel พนักงานทำการบันทึกข้อมูลวันที่ของสินค้าผิดและซ้ำกัน ทำให้บางครั้งมีการสับสน ซึ่งเป็นเหตุให้การควบคุมสินค้าคงคลังมีปัญหาอยู่บ่อยครั้ง 

 • ใช้เวลาในการคำนวนต้นทุนนาน - การทำงานแบบ Mannual ทำให้พนักงานเสียเวลาในการคำนวนต้นทุนเป็นอย่างมาก เนื่องจากต้องคอยค้นหาและตรวจเช็คเอกสารให้ตรงกัน และยังต้องคำนวนยอดต่างๆ ด้วยมือทั้งหมด ทำให้พนักงงานเสียเวลาและทำงานเกินเวลาในทุกๆ เดือน  

 • ไม่มีระบบวางแผนวัตถุดิบ - ส่งผลให้คุณภาพการผลิตของแต่ละสูตรไม่คงที่ บริษัทมีการผลิตอาหารสัตว์หลายสูตร จึงมีวัตถุดิบที่แตกต่างกันจำนวนมาก ในการทำงานแบบไม่มีระบบทำให้การเตรียมวัตถุดิบมีความผิดพลาด ซึ่งอาจเกิดจากพนักงานไม่ตรวจสอบให้ถูกต้องทั้งตัววัตถุดิบ และปริมาณ เป็นต้น        

 • บรรจุภัณฑ์ประเภทต่างๆ - เนื่องจากมีบรรจุภัณฑ์หลายประเภท ส่งผลให้ปริมาณบรรจุแต่ละประเภทไม่เท่ากัน พนักงานต้องคอยตรวจสอบปริมาณและสูตรอาหารให้ตรงกับฉลากหน้าบรรจุภัณฑ์ และเกิดการผิดพลาดในบางครั้งเนื่องจากพนักงานไม่ได้ตรวจสอบอย่างเคร่งครัด 

 • การควบคุมคุณภาพซัพพลายเออร์ - บริษัทมีวัตถุดิบจำนวนมากที่ต้องควบคุมคุณภาพและใช้ซัพพลายเออร์หลายเจ้าในการจัดส่งวัตถุดิบ จึงต้องตรวจสอบคุณภาพจากข้อมูลไม่ว่าจะเป็นจำนวน ราคา หรือรายละเอียดอื่นๆ ของการจัดส่งในแต่ละครั้งอย่างละเอียด 

Dogcatstar 4.jpgDogcatstar 3.jpgDogcatstar 2.jpg

โมดูล Argo ERP ที่เลือกใช้ 

 1. Sales Module 

 1. Purchase Module 

 1. Inventory Module 

 1. Accounting Module (IFRS included) 

 1. Production Module 

 1. QR Code Connect 

หลังจากติดตั้งระบบ Argo ERP 

 1. ระบบ Argo ERP เป็นศูนย์กลางการจัดการข้อมูลของบริษัท พนักงานในแผนกต่างๆ สามารถสื่อสารกันโดยอ้างอิงข้อมูลจากระบบได้ สิ่งสำคัญที่ระบบช่วยเหลือพนักงานได้เป็นอย่างมากคือ การรวบรวมข้อมูลทั้งหมดมาอยู่ในพื้นที่เดียวกัน ทำให้ไม่เสียเวลาค้นหาและง่ายต่อการจัดสรรต้นทุน 

 1. ติดตั้งโมดูล QR Code เพื่อสร้าง Lot#, รหัสวันที่ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดการและควบคุมอายุการเก็บรักษาของคลังวัตถุดิบ โดยแต่ละรหัส QR Code จะดึงข้อมูลมาจากระบบบ Argo ERP ทำให้การติดตามสินค้าหรือวัตถุดิบต่างๆ ง่ายและรวดเร็วขึ้น 

 1. ระบบ Argo ERP มีการจัดการแจ้งเตือนตามการตั้งค่าของผู้ใช้งาน เช่น การหยิบวัตถุดิบที่ไม่ถูกต้อง การใส่ปริมาณอาหารสัตว์ไม่ตรงกับบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น 

 1. ระบบ Argo ERP สามารถสร้าง “Product Resume” เพื่อติดตามประวัติการผลิตย้อนหลังได้ตั้งแต่ ใบสั่งซื้อ ใบสั่งผลิต ใบเสนอราคา รวมไปถึงข้อมูลวัตถุดิบของซัพพลายเออร์ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้า บริษัท DOGCATSTAR สามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปขอใบรับรองอย่าง ISO14001:2015 และ SGS inspection ได้อย่างรวดเร็ว 

 1. พนักงานสามารถจัดเตรียมวัตถุดิบได้ตรงกับสูตร BOM ผ่านการดูและเช็คจากระบบ Argo ERP หากเตรียมไม่ถูกต้องระบบจะแจ้งเตือนทันทีเพื่อเปลี่ยนวัตถุดิบ ซึ่งฝ่ายหัวหน้าที่ควบคุมพนักงานก็สามารถตรวจสอบทุกขั้นตอนการทำงานของพนักงานได้ผ่านระบบ Argo  ERP อีกเช่นกัน 

 1. พนักงานตรวจสอบใบสั่งผลิตเพื่อเตรียมวัตถุดิบและส่งไปยังฝ่ายผลิตให้ตรงกับบรรจุภัณฑ์ที่ถูกต้อง และสามารถจัดส่งสินค้าได้ตามแผนที่วางไว้ 

 1. บริษัทสามารถตรวจสอบสถานะและประวัติของซัพพลายเออร์จากการบันทึกข้อมูลเข้าระบบ Argo ERP ได้อย่างละเอียด 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 0633253640 หรือ 02-6863000 ต่อ 3042  

Email: support@aresth.co.th