CHINA ENGINE CORPORATION

CHINA ENGINE CORPORATION (CEC)

     บริษัทยานยนต์ชั้นนำอย่าง CEC ก่อตั้งขึ้นปี1995  เป็นบริษัทที่ออกแบบ วิจัยพัฒนา และผลิตเครื่องยนต์และระบบ Hybrid แนวหน้าของประเทศไต้หวัน ให้บริการตั้งแต่ออกแบบแนวคิด ออกแบบรายละเอียด  ทำสินค้าตัวอย่าง  ระบบส่งกำลัง  ทดสอบและผลิตแบบครบวงจร  เครื่องยนต์ของบริษัท CEC เป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันให้รถยนต์รุ่น VARICA เป็นรถยนต์รุ่นแรกที่ผลิตในประเทศทั้งหมด ได้นำระบบ ArgoERP มาใช้มากกว่า 10 ปี

 

ความท้าทาย

  • ระบบ ERP ที่มีอยู่เดิมไม่สามารถรองรับแนวโน้มการเติบโตของบริษัทได้
  • บริษัทต้องการระบบ ERP ที่สมบูรณ์ในการเชื่อมข้อมูลของฝ่ายต่าง ๆ ในองค์กรเข้าด้วยกัน อาทิ ฝ่ายบัญชี  ฝ่ายผลิต ฝ่ายควบคุมแมททีเรียลและฝ่ายอื่น ๆ เป็นต้น 
  • ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มความแม่นยำของข้อมูลในการทำงาน

ประโยชน์ที่ได้รับ

  • คำนวณวัสดุรายจ่ายเร็วขึ้น 3 เท่า
  • ขั้นตอนตรวจสอบเรียบง่ายขึ้นประหยัดเวลางานได้ถึง 60% 
  • ลดปริมาณเซฟตี้สต๊อกประหยัดต้นทุน
  • ข้อมูลการจัดซื้อชัดเจน ติดตามได้ทันที
  • ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อนและความผิดพลาดจากแรงงานคน