PERFECTRON

PERFECTRON

     PERFECTRON มุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตสินค้าไอที เช่น เมนบอร์ดสำหรับงานอุตสาหกรรมและระบบฝังตัว (embedded system) ที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพสูง ให้บริการวิธีหรือ Solution แก้ปัญหาให้กับอุตสาหกรรมโทรคมนาคม การขนส่ง การบิน การทหาร และระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม  ปัจจุบัน เนื่องจากมีลูกค้าทั่วโลกและพาร์ทเนอร์ตามยุทธศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง PERFECTRON สามารถนำเสนอบริการที่มีคุณภาพสูง  นอกจากจะทำการเปิดรับคนเก่ง ๆ เข้ามาร่วมงานและจัดฝึกอบรมให้มีความชำนาญแล้ว ยังต้องการระบบ ERP ที่ยืดหยุ่นและสมบูรณ์อีกด้วย

 

ผลลัพธ์ที่ได้จาก ARES

 การเติบโตอย่างรวดเร็วที่เพิ่มขึ้นของ Perfectron ซึ่งมีลูกค้าและคู่ค้าเพิ่มขึ้น ทำให้มีการทำงานที่ซับซ้อนและดำเนินการไม่ทันในบางเวลา จึงได้มองหาระบบที่จะคอย support การทำงานของพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้เลือก ARES เข้าไปให้บริการ ทำให้สามารถช่วยเหลือการทำงานของพนักงานได้รวดเร็วขึ้นหลายเท่า

  • ArgoERP มีเครื่องมือ IFRS ซึ่งเป็นมาตรฐานรายงานทางการเงินระดับสากล
  • ช่วยเหลือด้านการควบคุมการทำงานภายในองค์กร
  • รองรับการทำงานระหว่างข้อมูลเชิงปฏิบัติและรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อก้าวเข้าสู่สำนักงานไร้กระดาษ
  • ประหยัด ต้นทุน และ เวลา ในการป้อนข้อมูลทีละชุด  ง่ายต่อการควบคุม  สะดวกและไม่ทำให้เกิดการผิดพลาด
  • ArgoERP มีการออกแบบ FRAMEWORK ที่เข้มงวดและสมบูรณ์ เหมาะกับการบริหารจัดการของบริษัท