THAI HO GROUP

THAI HO GROUP

Thai Ho Group_Banner.png

บริษัท Thai Ho Group ก่อตั้งขึ้นที่เมืองเกาสง ประเทศไต้หวันในปี ค.ศ. 1980 และต่อมาได้ขยายกิจการไปยังเมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีนในปี ค.ศ. 1992 ปัจจุบันมีบริษัทในเครือได้แก่ Shanghai Lafancy Cosmetics Co., Ltd. และ Lee Shin Bio-Tech Cosmetics (Shanghai) Co., Ltd. โดยมีพนักงานมากกว่า 800 คน และมีกลุ่มลูกค้าหลักอยู่ในยุโรป อเมริกา และจีน ด้วยประสบการณ์การผลิตกว่า 38 ปี บริษัทจึงเป็นหนึ่งในผู้ผลิต ODM และ OEM ชั้นนำในจีนอีกด้วย 

บริษัท Shanghai Lafancy Cosmetics Co., Ltd. เป็นบริษัทในเครือของ Thai Ho Group ได้รับใบรับรองสากลจาก CGMP, SA8000 และ 22716 อีกทั้งยังได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ได้แก่ REACH, EEC, FDA และการรับรองมาตรฐานแห่งชาติของจีน ศูนย์ในเซี่ยงไฮ้จึงได้รับการรับรองโดย China National Accreditation Service for Conformity Assessment (“CNAS”) ซึ่งบุคคลที่ต้องการทดสอบผลิตภัณฑ์ สามารถทดสอบและออกรายงานได้ตามที่ได้รับความไว้วางใจจากอุตสาหกรรมที่เทียบเคียงกัน 

บริษัท Lee Shin Bio-Tech Cosmetics (Shanghai) Co., Ltd. เป็นอีกบริษัทในเครือของ Thai Ho Group ตั้งอยู่ในเขตซงเจียง เมืองเซี่ยงไฮ้ มีอุปกรณ์การผลิตอัตโนมัติ ระบบบำบัดน้ำสำหรับผลิตภัณฑ์ดูแลผิวชั้นนำของโลก และ work shop emulsification ปลอดเชื้อระดับ 100,000 สามารถจัดหาเครื่องสำอางคุณภาพสูงให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

Thai Ho Group_Product 1.jpg Thai Ho Group_Product 2.jpgThai Ho Group_Product 4.jpg

ความท้าทายขององค์กร 

ไม่สามารถตรวจสอบย้อนกลับข้อมูลการผลิตได้ 

 • พนักงานเสียเวลากับการจดบันทึกรายละเอียดการผลิต เนื่องจากบันทึกข้อมูลแบบ Manual ผ่าน Excel และจดมือ ทำให้ข้อมูลผิดพลาดและคลาดเคลื่อน 

 • ไม่สามารถออกเอกสารอย่างเป็นทางการเพื่อไปรับรองมาตรฐานและไต่ขึ้นสู่สินค้าระดับสากลได้ 

ปัญหาในการควบคุมส่วนผสม 

 • ไม่สามารถควบคุมส่วนผสมและปริมาณของส่วนผสมให้เท่ากันทุกครั้ง 

 • พนักงานไม่ทำลำดับขั้นตอนของสูตรเครื่องสำอางค์ 

เพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพสินค้า 

 • ต้องการควบคุมลำดับการป้อนส่วนผสมในสถานีเดียวกัน  

 • เพิ่มปุ่ม “ตรวจสอบส่วนผสมอีกครั้ง” ในแต่ละสถานีตามความเหมาะสม  

 • เพิ่มนโยบายการตรวจสอบสินค้าครั้งแรก 

 • เพิ่มการบันทึกและจดจำความผิดปกติและข้อบกพร่องของผลิต 

โมดูล Argo MES ที่เลือกใช้ 

 1. Shopfloor Module 

 1. Equipment Module 

 1. Quality Module (QC) 

 1. Statistical Module (SPC) 

 1. เชื่อมระบบ Argo MES และ SCADA เพื่อให้ข้อมูลเชื่อมต่อกันแบบอัตโนมัติ 

หลังจากติดตั้งระบบ Argo MES 

Thai Ho Group_MES Structure.png

ArgoMES Structure for THAI HO GROUP 

สร้าง Product Resume เพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับการผลิต 

 • เชื่อมต่อข้อมูลการผลิตด้วยบาร์โค้ดเพื่อบันทึกเข้าระบบ Argo MES  

 • ติดตามใบสั่งผลิต (WO) และบันทึกความคืบหน้าแบบ Real-time 

 • สร้าง Product Resume แสดงรายละเอียดขั้นตอนการผลิตทั้งหมดและใช้เป็นเอกสารยืนยันขั้นตอนการผลิตตามมาตรฐาน 

ลดความผิดพลาดของพนักงาน 

 • ระบบ Argo MES จะบันทึกรหัสผู้ปฏิบัติงาน  ใบสั่งผลิต บาร์โค้ด และเปรียบเทียบกับ BOM แบบ Real-time โดยพนักงานจะต้องสแกนบาร์โค้ดก่อนจะปฏิบัติงานในแต่ละสถานีผลิต หากส่วนผสมไม่ตรงกับ BOM ที่กำหนดไว้ระบบจะแจ้งเตือนทันทีเพื่อทำให้ตรงตามลำดับที่ถูกต้อง และหากพนักงานทำงานไม่ถูกต้องตามขั้นตอนใน Product Resume ระบบจะแสดงความผิดพลาดนั้นด้วยเช่นกัน  

 • ระบบ Argo MES เชื่อมต่อกับระบบชั่งน้ำหนักอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อควบคุมและบันทึกข้อมูลปริมาณการผสมวัตถุดิบให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด หากเกินหรือขาด ระบบจะแจ้งเตือนทันที 

 • ตั้งค่าระบบไฟแจ้งเตือน บันทึกการสูญเสียหรือความผิดปกติ และประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานได้ตามการทำงานจริง 

นโยบายการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อบกพร่อง 

 • ระบุลำดับการใส่ส่วนผสมโดยการเชื่อมข้อมูลเครื่องกับใบสั่งผลิต (WO) เพื่อตรวจสอบลำดับในแต่ละสถานี  

 • เพิ่มปุ่ม “ตรวจสอบส่วนผสมอีกครั้ง” ในแต่ละสถานีเพื่อยืนยันความถูกต้องอีกครั้ง 

 • เพิ่มการตรวจสอบสินค้าชิ้นที่ 1 ใน Lot การผลิต หากขึ้น NG ให้หยุดการผลิตทันที  

 • การตรวจสอบสินค้าชิ้นแรก การตรวจสอบระหว่างการผลิต และการตรวจสอบขั้นสุดท้าย ข้อมูลทั้งหมดเชื่อมเข้ากับใบสั่งผลิต (WO) โดยทำงานผ่านการสแกนบาร์โค้ดและอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อส่งออกข้อมูลการตรวจสอบไปยังระบบ Argo MES 

 • การวิเคราะห์ทางสถิติแบบ Real-time ของผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่อง มีส่วนช่วยปรับปรุงกระบวนการผลิตได้อย่างมาก  

 • หากเกิดปัญหาใดๆ ระบบจะแจ้งเตือนทันที 

ประโยชน์อื่นๆ 

 • ระบบ Argo MES เชื่อมต่อกับเครื่องจักรและ SCADA เพื่อบันทึกข้อมูลการผลิตทั้งหมดรวมไปถึงข้อมูลการทำงานของเครื่องจักร ซึ่งสามารถนำข้อมูลเหล่าไปคิดต้นทุนได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้น เช่น เครื่องจักรตัวนี้ทำงานกี่ชั่วโมง คิดเป็นค่าไฟจำนวนเท่าไหร่ เป็นต้น 

 • บริษัท Thai Ho Group เพิ่มการ Customization สำหรับ Visual Management Platform ตามความต้องการและขั้นตอนการปฏิบัติงานของบริษัท เพื่อให้ผู้บริหารและหัวหน้าปฏิบัติงานคุมการผลิตได้ง่ายขึ้น และควบคุมการทำงานของพนักงานได้แบบ Real-time 

Thai Ho Group_Empoyee.png

Thai Ho Group_Empoyee 2.png

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 0633253640 หรือ 02-6863000 ต่อ 3042

Email: support@aresth.co.th