LEXY

LEXY

Lexy.png

บริษัท LEXY ก่อตั้งในปีพ.ศ. 2537 ที่เมืองซูโจว ประเทศจีนและ IPO ในปีพ.ศ. 2558 ผลิตและจำหน่ายของใช้ในบ้านและนอกบ้าน เช่น เครื่องดูดฝุ่น เครื่องฟอกอากาศ เครื่องกรองน้ำ และอุปกรณ์ในครัว เป็นต้น มีโรงงานผลิตทั้งหมด 6 แห่งและพนักงานมากกว่า 12,000 คน โดยมีทั้งแบรนด์ที่เป็นเจ้าของเองอย่างยี่ห้อ Lexy และดำเนินธุรกิจ ODM ให้กับบริษัทชั้นนำ 500 แห่ง โดยจำหน่ายและให้บริการกว่า 120 ประเทศทั่วโลก เช่น แบรนด์ Xiaomi และอื่นๆ 

ความท้าทายขององค์กร 

Lexy product 2.pngLexy product 4.pngLexy product 3.png

สินค้าบริษัท LEXY ส่วนใหญ่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็นเครื่องดูดฝุ่น เครื่องฟอกอากาศ เครื่องกรองน้ำ หรืออุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งแน่นอนว่าการผลิตมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน ทำให้การผลิตมี BOM ที่แตกต่างกันออกไป บริษัท LEXY จึงจำเป็นต้องมีระบบบันทึกและจดจำสูตรการผลิตทั้งหมด เพื่อให้สินค้าทุกตัวมีมาตรฐานที่เหมือนกัน โดยเฉพาะการทำ ODM ลูกค้าจะให้ความเชื่อใจบริษัทเป็นอย่างมาก ฉะนั้นสูตรจำเพาะของลูกค้าจะต้องถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนดทุกอย่าง ซึ่งปัญหาของระบบเดิมที่ทำให้บริษัท Lexy ไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีดังต่อไปนี้ 

 1. ระบบไม่สามารถเชื่อมต่อเครื่องจักร เพื่อรับรู้ข้อมูลการทำงาน รวมถึงไม่สามารถติดตามกระบวนการทำงานได้แบบ Real-time และควบคุมกระบวนการทำงานได้ครบวงจรไม่ได้ 

 1. ไม่มีสัญญาณแจ้งเตือนเมื่อเครื่องจักรเกิดปัญหา ใช้เวลาในการตรวจสอบค่อนข้างนาน 

 1. ระบบไม่สามารถบันทึกและจดจำรายละเอียดสูตรการผลิตจำนวนมากได้ 

 1. ไม่สามารถควบคุมและติดตามการทำงานทุกโรงงานพร้อมกันได้ 

 1. มีปัญหาในการควบคุมพนักงานและประเมิน KPI ที่ซับซ้อน 

โมดูล Argo MES ที่เลือกใช้ 

 1. Shopfloor Module 

 1. Equipment Module (จัดการเครื่องจักรขึ้นรูป) 

 1. Quality Module (QC) 

 1. Statistical Module (SPC) 

 1. เชื่อมระบบ ERP เดิมเข้ากับ Argo MES และ SCADA ของบริษัท เพื่อให้ข้อมูลเชื่อมกันได้แบบอัตโนมัติ 

 1. เพิ่ม Application ที่ปรับแต่งตามกระบวนการทำงานของบริษัท 

หลังจากที่ติดตั้งระบบ Argo MES ทั้ง 6 โรงงานเรียบร้อยแล้ว กระบวนการผลิตในโรงงานและการทำงานของบริษัทเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นดังนี้ 

 1. สามารถติดตามใบสั่งผลิต (WO) หรือติดตาม WIP ได้แบบ Real-time ช่วยให้หัวหน้าและฝ่ายบริหารสามารถตรวจสอบการทำงานและควบคุมพนักงานได้ทันที  

 1. ระบบ Argo MES เชื่อมต่อเครื่องจักรได้อย่างราบรื่นและส่งข้อมูลการผลิตครบถ้วน 

 1. ระบบ Argo MES บันทึกเวลาการทำงานของเครื่องจักรทั้งหมดเพื่อแจ้งเตือนพนักงานเมื่อถึงรอบตรวจสภาพ 

 1. พนักงานต้องนำวัตถุดิบที่ถูกต้องตามใบสั่งผลิตไปสแกนก่อนเข้าเครื่องผลิต หาก่ไม่ถูกต้องระบบจะแจ้งเตือนทันที (เครื่องจักรและระบบเชื่อมต่อกันอยู่แล้ว) 

 1. การแจ้งเตือนระบบ Argo MES สามารถรับข้อมูลอุณหภูมิได้อีกด้วย หากเครื่องจักรมีอุณหภูมิการทำงานที่สูงหรือต่ำเกินไป ก็สามารถแจ้งเตือนได้อีกเช่นกัน 

 1. ตรวจสอบขั้นตอนการ QC สินค้าได้แบบ Real-time ผ่านการตรวจรายละเอียดและป้อนข้อมูลในระบบ Argo MES ได้ทันที 

 1. ข้อมูล QC ที่ถูกต้องสามารถนำไปทำ SPC แบบออนไลน์ได้อีกด้วย 

 1. รับข้อมูล OEE จาก SCADA เพื่อบันทึกในระบบ Argo MES และเรียกดูผ่าน Product Resume ได้ 

 1. ข้อมูลกระบวนการผลิตทั้งหมดทำเป็น Product Resume เพื่อขอรับรองและตรวจสอบย้อนกลับได้ เช่น Lot การผลิต, ส่วนประกอบการผลิต, เลขเครื่องจักร และรายละเอียดอื่นๆ เป็นต้น 

 1. ระบบ Argo MES ส่งข้อมูลให้ระบบ ERP ได้อย่างครบถ้วนเพื่อนำไปคำนวนต้นทุนและวิเคราะห์กำไร-ขาดทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 1. เพิ่ม Application การทำงานพิเศษเพื่อให้พนักงานทำงานสะดวกสบายมากขึ้น และควบคุม KPI ของพนักงานได้ 

Lexy_OEE.png

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 0633253640 หรือ 02-6863000 ต่อ 3042 หรือ Email: support@aresth.co.th