KINSUS INTERCONNECT TECHNOLOGY

KINSUS INTERCONNECT TECHNOLOGY

kinsus.jpg

บริษัท KINSUS INTERCONNECT TECHNOLOGY จำกัด หรือบริษัทจิ่งซั่ว ผู้ผลิตบอร์ด carrier ชั้นนำในไต้หวันที่มีความเชี่ยวชาญด้าน R&D และเทคโนโลยีการผลิตต่างๆ เช่น บอร์ดเส้นบาง บอร์ดเส้นหนาแบบบาง และบอร์ดที่มีโครงสร้างซับซ้อน  

เมื่อความต้องการในตลาดมากขึ้นประกอบกับมีแผนจะพัฒนาตลาดอย่างสม่ำเสมอ บริษัทจึงกลายเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากบริษัทในประเทศ นอกจากนี้บริษัทมีเทคโนโลยี Substrate-Like PCB (SLP) ที่ยอดเยี่ยม จึงทำให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของซัพพลายเชนบอร์ด Substrate-Like PCB ของ Apple และได้รับความสนใจอย่างมากจากตลาดต่างประเทศ  

ทั้งนี้ KINSUS มีโรงงาน 3 แห่งในไต้หวันและ 1 แห่งในจีน ได้รับการยกย่องจากบริษัทในประเทศอย่างกว้างขวาง เป็นองค์กรที่มีเทคโนโลยีขั้นสูง ศักยภาพการเติบโตสูง และด้วยความสามารถทางเทคนิคที่สั่งสมมาหลายปี ปัจจุบัน KINSUS กลายเป็นผู้ผลิตชั้นนำในอุตสาหกรรมที่ให้บริการลูกค้าทั่วโลก 

Kinsus p3.png Kinsus p2.png Kinsus p1.png

ความท้าทายขององค์กร 

เพื่อตอบสนองการเติบโตและการขยายตัวอย่างรวดเร็วขององค์กร ระบบ MES เดิมของบริษัท KINSUS ไม่ตอบโจทย์อีกต่อไป เนื่องจากระบบค่อนข้างเก่า ไม่สามารถรองรับการทำงานรูปแบบใหม่ และไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องจักรเพื่อเก็บข้อมูลได้อย่างแม่นยำ  

ciMES Module

 1. Work in process (WIP)  

 1. Materials Management System (MMS)  

 1. Quality Control (QC) & Statistical Process Control (SPC)  

 1. Preventive Management (PM) & Tooling  

 1. Web Report and Dashboard   

 1. Carrier Management System (CMS)  

 1. Label Management System (LMS) 

 1. ERP Intergration (เชื่อมต่อกับระบบ ERP ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน) 

ประโยชน์ของระบบ ciMES 

 • ลดข้อร้องเรียนลูกค้าในการจัดส่งและลดชั่วโมงการผลิตของพนักงาน 

 • เชื่อมต่อสถานีผลิตเข้ากับระบบ ciMES ให้ทันสมัยขึ้น เพื่อเร่งรอบการผลิตให้มีประสิทธิภาพ 

 • Match ชื่อวัสดุและเครื่องจักรให้เหมาะสมกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องให้ได้สูงสุด 

 • รวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อติดตามและจัดการประวัติการผลิต 

 • ระบบ ciMES มีทีมที่ปรึกษาสามารถช่วยเหลือในการประสานระหว่างเครื่องจักรเก่าและระบบใหม่ได้ 

ระบบ ciMES รวบรวม Workflow ของข้อมูลสายการผลิต ทำให้ผู้บริหารประเมินเวลาการส่งมอบของสายการผลิตผ่านการป้อนข้อมูลของใบสั่งงาน ทำให้วงจรการผลิตสั้นลงและกระบวนการง่ายขึ้น 

นอกจากนี้ระบบ ciMES  ยังสร้างขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ได้ตามมาตรฐานเพื่อใช้ในสายการผลิตอัตโนมัติและตอบสนองความต้องการของลูกค้าในปัจจุบัน ด้วยการปรับปรุงกระบวนการและตั้งค่าโปรแกรมอย่างยืดหยุ่น รวบรวมข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ที่ซับซ้อน ขนาดการผลิตที่แตกต่างกัน และลักษณะเฉพาะอื่นๆ ของอุตสาหกรรมได้อย่างละเอียด

​​​​​​Label Management (LMS) ช่วยลดข้อร้องเรียนของลูกค้าและลดเวลาในการผลิตในการจัดส่ง

ระบบ MES เดิมของบริษัท KINSUS ต้องถ่ายโอนข้อมูลไปยังระบบต่างๆ เองและข้อมูลในการผลิตในแต่ละขั้นตอนสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้แต่ไม่รับประกันความถูกต้อง หลังจากใช้ระบบ ciMES แล้ว โมดูล Label Management (LMS) สามารถกำหนดข้อมูลและออกแบบเนื้อหาได้ตามมาตรฐานของบริษัท ข้อกำหนดของลูกค้าและข้อมูลประวัติการผลิต  

ระบบ ciMES จัดการข้อมูล Label ได้อย่างแม่นยำ การดึงข้อมูลจากโมดูล WIP ได้รวมอยู่ในกระบวนการผลิตเพื่อบันทึกข้อมูลการผลิตแต่ละขั้นตอนอย่างละเอียดแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องปรับแต่งเพิ่มเติม Label Management (LMS) สามารถช่วยงานได้ดังนี้ 

 • แบ่งหน้าที่ชัดเจน จัดการกำลังคนได้ และควบคุมตารางเวลาทำงานของพนักงานได้ 

 • ลดเวลาการผลิต ลดความซับซ้อนและป้องกันความผิดพลาดของกระบวนการติดฉลาก 

 • ลดข้อร้องเรียนของลูกค้าได้มาก 

 • มีประวัติการตรวจสอบย้อนกลับการผลิตได้ทุกขั้นตอนอย่างละเอียด

  ระบบ ciMES ปฏิวัติแนวทางการจัดการอัตโนมัติ  

 1. สร้างการบริหารกระบวนการ: รวมการทำงานที่ใช้บ่อยเป็นกระบวนการย่อยๆ เพื่อควบคุมรหัสสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และโมดูลกระบวนการย่อยนี้สามารถสร้างกระบวนการผลิตทั้งหมดออกมาเพื่อลดความซับซ้อนที่มักพบในการผลิตบอร์ดสวิตช์ 
 1. ระบุชื่อเครื่องจักรและอุปกรณ์ (Equipment Identification; EQP ID): ตั้งชื่อและระบุทรัพยากรการประมวลผลให้เหมือนกัน ระบบ ciMES จะกำหนดชื่อตามการตั้งค่าเครื่องจักรและสร้างพารามิเตอร์การผลิตและอุปกรณ์ เพื่อให้กระบวนการผลิตและประมวลผลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 1. การนำเข้าหน่วยจัดการระบุชั้นสินค้า (Lot Identification; Lot ID): ระบุข้อมูลของสินค้าในหน่วยจัดเก็บ เช่น WO (Working Order) จากระดับคำสั่งงานเป็นระดับ Lot โดยหลังจากนี้สินค้าจะใช้ Lot ID เพื่อระบุ ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนรหัสสินค้าหรือกระบวนการการผลิตพิเศษอื่นๆ ซึ่งช่วยให้ติดตามและจัดการได้อย่างต่อเนื่อง สำหรับระบบข้อมูลอื่นๆ จะมีแพลตฟอร์มข้อมูลที่เข้ากันได้เพื่อการรวมระบบและใช้งานที่ถูกต้อง 

เทคนิคการจัดการข้างต้นนี้ ทำให้บริษัท KINSUS ได้รับประโยชน์เป็นอย่างมาก นอกจากนี้การทำงานผ่านระบบ ciMES จะพาบริษัทไปสู่เป้าหมายของระบบอัตโนมัติและการผลิตอัจฉริยะเต็มรูปแบบ 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 0633253640 หรือ 02-6863000 ต่อ 3042

Email: support@aresth.co.th