Call Now 0633253640

search icon
world icon Language select

SMART VISION

SMART VISION

บริษัท SMART VISION จำกัด เป็นบริษัทที่ผลิตเครื่อง Automatic Optical Inspection (AOI) ชั้นนำของประเทศไต้หวัน เริ่มต้นธุรกิจจากการรับจ้างออกแบบและผลิต จนมาภายหลังเริ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตัวเอง ด้วยการเติบโตที่รวดเร็ว ยอดขายที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด  และต้องปรับบริษัทเข้าสู่ระบบอิเลคโทรนิค เพื่อมาช่วยพัฒนาการบริหารจัดการของบริษัท จึงนำระบบ ArgoERP เข้ามาช่วยในเรื่องของการตรวจสอบ ติดตามควบคุมงานและช่วยให้การจัดการของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ความท้าทาย

  • ต้องเหมาะสมกับงานวิจัยและพัฒนา  
  • ระบบ ERP สามารถ customize ให้เข้ากับกับระบบอื่นๆของบริษัท
  • สามารถลดงานซ้ำซ้อนของพนักงานได้ 

ประโยชน์ที่ได้รับ

  • ระบบ ArgoERP มีหน้าจอใช้งานที่เรียบง่ายและน่าใช้ ฟังชั่นที่เป็นส่วนบุคคล สามารถจัดทำรายงานทางบัญชีได้เองโดยไม่ต้องพึ่งผู้เชี่ยวชาญหรือเครื่องมือด้านไอที 
  • ระบบ ArgoERP ใช้ฐานข้อมูล Oracle เป็นเครื่องมือมาพัฒนาใน Java applet ที่สามารถทํางานภายใต้โปรแกรม Web Browser ทำให้มีฟังก์ชั่นหรือคุณสมบัตรที่สมบูรณ์และทันสมัย 
  • ระบบต่าง ๆ ของ ArgoERP ไม่ว่าจะเป็นส่วนจัดการงานผลิต  ส่วนจัดการ Supplier  ส่วนจัดการงานบริการลูกค้าและส่วนอื่น ๆ ล้วนสามารถช่วยในการบริหารจัดการและควบคุมการผลิต การจัดจำหน่ายและการบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถตอบสนองกลยุทธ์หลากหลายสายงานและผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันได้

เริ่มแรกบริษัท SMART VISION จำกัด ต้องการระบบ ERP ที่เหมาะสมกับสายงานวิจัยและการพัฒนาอุปกรณ์  และระบบ ERP ต้องสามารถ customize ให้เข้ากับกับระบบอื่น ๆ ของบริษัทได้อีกด้วย โดยผู้จัดการใหญ่ Mr.Huang hong yue ทำการคัดเลือกบริษัทผู้ให้บริการระบบ ERP ด้วยตัวเอง และสุดท้ายจึงได้คัดเลือก ArgoERP จากบรรดาผลิตภัณฑ์ระบบและผู้ให้บริการมากกมาย  เนื่องจากมีความยืดหยุ่นในการตั้งค่าพารามิเตอร์  สามารถตั้งค่าตามประเภทสายงานได้ตรงตามที่บริษัท SMART VISION ต้องการ 

ในระหว่างที่ใช้งาน  ArgoERP สามารถป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบได้หลากหลายวิธี ลดระยะเวลาในการจัดทำ  ง่ายต่อการทำงานร่วมกันกับระบบอื่น  ลดงานซ้ำซ้อน  พนักงานของบริษัท SMART VISION ต่างก็ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการนำข้อมูลเข้าระบบ จึงสามารถเริ่มใช้งานได้ภายในระยะเวลาไม่นาน

หัวหน้าฝ่ายบัญชีของบริษัท SMART VISION  Mr.Chen กล่าวว่า สิ่งที่เป็นที่พอใจอย่างยิ่ง ก็คือระบบ ArgoERP มีหน้าจอใช้งานที่เรียบง่ายและน่าใช้  ฟังชั่นที่เป็นส่วนบุคคล  สามารถจัดทำรายงานทางบัญชีได้เองโดยไม่ต้องพึ่งผู้เชี่ยวชาญหรือเครื่องมือด้านไอที  นอกจากนั้น ระบบ ArgoERP ยังใช้ฐานข้อมูล Oracle เป็นเครื่องมือมาพัฒนาใน Java applet ที่สามารถทํางานภายใต้โปรแกรม Web Browser ทำให้มีฟังก์ชั่นหรือคุณสมบัตรที่สมบูรณ์และทันสมัย สามารถปรับตั้งค่าสิทธิการเข้าถึงได้ตามต้องการ  เหมาะกับการบริการจัดการภายในของบริษัท SMART VISION  เป็นอย่างยิ่ง

นอกจากประโยชน์ที่เด่นชัดดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัท SMART VISION ให้ความสำคัญกับการควบคุมกระบวนการและขั้นตอนทำงานเป็นอย่างมาก และคาดหวังว่าในระหว่างที่บริษัทกำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดดนั้น  ArgoERP จะสามารถลดความเสี่ยงในการบริหารจัดการ และช่วยให้แสดงต้นทุนของบริษัทได้อย่างแม่นยำ