ArgoERP


ArgoERP ผู้ช่วยเพิ่มความสามารถทางธุรกิจ ทำให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างต่อเนื่องในยุคที่มีการแข่งขันสูง
ระบบจัดการข้อมูล ความรู้ และเชื่อมโยงแต่ละส่วนการทำงานเข้าหากัน ทำให้สามารถเข้าใจสถานะและข้อมูลงาน
ในแต่ละส่วนแบบ real time และระบบยังได้ถูกออกแบบให้รองรับระบบภาษีของประเทศไทย และด้วยการวางแผนและ
บริหารทรัพยากรของบริษัทอย่างมีคุณภาพ ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน จากการลดความซ้ำซ้อนและ
ระยะเวลาของกระบวนการทำงาน ด้านผู้บริหารและผู้ควบคุมงานในแต่ละภาคส่วนสามารถใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
ได้อย่างรวดเร็วเพื่อสร้างความได้เปรียบในการการแข่งขันทางธุรกิจ

รายละเอียดของ ArgoERP


ระบบงานพื้นฐาน

 • ระบบการจัดการขั้นพื้นฐาน
 • ระบบการจัดการผ่านขั้นตอนการอนุมัติ
 • ระบบการจัดการหลายบริษัทในเครือ
 • ระบบการจัดการด้านการเงิน
 • ระบบการจัดการซื้อขายสินค้าคงคลัง
 • ระบบการจัดการการผลิต
 • ระบบการจัดการงบประมาณ
 • ระบบจัดการต้นทุนโครงการ

ระบบส่วนขยาย

 • ArgoIFRS มาตรฐานทางบัญชีสากล
 • ArgoHR การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ArgoRMA การบริหารการรับประกันสินค้า
 • ArgoSQM การบริหารการตรวจสอบคุณภาพสินค้า
 • ArgoSFC การบริหารกระบวนการผลิต

การประยุกต์ใช้งานบนคลาวด์

 • e-Argo
 • Mobile APP
 • Portal

จุดเด่นของ ArgoERP


 • ระบบ ArgoERP สามารถรองรับการทำงานได้ในหลายรูปแบบเช่น Multi-Company, Multi-language, Multi-Currency และ Multi-Time Zone ซึ่งทำให้ตอบสนองการทำงานได้หลากหลายกับการทำธุรกิจที่มีการติดต่อระหว่างประเทศ
 • พารามิเตอร์ต่างๆในระบบสามารถปรับแต่งให้ตอบสนองตรงความต้องการทางธุรกิจประเภทต่างๆ เช่น Manufacturing/Trade/Logistics /Service/Engineering
 • ระบบ ArgoERP เป็น Web Application ที่สามารถเชื่อมต่อระบบอื่นได้ง่าย เช่นระบบ RMA/CRM/e-Procurement/POS/BI analysis
 • มีฟังก์ชั่นที่ช่วยในการวิเคราะห์ผลกำไร และ การควบคุมงบประมาณ ได้ในแต่ละภาคส่วนงานของธุรกิจ เช่น บริษัท, แผนก, profit center และ project
 • สามารถรองรับการคำนวณต้นทุนได้หลายรูปแบบ เช่น Activity-Based Costing (ABC), Moving Average Cost, Standard Cost, Weight Average Cost
 • สามารถควบคุมวงเงินเครดิตลูกค้า เป็นบริษัท และกลุ่มบริษัทได้
 • โปรแกรม Support ภาษีซื้อ, ภาษีขาย, Withholding TAX (ประเทศไทย)
 • สามารถกำหนดการอนุมัติรายการต่างๆตาม workflow ผ่านทาง e-mail และ มี on-line notification
 • User สามารถ Export data ไปเป็น Excel และสร้างรายงานเป็น PDF ได้เอง
 • ArgoERP สามารถทำงานร่วมกับระบบปฏิบัติการหลายรูปแบบได้ (Windows/ Unix /Linux)

รองรับการทำงานธุรกิจหลากหลาย


ธุรกิจการบริการ

บริษัทและหน่วยงานราชการ

ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

ธุรกิจยานยนตร์

ธุรกิจเคมีภัณฑ์และพลาสติก

ธุรกิจโลหะ

ธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

ธุรกิจอุตสาหกรรมก่อสร้าง

ธุรกิจสิ่งทอ

ธุรกิจผลิตเครื่องจักร

ธุรกิจสิ่งพิมพ์

ธุรกิจผลิตอาหาร

  more  

ให้คำปรึกษาฟรี